Menu
Edwin Mierzejewski

Edwin Mierzejewski – Owocne kadencje gminy Troszyn

Edwin Mierzejewski pełni funkcję wójta gminy Troszyn od czerwca 1990 r. Przez 29 lat jego zarządzania samorządem podległa jednostka bardzo się rozwinęła i wielokrotnie była doceniana

W tym okresie gminę zwodociągowano, a po części zgazyfikowano. Wybudowane zostały oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna w Troszynie, wysypiska śmieci oraz stacja uzdatniania wody i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Powstało ok 30 km dróg, ok. 100 km dróg zyskało nawierzchnię bitumiczną, zainwestowano w chodniki i ścieżki rowerowe.

W zakresie zadań oświatowych zrealizowano wiele zadań inwestycyjno-remontowych. Największe to budowa gimnazjum, żłobka, dwóch hal sportowych, stadionu oraz kompleksów boisk wielofunkcyjnych orlik i placów zabaw przy szkołach. Znaczącej poprawie uległa baza gminnych jednostek OSP, wyposażonych w nowoczesny sprzęt gaśniczy i nowe samochody ratowniczo-gaśnicze. Wybudowano i wyremontowano 17 strażnic i świetlic wiejskich.

Przygotowano tereny pod budownictwo jednorodzinne, zakupiono teren pod zakład obsługi rolnictwa, wybudowano i urządzono skwery w centrum wsi, place zabaw i miejsca integracji. Gmina dofinansowała też wiele inwestycji powiatowych oraz remont zabytkowego kościoła w Kleczkowie.

Za zaangażowanie i oddanie sprawom lokalnym Edwin Mierzejewski był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami resortowymi, m.in. dla obronności kraju, oświaty i pożarnictwa. Zwieńczeniem dotychczasowych kadencji jest Złoty Krzyż Zasługi wręczony w Belwederze przez prezydenta RP przy okazji tegorocznych obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2023