Fundusze private equity

Fundusze private equity

Opublikowano: 1 września 2018

Czym są fundusze private equity? Jakie korzyści niesie ze sobą to rozwiązanie? I kto może z niego skorzystać? W tym tekście odpowiadamy na te pytania.

Mianem funduszy private equity określa się średnio- lub długoterminowe finansowanie nienotowanych na giełdzie spółek. W roli inwestora występuje przeważnie fundusz, który zarządza majątkiem powierzonym przez osoby trzecie. Celem inwestora nie jest doraźne zwiększenie zysków generowanych przez finansowaną spółkę, ale doprowadzenie do wzrostu jej wartości. Zysk przynieść ma dopiero odsprzedanie udziałów spółki w przyszłości, gdy ta wejdzie na giełdę. Przyjmuje się, że przeciętny czas trwania inwestycji typu private equity wynosi od 5 do 7 lat.

Środki pochodzące z funduszu private equity mogą być wykorzystywane do poszerzenia zakresu działalności firmy lub do przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych, które mają na celu obniżenie kosztów działalności. Wykorzystanie funduszów private equity jest często stosowaną formą finansowania przedsięwzięć, które ze względu na swój charakter związane są z podwyższonym ryzykiem, np. spółek opracowujących innowacyjne produkty lub technologie. Fundusze private equity inwestują najczęściej w nowo powstała przedsiębiorstwa, lecz ten sposób finansowania może dotyczy również tzw. spółek dojrzałych, które planują wejść na giełdę.

Private equity – korzyści

Uzyskanie środków finansowych w ramach private equity znacznie różni się od zaciągania pożyczek lub kredytów bankowych. Jest to forma finansowanie zdecydowanie korzystniejsza dla spółki. W przypadku kredytu udzielający go bank zażąda spłaty całej kwoty wraz z odsetkami, niezależnie od tego, czy przedsięwzięcie zwieńczone zostało sukcesem. Natomiast w ramach finansowania private equity środki uzyskiwane są w zamian za udziały w firmie, a zyski inwestorów są uzależnione od wyników osiągniętych przez przedsiębiorstwo.

Spółki wspierane przez fundusze typu private equity przeważnie rozwijają się szybciej niż spółki, które nie korzystają z takiej formy wsparcia. Co więcej, spółka może skorzystać z pomocy bardziej doświadczonego inwestora. Poza wkładem finansowym spółka może otrzymać od niego szerokie wsparcie, do którego zalicza się m.in. doradztwo prawne, podatkowe czy organizacyjne. Więcej cennych informacji na temat funduszy private equity można znaleźć na stronie https://www.ey.com/pl/pl/industries/private-equity.

artykuł sponsorowany 

 

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Konsolidacja kredytów
Z powodu wszechobecnych podwyżek terminowa spłata rat kredyt...
płatność za pomocą Smartwatcha
Technologia płatności Smartwatch Near Field Communication (N...
Kredyt gotówkowy
O ile w przypadku kredytu hipotecznego ustanowienie...
inwestowanie na Cyprze Północnym
Dostarczenie atrakcyjnej oferty to dopiero początek...
Jak kupić Bitcoin
Czy jesteś zainteresowany handlem Bitcoin, ale nie m...