Menu
Białystok

Białystok – podatny grunt dla biznesu

Polskie miasta niekiedy znacząco się różnią. Dlatego przedsiębiorcy często zastanawiają się, gdzie ulokować pieniądze. A jak wygląda biznes w Białymstoku? Czy jest to miejsce, któremu warto się bliżej przyjrzeć? Zdecydowanie tak!

Zacznijmy od tego, że mieszkańcom Białegostoku żyje się naprawdę dobrze. Według badań przeprowadzonych przez sondażownię IBRiS aż 93 proc. osób jego mieszkańców uważa, że jest to dobre miejsce do życia. To trzeci najwyższy wynik w badaniu. Większym zadowoleniem z poziomu życia mogą pochwalić się jedynie mieszkańcy Rzeszowa oraz Zielonej Góry.

Wysoki poziom zadowolenia z życia

Skąd tak wysoki wynik uzyskany przez Białystok? Białostoczanie są zadowoleni z życia w swoim mieście. Składają się na to przede wszystkim: najwyższa w badaniu ocena sieci dróg publicznych, w tym chodników, miejsc parkingowych i infrastruktury rowerowej, szybki i wygodny dojazd do Warszawy, bezpieczeństwa − drugi najlepszy wynik w badaniu, polityki dotyczącej terenów zielonych − trzeci wynik w badaniu, transportu publicznego w mieście. Jedynie oferta sportowo-rekreacyjna mogłaby być bardziej rozbudowana – pozytywnie ocenia ją niespełna połowa mieszkańców, ale jedynie kilka procent wyraża opinie krytyczne. Bolączką jest rynek pracy i ochrona zdrowia. Z badania wyłania się obraz Białegostoku, w którym żyje się spokojnie, bezpiecznie i wygodnie tłumaczy Anna Dyjas-Pokorska, dyrektor ds. relacji z klientami IBRiS.

Można dojść do wniosku, że własny biznes w Białymstoku może mieć sens. Mieszkańcy są zadowoleni, natomiast miejsc pracy nieustannie brakuje. To oznacza duże pole do popisu dla przedsiębiorców, którzy szukają możliwości, aby zainwestować pieniądze.

Białystok wspiera mieszkańców i przedsiębiorców

Ważne jest również samo podejście lokalnych władz. W Białymstoku samorząd wie, że przedsiębiorcy mogą okazać się siłą napędową regionu. Było to widać nawet w ubiegłym roku, gdy miasto, podobnie jak cała Polska, zmagała się z pandemią.

Biznes w Białymstoku mógł się rozwijać, ponieważ lokalni decydenci wiedzieli, jak ważna jest w tym momencie elastyczność. Pandemia niewątpliwie była sytuacją kryzysową, na którą ciężko było się wcześniej przygotować. Mimo to samorządy starały się dostosować do panujących warunków i przeciwdziałać skutkom pandemii. W obliczu zagrożenia koronawirusem wspieramy białostoczan wszędzie tam, gdzie jest taka możliwość. Wynika to z odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość miasta i jego mieszkańców. Wsłuchujemy się w ich głos – zapewniał prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski, cytowany przez „Rzeczpospolitą”.

− Wychodzimy naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, rodziców najmłodszych dzieci, uczniów i innych osób. Obniżamy, zawieszamy lub odraczamy płatności związane z czynszami i dzierżawami lokali użytkowych, opłatami za żłobki. Zapewniamy bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej, dezynfekujemy wiele miejsc na terenie Białegostoku. Przekazujemy maseczki potrzebującym seniorom, wspomagamy środkami ochrony szpitale, pogotowie, DPS-y i noclegownie dla osób bezdomnych. Na bieżąco reagujemy na coraz to nowe potrzeby – wyliczał prezydent. Taka polityka okazała się skuteczna. Przedsiębiorcy chętnie korzystali z zaproponowanych rozwiązań, dzięki czemu łatwiej było im sobie poradzić z niesprzyjającymi warunkami.

Dla osób, które dopiero rozważają otwarcie biznesu w Białymstoku, jest to ważna informacja – wyraźnie widać, że miasto zdaje sobie sprawę z tego, jak ważną rolę odgrywają lokalne biznesy. Łatwiej myśli się o inwestycjach, gdy ma się świadomość, że w razie ciężkiej sytuacji gospodarczej będzie można liczyć na wsparcie samorządowców.

