Białystok

Białystok – miasto atutów

Opublikowano: 12 listopada 2016

Można powiedzieć, że niemal wszystko w Białymstoku sprzyja przedsiębiorcom i jest to nie tylko moje zdanie. W 2015 r. eksperci Banku Światowego zbadali 18 polskich miast i odpowiedzieli na pytanie, gdzie najłatwiej prowadzić biznes. Białystok znalazł się na trzecim miejscu w rankingu Doing Business – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia swojego istnienia. Jaki wpływ na rozwój lokalnego biznesu mają organizacje samorządowe tego typu?

Tadeusz Truskolaski – Rozwój Białegostoku zawdzięczamy przede wszystkim przedsiębiorcom. Jestem dumny z ich pracy na rzecz promocji i rozwoju gospodarczego miasta. Jako władze współpracuje z izbą przemysłowo-handlową od początku jej istnienia. Staramy się nawiązywać relacje ze wszystkimi organizacjami samorządowymi, które działają na rzecz rozwoju biznesu. W ostatnim roku podczas Dni Miasta Białegostoku we współpracy z Podlaskim Forum Gospodarczym zorganizowaliśmy wystawę podlaskich firm. Trzydzieści rodzimych podmiotów zaprezentowało m.in. znane marki wędliniarskie, takie jak Lech, Kabo, Netter, Pelikan, a także młode i szturmem podbijające rynek przedsiębiorstwa, np. Olejowy Raj. Swoje stanowiska miały firmy związane z branżą budowlaną i mleczarską. Dzięki takiej współpracy przedsiębiorcy mają okazję zaoferować swoje produkty i podkreślić fakt, że są one wytworem rodzinnych firm, które tworzą potencjał gospodarczy naszego regionu.

Co stanowi swoiste białostockie magnesy dla biznesu, które powodują, że to właśnie tu warto ulokować swoją działalność gospodarczą?

Tadeusz Truskolaski – Można powiedzieć, że niemal wszystko w Białymstoku sprzyja przedsiębiorcom i jest to nie tylko moje zdanie. W 2015 r. eksperci Banku Światowego zbadali 18 polskich miast i odpowiedzieli na pytanie, gdzie najłatwiej prowadzić biznes. Białystok znalazł się na trzecim miejscu w rankingu Doing Business. Znacznie wyprzedził Kraków, Warszawę i Gdańsk, u nas łatwiej można założyć spółkę, uzyskać pozwolenia na budowę, wpis do księgi wieczystej i dochodzić należności.

Atutem Białegostoku jest też jego położenie geograficzne – blisko wschodniej granicy państwa, a zarazem granicy Unii Europejskiej, na przebiegu strategicznych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu transgranicznym.

Planowana trasa kolejowa Rail Baltica stanowi element transeuropejskiego korytarza transportowego, łączącego Berlin, Warszawę, Kowno, Rygę, Tallin i Helsinki. Planowany szlak drogowy Via Carpatia częściowo pokrywa się na Podlasiu z trasą S-19 i S-8, połączy on kraje Europy Południowej ze Skandynawią. Istniejący układ dróg krajowych i wojewódzkich łączy Białystok ze wszystkimi ważniejszymi ośrodkami w kraju.

Inną, ale bardzo istotną sprawą, są tereny inwestycyjne, czyli obszar Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Obejmuje ona tereny o powierzchni ponad 94 ha. Warunki prowadzenia biznesu w strefie powodują, że rokrocznie przybywa nam przedsiębiorców. W tym roku sprzedaliśmy kolejne trzy działki.

Wygodne i szybkie załatwianie formalności, ekonomiczne miejsce do prowadzenia biznesu to jednak nie wszystko. W Białymstoku przedsiębiorcy mają dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Na terenie miasta funkcjonuje 13 uczelni wyższych, na których kształci się prawie 31 tys. studentów.

W jakim kierunku będzie zmierzał rozwój Białegostoku w najbliższych latach i co stanowi jego priorytety?

Tadeusz Truskolaski – Białystok jest miastem aspirującym do miana kreatora przestrzeni, w której żyjemy. Jego zrównoważony rozwój przekłada się na rozwój społeczno-ekonomiczny – opieramy go na inteligentnych rozwiązaniach gospodarczych, uwzględniając troskę o otoczenie społeczne i środowisko przyrodnicze. Proces godzenia ekologicznych, społecznych i ekonomicznych celów rozwoju miasta wymaga aktywnego wdrażania inteligentnych rozwiązań w zakresie zarządzania i gospodarowania jego przestrzenią.

Staramy się rozwijać na każdym polu.

Na terenie miasta wybudowano lub wyznaczono buspasy, które przyspieszają transport komunikacją miejską. W centrum powstały dwa węzły przesiadkowe, służące do obsługi komunikacji miejskiej i regionalnej. W ubiegłym roku wzbogaciliśmy się o inteligentny system zarządzania ruchem, którym objęte jest całe miasto. Centrum Zarządzania Ruchem steruje m.in. sygnalizacją świetlną na 120 białostockich skrzyżowaniach. System generuje informacje, określa prognozy ruchu i na bieżąco optymalizuje zarządzanie sygnalizacją świetlną. Jesteśmy też na etapie przekształcenia lotniska Białystok-Krywlany do pełnienia funkcji LUPOC – lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji.

Jeżeli zaś chodzi o inwestorów, to działamy na bazie opracowanej przez nas „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011–2020 plus”, zgodnie z którą preferowany profil przyszłych inwestorów to inwestycje oparte o innowacyjne i nowoczesne technologie, generujące wysokiej jakości miejsca pracy.

