Prezes zarządu ABC-Serice

ABC-Service – liczy się człowiek

Opublikowano: 27 grudnia 2021

W tym roku firma ABC-Service obchodzi 30-lecie działalności. W 1991 roku właściciele nawet nie marzyli, że ich pomysł na biznes się przyjmie i rozrośnie się na taką skalę. Niestety okrągła rocznica przypadła na wyjątkowo trudne czasy, które wymuszają walkę o przetrwanie na rynku i ratowanie miejsc pracy. W przypadku zakładu pracy chronionej wyzwań jest jeszcze więcej

ABC-Service świadczy usługi porządkowe i ochroniarskie na rzecz firm i instytucji. W tym roku firma zdobyła tytuł Lodołamacza 2021 w kategorii zatrudnienie chronione. Ten zaszczytny tytuł cieszy firmę tym bardziej, że został przyznany w czasie epidemii koronawirusa COVID-19. Po ogłoszeniu pierwszego lockdownu okazało się, że ze względu na zakres działalności firma znalazła się w grupie podmiotów, które mocno odczuły wprowadzenie ograniczeń związanych z pandemią. Lawinowo zaczęły spływać wypowiedzenia umów dotyczących sprzątania oraz informacje o ich zawieszeniu bądź ograniczeniu ich zakresu, ponieważ dużą część zleceniodawców stanowią szkoły, uczelnie oraz biurowce. Z chwilą, gdy zawiesiły działalność lub przeniosły pracę do sfery wirtualnej, skończyła się praca dla firmy oferującej usługi porządkowe.

Ludzie kontra wyniki

Stając przed decyzją, co jest ważniejsze: wynik finansowy czy człowiek, współwłaściciele podjęli nierówną walkę, aby utrzymać jak najwięcej miejsc pracy. Pomimo wielu starań nie wszystkie miejsca pracy udało się utrzymać. Właściciele musieli podjąć ciężką decyzję o zmniejszeniu zatrudnienia. Co ważne, nie chcieli pozostawiać byłych pracowników na lodzie, dlatego po zdobyciu każdego nowego kontraktu kierownictwo w pierwszej kolejności zgłaszało się do byłych pracowników z pytaniem, czy nie chcieliby wrócić do firmy. Ze względu na to, że ABC-Service jest zakładem pracy chronionej, w firmie zatrudniane są przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. Od początku firma jako jedną ze swoich misji określiła rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych i przez 30 lat działalności dokłada wszelkich starań, aby stworzyć optymalne warunki pracy wszystkim zatrudnionym, uwzględniając potrzeby i ograniczenia osób z niepełnosprawnościami.

Poza walką o utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy podjęto działania, aby pomóc pracownikom przetrwać trudny czas pandemii. Tam, gdzie było to możliwe, wprowadzono hybrydowy system pracy, z którego skorzystało wielu pracowników administracyjnych. Niestety trudno wprowadzić pracę w trybie home office dla pracowników usługowych. Podjęto więc działania zmierzające do jak najlepszego zabezpieczenia również tej grupy pracowników. Firma dbała o rygorystyczne przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, a pracowników zaopatrzono w niezbędne środki ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne oraz płyny do dezynfekcji. Było to niezwykle ważne − pamiętajmy, że na początku pandemii na rynku brakowało wszystkich tych środków.

Prezes zarządu ABC-Serice podczas uroczystości wręczenia nagród Lodołamacze 2021

Prezes zarządu ABC-Serice podczas uroczystości wręczenia nagród Lodołamacze 2021

Wsparcie w leczeniu i rehabilitacji

Niepełnosprawni pracownicy mogli liczyć na zwiększone wsparcie w zakresie leczenia i rehabilitacji. Z uwagi na przewlekłe choroby wielu pracowników ABC-Service musi pozostawać pod stałą, specjalistyczną opieką lekarską, która ze względu na stan epidemii była znacznie utrudniona. W wielu przypadkach teleporada nie była wystarczająca, przez co koniecznością stało się korzystanie z prywatnej służby zdrowia, a to stanowiło znaczne obciążenie domowego budżetu. W zaistniałej sytuacji właściciele firmy zadecydowali o 100-procentowym finansowaniu wydatków na zakup lekarstw, wizyt u specjalisty oraz rehabilitację ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podniesienie kwoty refundacji dało niepełnosprawnym pracownikom poczucie bezpieczeństwa.
Jednocześnie znacząco podniesiono dofinansowanie do wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne, dzięki czemu kilkudziesięciu pracowników zyskało szansę na dwutygodniową rehabilitację, która w warunkach nieturnusowych ze względu na epidemię koronawirusa została istotnie ograniczona, a w niektórych okresach całkowicie zawieszona.

