Menu

Lider Przedsiębiorczości – duży sukces małych firm

28 października ogłoszono kolejną grupę Liderów Przedsiębiorczości – tym razem najbardziej innowacyjnym i najdynamiczniej rozwijające się firmy 2015 r., które doskonale poradziły sobie pod względem konkurencyjności

Konkurs Lider Przedsiębiorczości, adresowany do firm, instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz samorządu terytorialnego, organizowany jest od 1994 r. Należy do najstarszych konkursów promujących przedsiębiorczość w Polsce.

Celem przedsięwzięcia jest promocja małej i średniej przedsiębiorczości.

Tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku” trafia do szczególnie aktywnych podmiotów, które pozytywnie wyróżniają się na tle innych i odnoszą sukcesy. Potrafią też umiejętnie zabiegać unijne z myślą o rozwoju firmy i dobrze wykorzystywać środki. O tytuł ten ubiegają się również osoby, organizacje otoczenia biznesu oraz jednostki samorządu terytorialnego, które aktywnie działają na rzecz rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Wybór laureatów dokonywany jest na podstawie dwuetapowego postępowania, które obejmuje kompletowanie dokumentacji dotyczącej działalności i osiągnięć firmy. W dalszej kolejności ocenę kandydatów dokonaną przez kapitułę konkursu.

Wyróżnienie otrzymują corocznie najlepiej ocenione firmy i organizacje, klasyfikowane w czterech kategoriach. Dodatkowo kapituła konkursu może przyznać wyróżnienia specjalne za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju sektora MSP.

Podczas uroczystego otwarcia ceremonii dr Marek Chrzanowski – koordynator sekcji „Gospodarka, praca, przedsiębiorczość” w Narodowej Radzie Rozwoju odczytał list prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do laureatów. W ramach ubiegłorocznej edycji kapituła konkursu przyznała 34 równorzędne tytuły „Lidera Przedsiębiorczości Roku 2015”. Ponadto Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie może się szczycić tytułem „Honorowego Lidera Przedsiębiorczości Roku 2015”. Po raz drugi w historii konkursu przyznany został również tytuł „Lidera Liderów Przedsiębiorczości Roku 2015”, który otrzymała firma BOZAMET Sp. z o.o.

Podsumowaniu konkursu Lider Przedsiębiorczości Roku 2015 towarzyszyła debata zatytułowana „W poszukiwaniu efektywnych instrumentów wsparcia MSP”. Debata poświęcona była tematyce rozwoju przedsiębiorczości oraz możliwościom pozyskania funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014–2020. Podczas spotkania dyskutowano m.in. o szansach, jakie dają środki unijne oraz alternatywne instrumenty finansowania rozwoju przedsiębiorczości.

Fot. archiwum organizatora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2022