Menu

Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców 2017

Trwa XVIII edycja konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców – Bankowa Nagroda Jakości, skierowanego do sektora finansowego. Konkurs stawia na indywidualne podejście do klienta z sektora MSP, nowoczesność stosowanych rozwiązań, wiarygodność placówki i – co najważniejsze – merytoryczne przygotowanie jej pracowników.

Plebiscyt Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców jest organizowany przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. Fundacja działa przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Ma on już 17-letnią tradycję, którą organizator z dumą kontynuuje. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie banki, które świadczą usługi z zakresu obsługi finansowej małych i średnich przedsiębiorstw.

W 2016 roku w ramach konkursu po raz pierwszy przeprowadzono porównawcze badanie jakości obsługi przedsiębiorców przy wykorzystaniu metody tajemniczych klientów.

Uczestniczyło w nim 13 banków: 2 duże komercyjne i 11 spółdzielczych. Tajemniczy przedsiębiorcy odwiedzali oddziały bankowe i sprawdzali różne aspekty obsługi przedsiębiorców w 120 oddziałach bankowych. Wyniki przekrojowe badań całej zbiorowości zostały przedstawione w ramach cyklu artykułów w zakresie: budowy pierwszego wrażenia i wprowadzenia przedsiębiorcy do banku, bankowości transakcyjnej, kredytu inwestycyjnego i obrotowego, oceny satysfakcji klienta. Artykuły dostępne są na www.bankprzyjazny.pl. Badanie usług bankowych metodą tzw. tajemniczego klienta będzie kontynuowane w tegorocznej edycji konkursu. Pozwoli na usprawnienie systemu obsługi przedsiębiorców w bankach. Przełoży się to na dostępność usług finansowych.

XVIII edycja konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców prowadzana jest według zmodyfikowanych i uproszczonych zasad.

W raporcie, który otrzyma każdy biorący udział w konkursie bank, znajdzie się ocena ilościowa i jakościowa systemu obsługi klientów z sektora MSP przez tajemniczych klientów, a także zobrazowanie tych wyników na tle wyników innych banków. W ramach raportu bank otrzyma również ocenę promocji oraz informacji skierowanych do sektora MSP z sugestiami możliwych zmian. Raport pozwoli określić dystans do liderów i umożliwi bankowi jeszcze lepsze dopasowanie swojej oferty do potrzeb sektora MSP. Jak wynika z opinii ubiegłorocznych laureatów konkursu, dokument ten stanowi doskonałą podstawę do dyskusji o podniesieniu jakości obsługi klientów MSP, planowaniu szkoleń dla pracowników oraz poprawie atrakcyjności akcji promocyjnych banku skierowanych do przedsiębiorców. Dzięki zmianom program Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców stał się przyjaźniejszy w zakresie procedury weryfikacyjnej, a dzięki dodatkowym korzyściom odpowiada na potrzeby i oczekiwania jego uczestników.

Pozostałe korzyści to: uzyskanie Godła Promocyjnego Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców – Bankowa Nagroda Jakości, będącego potwierdzeniem spełniania wysokich standardów jakości, co stanowi znaczącą wartość dodaną do oferty produktowej; możliwość posługiwania się Godłem Promocyjnym w materiałach promocyjnych i handlowych banku, na stronie internetowej i w korespondencji; wzmocnienie wizerunku banku i budowanie zaufania wśród obecnych i potencjalnych klientów, nie tylko z sektora MSP; nawiązanie nowych kontaktów i możliwość zaprezentowania oferty oraz fachowych porad laureatom programu Przedsiębiorstwo Fair Play.

Więcej informacji na www.bankprzyjazny.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2022