CMKP - budynek

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego – wywiad

Opublikowano: 27 września 2018

 Minęły już prawie trzy lata, odkąd Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego realizuje projekt pn. „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na tę okoliczność rozmawiamy z z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych CMKP  – dr hab. n. med. Wojciechem Bikiem

Panie profesorze, jakie są główne założenia realizowanego projektu? 

Wojciech Bik – Projekt, którego realizacja obejmuje lata 2015–2023, ma na celu zwiększenie liczby specjalistów z zakresu specjalizacji onkologicznych, szeroko rozumianej geriatrii, medycyny ratunkowej i pediatrii. Projekt wspiera proces specjalizowania się lekarzy w wymienionych dziedzinach poprzez organizowanie i finansowanie obowiązkowych kursów specjalistycznych oraz dofinansowanie uczestników kursów. Dodatkowo lekarze, którzy najszybciej realizują program specjalizacji, mogą uzyskać dodatkowe wsparcie w formie grantu pieniężnego.

Wojciech Bik

dr hab. n. med. Wojciech Bik – prof. CMKP – z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych CMKP

Uczestnikami projektu mogą być wszyscy lekarze, którzy realizują specjalizację w wymienionych dziedzinach w nowym modułowym systemie. Projektem będzie objęta grupa 5850 osób. W każdej specjalizacji lekarz musi zrealizować 10–20 obowiązkowych kursów, dlatego w okresie realizacji projektu organizowanych jest ponad 2000 kursów dla ponad 70 000 uczestników.

Jak pan ocenia realizację projektu?

Wojciech Bik – Początkowa realizacja projektu nie była łatwa, bowiem w tym czasie zmianie uległ w naszym kraju system specjalizacji – wprowadzono tzw. system modułowy, a realizowany projekt musiał dostosować się do nowych wymogów uzyskiwania specjalizacji lekarskich. Pomimo nie najłatwiejszego początku, w dniu dzisiejszym mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, iż starania CMKP przyniosły oczekiwane rezultaty.

Obecnie w projekcie uczestniczy ponad 3100 lekarzy. Od początku jego realizacji, bazując na własnych klinikach i zakładach oraz jednostkach zewnętrznych uprawnionych do kształcenia podyplomowego lekarzy, zrealizowaliśmy prawie 600 kursów specjalizacyjnych w 13 dziedzinach medycyny dla ponad 13 000 uczestników. Z dofinansowania skorzystało ponad 9500 lekarzy na łączną kwotę 4,5 mln złotych. Ponadto, przyznaliśmy wsparcie w postaci „grantów” ponad 40 lekarzom.

To dopiero 1/3 okresu realizacji projektu, a przedstawione przez pana dane są imponujące. Jak udało się zrobić tak wiele w tak niedługim czasie?   

Wojciech Bik – Rzeczywiście, dane te mogą robić wrażenie, ale nie są naszym jedynym priorytetem. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie liczby specjalistów w dziedzinach uznanych za deficytowe i istotne z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ale przede wszystkim dokładamy wszelkich starań, aby nasze kursy były realizowane na jak najwyższym poziomie merytorycznym. CMKP sukcesywnie powołuje nowe kliniki i zakłady, w których działalność dydaktyczna, leczniczo-usługowa i naukowa prowadzona jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę.

Dlatego też podjęliśmy się realizacji innego nowatorskiego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej”, dzięki któremu poprawie ulegną jakość, bezpieczeństwo i efektywność procesu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy. W ramach tego projektu, utworzone zostanie Centrum Symulacji Endoskopowej, co pozwoli na kształcenie lekarzy z wykorzystaniem zaawansowanych technik medycznej symulacji endoskopowej. Zatem, specjalizujący się lekarze nie tylko nabędą wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne. Jak widać, nasze podejście do kształcenia specjalizacyjnego lekarzy jest kompleksowe.

Z tego, co wiem, działania CMKP  są nie tylko zauważalne na naszym krajowym rynku, ale także w krajach Unii Europejskiej. Czy może pan powiedzieć więcej na ten temat?

Wojciech Bik – W maju bieżącego roku Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, na zaproszenie Ministerstwa Zdrowia Bułgarii, uczestniczyło w międzynarodowej konferencji poświęconej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w obszarze ochrony zdrowia, w trakcie której zaprezentowaliśmy założenia i przykłady dotyczące realizacji naszego projektu oraz przedstawiliśmy doświadczenia w zakresie wspierania procesu specjalizowania się lekarzy. Obecnie przygotowujemy się do kolejnej konferencji, tym razem organizowanej przez Ministerstwo Zdrowia Portugalii, zaplanowanej na koniec września.

Serdecznie dziękuję za udzielenie wywiadu. Życzę dalszych sukcesów w realizacji projektu.

___________________

Rozmawiała: Renata Wojciechowska

 

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
kontener magazynowy
Kontenery magazynowe są nieodłącznym elementem współczesnego...
Anna Maria Porowska
Anna Maria Porowska jest wybitną postacią w świecie...
biuro rachunkowe
Biura rachunkowe mogą podchodzić do realizacji usług w różny...
test oddechowy
SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth), czyli zespół r...
Małgorzata Kuliga
Biznes to dla nas nie tylko zarobek, lecz przede wsz...