Menu

„Przedsiębiorstwo Fair Play 2017”

Trwa XX edycja najstarszego ogólnopolskiego programu promującego etykę w biznesie – „Przedsiębiorstwo Fair Play 2017”. Firmy mają czas do 31 maja, aby zgłosić swój udział w tym jubileuszowym wydarzeniu. I szczerze mówiąc, nie mają się nad czym zastanawiać, dzięki wygranej mogą bowiem zyskać nie tylko prestiż, lecz także nowych partnerów biznesowych.

W dobie współczesnej gospodarki rynkowej oraz ogromnej konkurencji coraz trudniej utrzymać przedsiębiorstwom wyrobioną już markę. Firmy mogą zapewnić sobie przewagę konkurencyjną nie tylko poprzez atrakcyjność technologiczną, cenową czy organizacyjną, lecz także uczestnicząc w prestiżowych programach (takich jak „Przedsiębiorstwo Fair Play”), konkursach czy inicjatywach gospodarczych, które przyczyniają się do podniesienia ich wiarygodności. Przystępując do takich programów, mają świadomość, że w wyniku przeprowadzenia przez organizatorów działań promocyjnych i weryfikacyjnych są w stanie dużo zyskać.

W tym roku mija 20 lat od zorganizowania przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” pierwszej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. W latach 1998–2016, w trakcie 19 zrealizowanych edycji programu nadeszło ponad 10,3 tys. zgłoszeń od niespełna 3 tys. firm z całej Polski (licząc każdą jeden raz, wiele z nich uczestniczy w tej inicjatywie wielokrotnie). Do tej pory przyznano niemal 9,4 tys. certyfikatów „Przedsiębiorstwo Fair Play”, które odebrało ponad 2,4 firm (licząc każdą jeden raz, jak powyżej), niektórym uczestnikom nawet 18. czy 19. raz. Rozpoznawalny certyfikat wzmacnia wizerunek oraz buduje zaufanie, ułatwiając nawiązywanie współpracy z partnerami biznesowymi, organizacjami społeczności lokalnej i regionalnej oraz innymi jednostkami.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia biznesu, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, to jest z: klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą każdego szczebla. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, lecz także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Certyfikat jakości biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, poparty wieloaspektową weryfikacją, pomaga budować silną markę pracodawcy i godnego zaufania partnera w biznesie. Przedsiębiorstwa, które otrzymują certyfikat, dokumentują swoje rzetelne podejście do interesariuszy. Kontrahenci, wybierając firmy do współpracy, o wiele częściej decydują się na wspólne przedsięwzięcia z przedsiębiorcami, którzy dają dużą gwarancję wywiązania się wobec nich z wszelkich zobowiązań. Laureaci programu, ich osiągnięcia i przykłady dobrych praktyk są źródłem wiedzy o polskich praktykach z zakresu CSR i jako takie są prezentowane przez organizatorów na konferencjach branżowych, forach, spotkaniach w regionach, a także podczas zagranicznych misji gospodarczych i w kontaktach z placówkami dyplomatycznymi w Polsce i za granicą. Otrzymanie tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play” wspiera także budowanie zespołów pracowniczych, identyfikujących się z celami firmy, zespołów, na które przedsiębiorcy mogą liczyć także w trudnych chwilach.

W programie mogą brać udział przedsiębiorstwa, które prowadziły działalność gospodarczą co najmniej przez cały rok poprzedzający daną edycję, posiadają siedzibę w Polsce oraz złożą deklarację udziału do 31 maja. Następnie firma poddana zostanie dwustopniowej weryfikacji. W I etapie organizatorzy zweryfikują informacje zawarte w ankietach, w których przedsiębiorcy szczegółowo zaprezentują swoją działalność, odpowiadając na szereg pytań dotyczących m.in. relacji z klientami, kontrahentami, pracownikami i społecznością lokalną. W II etapie odpowiednio przygotowani merytorycznie audytorzy przeprowadzą audyty certyfikacyjne w firmach. Dodatkowym elementem weryfikacji będzie sondaż, realizowany wśród klientów i kontrahentów firm uczestników. Suma przyznanych przez audytorów, klientów i kontrahentów ocen zadecyduje o rekomendacji przedsiębiorstwa do tytułu i certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Program afiliowany jest przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Więcej informacji na www.przedsiebiorstwo.fairplay.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2021