Ten sektor przeznaczony jest dla nowoczesnych usług, które w Białymstoku dynamicznie się rozwijają. Związane jest to przede wszystkim z dostępnością wysoko wykwalifikowanej kadry oraz ze zrealizowanymi i powstającymi powierzchniami biurowymi klasy A. Dodatkowym atutem Białegostoku jest duży stopień pokrycia powierzchni miasta planami zagospodarowania przestrzennego – obowiązuje 111 planów miejscowych, które pokrywają 47,2 proc. powierzchni całego miasta.

Nie zapominamy też o mniejszych gestach, skierowanych bezpośrednio do mieszkańców, sprawiających, że w Białymstoku panuje wyjątkowy klimat. Dużą popularnością cieszy się BiKeR – Białostocka Komunikacja Rowerowa, która daje możliwość wypożyczenia 500 rowerów w 46 stacjach na terenie miasta i w trzech gminach ościennych. W Białymstoku jest obecnie ok. 110 km dróg rowerowych. Jakość szlaków i ścieżek doceniło PTTK, przyznając miastu w 2015 r. certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom”.

Jak oceniłby pan współpracę przedstawicieli biznesu z lokalnymi władzami? Czy wspólne inicjatywy przynoszą rezultaty i korzyści dla rozwoju Białostocczyzny?

Tadeusz Truskolaski – Przede wszystkim to współpraca oparta na zaufaniu. Myślę, że białostoccy przedsiębiorcy zdążyli przekonać się do tego, że traktujemy ich priorytetowo, bo dzięki nim miasto się rozwija. Mamy wiele dużych firm, takich jak: Promotech Sp. z o.o., SaMASZ Sp. z o.o., AC SA, Rosti Bianor Polska, APS Automatyka Pomiary Sterowanie, i wszystkie one pracują na rzecz miasta, a naszym zadaniem jest im tę pracę ułatwiać. Korzyści z tych relacji są ogromne, miasto w ostatnich ośmiu latach zmieniło się nie do poznania. Wymiernym tego skutkiem jest spadek stopy bezrobocia. W czerwcu tego roku w mieście osiągnęliśmy jednocyfrowe bezrobocie. Aby wspierać przedsiębiorców, podpisujemy z samorządami z rożnych krajów umowy o partnerstwie lub współpracy, dzięki czemu nasi przedsiębiorcy zyskują większą wiarygodność w oczach potencjalnych partnerów.

Jak ocenia pan dzisiejszy poziom życia Białostoczan? Które jego sfery wymagają poprawy, a co za tym idzie – inwestycji?

Tadeusz Truskolaski – Myślę, że Białystok to najlepsze miasto do życia w Polsce i chyba nie jestem w tym poglądzie odosobniony. Na początku roku Komisja Europejska przygotowała ranking, na podstawie którego wyłoniono najlepsze miasto do życia. Okazał się nim Białystok. Według przygotowanego przez Komisję Europejską Eurobarometru 96 proc. mieszkańców naszego miasta zadeklarowało wysoki stopień satysfakcji z życia, a to oznacza, że żyje się nam lepiej niż w Krakowie, Gdańsku czy Warszawie.

Motywem rankingu było „Postrzeganie jakości życia w miastach europejskich”.

Analizie poddano stopień zadowolenia mieszkańców z życia w europejskich miastach. Pod uwagę brano: jakość infrastruktury i usług, możliwości zatrudnienia, sytuację mieszkaniową, integrację cudzoziemców, poczucie bezpieczeństwa, zanieczyszczenie powietrza, obszary zielone i czystość. To duża satysfakcja, kiedy czytam, że mieszkańcy Białegostoku są dumni i usatysfakcjonowani z poziomu życia.

Na początku września ranking Eurobarometru potwierdził tygodnik „Wprost”, oceniając nas jako najlepsze miasto do życia w Polsce. Uwadze autorów rankingu nie umknęła wysoka jakość edukacji.

Białystok znalazł się w pierwszej dziesiątce ośrodków z najlepszymi wynikami egzaminów gimnazjalnych. Dodatkowo, doceniono nas w kategorii „najbezpieczniejsze miasto”. W tej części rankingu Białystok uplasował się na czwartej pozycji, będąc najwyżej notowanym miastem spośród członków Unii Metropolii Polskich. Wpływ na wysoką lokatę miała duża wykrywalności sprawców przestępstw – jej poziom to 59, proc.

Innym atutem, który podkreślają redaktorzy, jest duży udział mieszkańców Białegostoku w tworzeniu jego budżetu. Budżet Obywatelski Białegostoku obejmuje 0,81 proc. całego budżetu – średnia dla polskich miast wynosi ok. 0,6 proc. Wrześniowe wyniki rankingu „Wprost” potwierdzają poprzednie badania.

Czy trudno jest walczyć z mitem Polski Wschodniej jako Polski B, będącej na niższym poziomie rozwoju niż pozostałe części kraju? Czy takie kategoryzowanie Białegostoku wpływa na świadomość i decyzje potencjalnych inwestorów?

Tadeusz Truskolaski – Podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego, który odbył się w zeszłym roku, jeden z przedstawicieli organizatora Grupy PTWP powiedział: „Za kilka lat inne miasta będą musiały gonić Białystok”. Myślę, że mogę się utożsamić z tymi słowami. To doskonale podsumowuje mój stosunek do mitu Polski B.

Rozmawiała Justyna Franczuk

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Renata Michnowska
Przyszłość medycyny estetycznej to połączenie na...
Witold Karczewski
Reprezentując środowisko biznesu, Izba ma możliwość...
Białystok
Polskie miasta niekiedy znacząco się różnią. Dlatego...
Monika Szewczyk
Nasz program budujemy tak, aby był atrakcyjny dla ró...
Podlaska Marka
Podczas gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europej...