Menu
absolwenci MBA

Dlaczego warto zatrudniać absolwentów studiów MBA?

Uczestnikami studiów MBA są osoby, które mają nie tylko wyższe wykształcenie, ale także doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Podczas udziału w programie Master of Business Administration zdobywają nowe umiejętności i rozbudowują własną sieć kontaktów. To jednak tylko część powodów, dla których warto zatrudnić absolwentów studiów MBA.

Dlaczego absolwenci MBA mają większe szanse na znalezienie świetnej posady?

Osoby, które decydują się na studia MBA, mają już doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. To samo w sobie daje im ogromną przewagę nad innymi osobami starającymi się o dane stanowisko. Studenci i absolwenci MBA to jednak także osoby bardzo ambitne, nastawione na rozwój, skłonne szukać różnych rozwiązań i testować, które z nich okażą się najlepsze. Już sam fakt, że zdecydowały się na dodatkowe studia, świadczy o tym, że są gotowe poświęcić swój czas na doskonalenie umiejętności i zdobywanie nowej wiedzy.

Na studiach uczestnicy uzupełniają i systematyzują posiadaną już wiedzę zarówno z zakresu zarządzania jak i finansów, administracji, HR czy marketingu. Dzięki temu są kompleksowo przygotowani do pracy na wymagających stanowiskach i zarządzania projektami, procesami czy zespołami pracowniczymi. Pomaga również stawianie na praktykę zamiast na teorię. Na przykład w Wyższej Szkole Bankowej studenci MBA analizują m.in. liczne case studies, pracują nad własnymi projektami czy biorą udział w symulacjach biznesowych i niestandardowych warsztatach. O tym, jak wyglądają studia MBA
w WSB, można przeczytać więcej na stronie https://www.studiamba.wsb.pl/dlaczego-mba/korzysci-dla-ciebie.

Absolwenci MBA to także osoby o szerokich horyzontach, które rozumieją, że założony cel można zazwyczaj osiągnąć na różne sposoby. Dzięki wymianie doświadczeń z menedżerami z różnych branż są w stanie zaadaptować poznane rozwiązania na potrzeby firmy, w której pracują. To ich ogromny atut, z czego zdają sobie sprawę pracodawcy poszukujący pracowników ambitnych, kreatywnych, samodzielnych i zdolnych do szybkiego uczenia się.

O krok przed konkurencją

Warto też pamiętać, że absolwenci MBA poznają na studiach nowoczesne techniki zarządzania – i to nie tylko na podstawie przykładów firm działających w Polsce. Dzięki zdobytej wiedzy niejednokrotnie wprowadzają do miejsc, w których pracują, nowatorskie rozwiązania pozwalające usprawnić pracę całego zespołu. Absolwenci MBA mają zatem przewagę nad innymi osobami z doświadczeniem na stanowisku kierowniczym i nie ogranicza się ona wcale do dyplomu ukończenia prestiżowego programu. Wielu absolwentów MBA dzięki zdobytej wiedzy i wymianie doświadczeń znacznie szybciej obejmuje także posady w korporacjach w innych krajach – tam znajomość nowoczesnych rozwiązań pozwala na swobodną pracę z zagranicznymi specjalistami.

Nie można zatem nie zauważyć, że absolwenci MBA mają ogromne szanse na sukces podczas ubiegania się o większość posad kierowniczych, menedżerskich, czy nawet dyrektorskich. Ich doświadczenie idzie w parze ze zaktualizowaną wiedzą, którą potrafią wykorzystać w pracy. A to niezwykle istotne dla wielu pracodawców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2021