Biznes w Białymstoku kwitnie

Magazyn „Forbes” cyklicznie tworzy ranking „Polskich miast najbardziej przyjaznych dla biznesu”. W 2020 roku w kategorii miast z liczbą mieszkańców od 150 do 299 tysięcy zwyciężył Białystok. Nie ma się czemu dziwić, to miasto nieustannie notuje wzrost nowych spółek.

Prezydent Białegostoku podkreśla, że znakomite wyniki są efektem kapitału ludzkiego, jaki drzemie w mieście. W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania Białymstokiem wśród inwestorów krajowych i zagranicznych. Wynika to w znacznej części z dynamicznego rozwoju miasta i jego infrastruktury, a także z korzystnych zjawisk demograficznych na tle innych miast w Polsce. Naszą przewagą konkurencyjną są ciągle jeszcze dostępne zasoby kapitału ludzkiego. Coraz więcej podmiotów z sektora nowoczesnych usług biznesowych interesuje się lokowaniem tu swojej działalności, a to przekłada się to na rozwój sektora biurowego. Biorąc pod uwagę wysoki potencjał Białegostoku, dostęp do wykwalifikowanej kadry, rozwijającą się infrastrukturę komunikacyjną i techniczną, istniejącą i planowaną powierzchnię biurową, a także korzystne stawki najmu nieruchomości, spodziewamy się, że w najbliższych latach nastąpi dalszy rozwój sektora BPO/SSC mówi Truskolaski.

Prezydent podkreśla również, że biznes w Białymstoku rozwija się, ponieważ udało się wypracować dobre zasady współpracy pomiędzy samorządem, środowiskiem naukowym i przedsiębiorcami. Dzięki temu miasto może prężnie się rozwijać, na czym korzystają wszyscy.

Ważną rolę odgrywa również kapitał zagraniczny z Ukrainy i Białorusi. Dzięki swojej lokalizacji Białystok często jest wybierany na miejsce kolejnych działalności. W efekcie miasto więcej zarabia, a mieszkańcy mają większe możliwości podczas poszukiwania pracy.

Strategia rozwoju Białegostoku

Należy również wspomnieć o samorządowych planach ujętych w strategii rozwoju miasta na najbliższych 10 lat. Jak wiadomo, pewne rzeczy najłatwiej osiąga się w momencie, w którym wie się, do jakiego celu się dąży. Właśnie dlatego powstała Strategia Rozwoju Białegostoku.

Plan dotyczy sześciu obszarów:

  • Smart City – szeroko pojęta ekonomia miasta; rozwój ekonomiczny, infrastrukturalny oraz mieszkaniowy miasta
  • Gospodarka – określenie kierunków rozwoju miasta, postawienie na innowacyjność i współpracę
  • Środowisko – troska o naturę, zeroemisyjność i gospodarowanie zasobami
  • Kapitał ludzki i społeczny – zdrowie, integracja społeczna, kultura, sport
  • Powiązania funkcjonalne – m.in. powiązania środowiskowe, gospodarcze, edukacyjne, transportowe czy przestrzenne
  • Zagospodarowanie przestrzenne – ład przestrzenny i transport zbiorowy

Wszystkie pomysły były konsultowane z mieszkańcami, dzięki czemu pomysłodawcy projektu mogli wsłuchać się w różne głosy i podjąć optymalne decyzje. Wyraźnie widać, że biznes w Białymstoku może być dobrym pomysłem, ponieważ miasto nastawione jest na dalszy rozwój i samo wychodzi z inicjatywą.

Białystok miastem przyszłości

W raporcie „Polish Cities of the Future 2019/20” również wyróżniono Białystok. Przebadano 50 polskich ośrodków, aby ocenić ich potencjał gospodarczy, kapitał ludzki, efektywność kosztową, dostępność oraz przyjazne nastawienie do biznesu. Szczególnie dobrze oceniono efektywność kosztową. Przeanalizowano cenę wody, paliwa, gruntów oraz uwzględniono przeciętne wynagrodzenie brutto. Okazało się, że Białystok prezentuje się znakomicie na tle innych dużych miast.

Ponadto miasto organizuje darmowe konsultacje biznesowe. Na stronie miasta można wypełnić specjalny formularz, aby umówić się na spotkanie i poznać możliwości dofinansowania swojej działalności, skuteczne metody tworzenia biznesplanów lub skonsultować pomysł na własną działalność. W ten sposób mieszkańcy są zachęcani do podejmowania inicjatywy.

Biznes w Białymstoku ma duże szanse na powodzenie. Miasto prężnie się rozwija, a samorząd docenia przedsiębiorców, oferując przedsiębiorcom optymalne warunki do rozwoju własnej działalności.

Andrzej Dworzański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2022