Ze środków ZFRON dofinansowywano również doposażanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych oraz ich szkolenia. − Jestem osobą aktywną i ambitną. Chcę pracować dalej pomimo mojej niepełnosprawności. Firma wspiera mnie w tym poprzez szkolenia, warsztaty i możliwość udziału w różnorodnych przedsięwzięciach. Dzięki temu każdego dnia staję się bardziej kompetentnym pracownikiem. Pełnienie obowiązków zawodowych jest jedną z metod mojej rehabilitacji. Choć wymagania są duże, a pracy mamy sporo, to możliwość bycia sobą, jasno sprecyzowane cele i otwartość na nowe pomysły dają dużo satysfakcji. Nic więc dziwnego, że po tylu latach, które minęły od mojej rozmowy rekrutacyjnej w 2007 roku, nadal pracuję w tej firmie. I wbrew panującym na rynku tendencjom nie zamierzam jej zmieniać − mówi Martyna Mucha, specjalista ds. marketingu.

Miejsce pracy przyjazne osobom niepełnosprawnym

Firma zakupiła profesjonalne maszyny sprzątające, co pozwoliło na przekwalifikowanie części pracowników, którzy dotychczas wykonywali swoją pracę w obiektach, które zostały zamknięte. Dzięki temu mogli oni kontynuować pracę bez względu na ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Pracowników administracyjnych wyposażono w notebooki, które pozwoliły im bezpiecznie wykonywać obowiązki zawodowe w domu. − Praca w ABC daje mi satysfakcję, a jednocześnie jest mobilizacją do podejmowania działań rozwojowych. Dla mnie praca to nie tylko sposób na zarabianie pieniędzy, to też spotkania z superludźmi i możliwość kształcenia się. Praca w ABC jest przystosowana do moich potrzeb jako osoby niepełnosprawnej. Nie czuję się w żaden sposób wykluczona. Mogę wręcz swobodnie korzystać z przywilejów osoby niepełnosprawnej, m.in. wyjścia na rehabilitację czy do lekarza − mówi Marta Klimek, pracownik ds. administracji.

Przez 30 lat ABC-Service dokłada wszelkich starań, żeby tworzyć miejsca pracy przyjazne osobom niepełnosprawnym, w każdej z nich dostrzegając nie tylko pracownika, lecz także człowieka. Każda osoba niepełnosprawna ma tak dobrane i doposażone miejsce pracy, żeby mogła pracować pomimo ograniczeń. Pracownicy doceniają infrastrukturę siedziby ABC-Servcie dostosowaną do ich potrzeb, która w sposób znaczący podnosi komfort ich funkcjonowania w miejscu pracy, jest dla nich bezpieczna, a przede wszystkim daje poczucie pracy w miejscu, w którym ich niepełnosprawność nie jest przeszkodą.

Relacje to podstawa

Od początku swojej działalności ABC-Service zatrudniało osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Żadna choroba nie wyklucza możliwości podjęcia pracy, wystarczą chęci do podjęcia zatrudnienia. Dużą część zespołu stanowią osoby z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, które czas pandemii szczególnie dotknął. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić im nie tylko optymalne warunki do codziennej pracy i rozwoju. Ważne okazały się przyjazna atmosfera pracy oraz poczucie bezpieczeństwa, które przez pracowników są wskazywane jako wiodące atuty firmy. Pracownicy mogą liczyć na życzliwość ze strony swoich współpracowników, a także kierownictwa.

Ostatnie 2 lata działalności firmy w okresie pandemii były niezwykle trudne, jednak okazało się, że można zachować normalność pomimo niesprzyjających warunków. ABC-Service od początku zakłada, że najważniejszą wartością firmy są ludzie, bo to właśnie kapitał ludzki jest podstawą sukcesu. Firma rozwija swój park maszynowy, technologie, ale przede wszystkim skupia się na rozwoju pracowników, bo to oni są siłą napędową działań firmy.

Prowadzenie działalności gospodarczej w dobie pandemii jest dużym wyzwaniem. Jednak zachowanie normalności, skupienie się na rozwoju i niepoddawanie się przeciwnościom losu okazało się kluczem do sukcesu firmy i ugruntowania wizerunku pracodawcy przyjaznego osobom niepełnosprawnym, co zaowocowało zdobyciem tytułu Lodołamacza 2021 w kategorii zatrudnienie chronione. ABC-Service daje dobry przykład innym firmom. Pokazuje, że zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami, można zbudować stabilne, dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo.

Fot. Krzysztof Jarosz

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Arkadiusz Jadeszko
Potrzebujemy różnorodnych talentów, aby kontynuować...
Jan Zając
Naszym wspólnym zadaniem jest stworzenie ram, które...
Dzielna Matka
Możemy rządzić w sieci. Tu nie ma barier w postaci w...
Konkurs fotograficzny
Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością i robisz dobre zdję...
Ewa Rzepa
Patrzymy na ludzi przez pryzmat ich talentów, zdolno...