Menu
Diners Club Polska

Będzie dobry rok dla MŚP wg Diners Club Polska

Koniunktura w polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach jest dobra. Miniony, 2018 r. był dla nich udany, szczególnie dla branży usługowej. Jaki będzie 2019 r. dla MŚP wg Diners Club Polska?

Miniony rok był dobry dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Co trzeci przedstawiciel firm z tego sektora ocenił ostatnie 12 miesięcy jako dobre dla swojej firmy. Co drugi przedsiębiorca uznał jako raczej dobre. Negatywnie ten okres podsumowuje 16,9 proc. ankietowanych. Ostatnie 12 miesięcy najlepiej oceniają firmy z branży usługowej – wynika z badania Diners Club Polska p.t. „Kondycja polskich MŚP”. Badanie zostało wykonane przez Instytut Badań i Raportów Społecznych (IBIRS) na podstawie wywiadów z 500 właścicielami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski.

Paweł Kałudow - Diners Club Polska

Paweł Kałudow – Diners Club Polska

Koniunktura w polskich MŚP jest dobra. Pokazują to wyniki badań. Porównując dane za 2017 r. widać niewielki spadek, jeśli chodzi o ocenę sytuacji. Jednak wynik nadal jest bardzo dobry. Jest też zdecydowanie lepszy niż za 2016 r., z którego niezadowolonych było aż 45 proc. przedsiębiorców – mówi Paweł Kałudow z Diners Club Polska. Z naszego badania wynika jednak, że w 2019 r. możemy się spodziewać niewielkiego spowolnienia. Niemniej wyniki powinny być nadal na wysokim poziomie dodaje.

Dobrze w usługach, najgorzej w rolnictwie

Ostatni rok był najlepszy dla firm z branży usługowej. Ponad 37 proc. z nich określiło go jako dobry. 47,2 proc. oceniło jako raczej dobry – wynika z badań Diners Club Polska. Ostatnie 12 miesięcy pozytywnie podsumowują także MŚP przemysłowe. Dla prawie 28 proc. był to pozytywny okres. Dla 56,2 proc. raczej pozytywny. Najwięcej niezadowolonych w 2018 r. było w branży rolniczej, bo aż 40,3 proc. badanych.

Nie do końca zrealizowane plany MŚP

Nie wszystkim MŚP udało się zrealizować założone cele w 2018 r., chociaż miniony rok oceniają dobrze. Założonych planów nie wykonało co trzecie przedsiębiorstwo z branży rolniczej. Nie spełniła ich także co czwarta firma handlowa. Największy odsetek przedsiębiorstw, którym udało się wykonać założone plany, to firmy z branży usługowej.

Niezrealizowane cele dotyczą przede wszystkim zwiększenia zatrudnienia. W minionym roku planowało powiększyć personel ponad 40 proc. badanych. Ze względu na m.in. rekordowo niskie bezrobocie i rynek pracownika, udało się to tylko połowie z nich – komentuje Paweł Kałudow z Diners Club Polska.

Diners Club Polska dla MŚP

Diners Club Polska jest jedynym niebankowym wydawcą kart obciążeniowych i kredytowych na terenie Polski. Karty te są wydawane z 59 dniowym okresem bezodsetkowym i atrakcyjnym oprocentowaniem kredytu karty w wysokości od 6 proc Są one dedykowane: MŚP, przedstawicielom wolnych zawodów, aktywnym podróżnikom oraz wszystkim, którzy cenią wygodę i bezpieczeństwo. Karty Diners Club są akceptowane w ponad 29 mln punktów handlowo-usługowych i bankomatach w ponad 190 państwach. Diners Club Polska jest częścią Diners Club International, najstarszego wystawcy kart płatniczych i jednej z największych oraz najbardziej znanych niebankowych instytucji na świecie.

Cel w 2019 r. – pozyskać nowych klientów

Z badań Diners Club Polska wynika, że w 2019 r. najważniejszym celem dla firm z branży usługowej, handlowej i przemysłowej jest pozyskanie nowych klientów. Inne plany mają tylko firmy rolnicze. Znaczna ich część tj. 40,3 proc., chce skupić się na utrzymaniu obecnych klientów. Drugim najważniejszym obszarem dla branży MŚP są inwestycje pozwalające na zwiększenie skali działania. Stawia na nie co trzecie MŚP.

Jaki będzie kondycja finansowa MŚP w 2019 r.?

W 2019 r. lepszej kondycji finansowej spodziewa się znaczna część MŚP tj. 28,5 proc. Pogorszenie sytuacji prognozuje 11 proc. firm. Najlepiej ma być w branży przemysłowej. Najczęściej pesymistycznie patrzą w przyszłość firmy z branży rolniczej.

Autor: Ewa Ploplis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2023