Menu
Bitcoin

Czy Bitcoin jest Złotem Milenialsów?

Wielu naukowców i ekspertów rynku finansowego doszło do wniosku, że Bitcoin może służyć jako lepsze zabezpieczenie przed inflacją niż złoto. Według jednego z profesorów Bitcoin zastąpił w umysłach młodych inwestorów metale szlachetne, takie jak złoto i diamenty. Podczas gdy większość młodych inwestorów skłania się ku Bitcoinowi ze względu na jego przewagę technologiczną, statystyki rynkowe pokazują również, że wyniki złota w ostatnich latach nadal się pogarszają. Możesz dowiedzieć się więcej odwiedzając Oficjalna strona internetowa najlepszego oprogramowania do handlu kryptowalutami.

Rok 2021 był najgorszym rokiem dla złota od 2015 r. – straciło ono 5,81% swojej wartości. Jednak Bitcoin zyskał około 60%, podczas gdy S&P 500 wzrósł o około 30% w tym samym okresie. Bitcoin jest obecnie najbardziej cenioną kryptowalutą, przyciągającą inwestorów na całym świecie. Jednak większość ludzi nie rozumie, dlaczego w coraz większym stopniu zastępuje złoto. Poniższy artykuł analizuje unikalne cechy Bitcoina, aby dowiedzieć się, dlaczego niektórzy eksperci uważają go za złoto tysiąclecia.

Malejące zyski

Przez dziesiątki lat ludzie uważali metale szlachetne, takie jak złoto, za najbardziej dochodowe instrumenty przechowywania wartości. Jednak od czasu pojawienia się kryptowalut nastroje te coraz częściej ulegają zmianie. Jednym z powodów tej nagłej zmiany są malejące zyski złota w ostatnich latach.

Złoto tradycyjnie pojawiło się jako klasa aktywów stanowiąca zabezpieczenie przed inflacją, ale ostatnio nie spełniło oczekiwań inwestorów. Złoto odnotowało jeden z najgorszych wyników w 2021 r., zamykając rok na poziomie 1800 USD. Tymczasem Bitcoin do końca 2021 r. zanotował wzrost o 70%. Jeden z ekspertów twierdzi, że każdy rząd drukuje zbyt dużo pieniędzy, przez co złoto staje się bezwartościowe. To spowodowało, że wielu inwestorów poparło Bitcoina zamiast złota.

Lepsze zabezpieczenie przed inflacją

Obecnie wielu inwestorów jest przekonanych, że Bitcoin może stanowić lepsze zabezpieczenie przed inflacją niż metale szlachetne, o czym była mowa powyżej. Rządy mogą zazwyczaj wpływać na podaż i wykorzystanie złota w swoich gospodarkach, głównie poprzez politykę monetarną. To sprawia, że złoto jest narażone na różne ryzyka inflacyjne, które mogłyby negatywnie wpłynąć na inwestorów, gdyby rynki zaczęły odczuwać skutki kryzysu.

Z drugiej strony, Bitcoin jest zdecentralizowanym aktywem inwestycyjnym, niepowiązanym z żadną centralną jednostką. Oznacza to, że żaden rząd ani instytucja nie może manipulować jego podażą i wykorzystaniem. Chociaż ceny Bitcoina są bardzo zmienne, jego wynalazcy zastosowali odpowiednie środki, aby zabezpieczyć inwestorów przed inflacją. Na przykład, Bitcoin ma ustalony limit podaży wynoszący 21 milionów tokenów. Górnicy wybili obecnie około 19 milionów Bitcoinów.

Podaż Bitcoina podlega również zmniejszeniu o połowę, czyli procesowi, który co cztery lata redukuje liczbę nagród przyznawanych górnikom o połowę. To sprawia, że Bitcoin jest coraz rzadszy, podczas gdy jego zapotrzebowanie rynkowe rośnie z dnia na dzień, co pozwala mu z czasem zyskać na wartości. Decentralizacja i ograniczona podaż Bitcoina sprawiają, że z czasem może on wytrzymać inflację, zastępując metale szlachetne.

Wielu wczesnych inwestorów instytucjonalnych, sceptycznie nastawionych do Bitcoina, wykazało ostatnio rosnące zainteresowanie Bitcoinem, gromadząc ogromne rezerwy w celu dywersyfikacji i ochrony swojego majątku przed inflacją. Raporty branżowe pokazują, że ostatnio ogromne sumy pieniędzy odpłynęły ze złota do Bitcoina, napędzając postawę zabezpieczającą przed inflacją.

Innowacyjne Podejście

Świat szybko zmierza w kierunku gospodarki cyfrowej, co skłoniło młodych inwestorów do poszukiwania alternatywnych inwestycji opartych na technologii, takich jak kryptowaluty. W przeciwieństwie do złota, Bitcoin jest aktywem wirtualnym, którego transakcje odbywają się wyłącznie online. Wielu młodych inwestorów postrzega Bitcoin jako inteligentne aktywo inwestycyjne, dobrze dopasowane do gospodarki cyfrowej. Jest to aktywo, które każdy może wykorzystać do krótkoterminowego lub długoterminowego przechowywania majątku na całym świecie, bez interwencji z zewnątrz.

Chociaż Bitcoin ma cechy unikatowe w stosunku do złota, mają one również pewne wspólne zalety. Niemniej jednak Bitcoin ma znaczny potencjał wzrostu i innowacyjność, co czyni go bardziej atrakcyjnym dla młodych inwestorów. Poza tym Bitcoin stanowi lepsze zabezpieczenie przed inflacją niż metale szlachetne, takie jak złoto.

materiał sponsorowany 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2023