Gmina Iława

Gmina Iława liderem inwestycji w województwie warmińsko-mazurskim

Opublikowano: 1 stycznia 2022

Mimo trwającej pandemii inwestycje samorządowe w gminie Iława są realizowane w bieżącym roku bez opóźnień. Nie udałoby się ich tylu przeprowadzić, gdyby nie skuteczność w konsekwentnym pozyskiwaniu środków zewnętrznych, sprawnie działający zespół pracowników Urzędu Gminy Iława oraz determinacja wójta Krzysztofa Harmacińskiego

Dzięki konsekwentnej polityce rozwoju gmina Iława jest prawdziwą perłą Warmii i Mazur. Dzięki temu, że jest niekwestionowanym liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, na jej terenie rokrocznie są realizowane liczne inwestycje. W latach 2005−2020 samorząd przeznaczył na inwestycje od 15 do 25 proc. ogółu wydatków. W efekcie budżet gminy Iława w tym okresie zwiększył się trzykrotnie.

W minionym okresie skutecznie pozyskano ponad 80 mln zł na realizację ponad 100 projektów inwestycyjnych. Pod względem infrastruktury dokonał się prawdziwy skok cywilizacyjny. Gmina od początku stawiała na bezpieczeństwo. Mieszkańcy i licznie przybywający turyści doczekali się nowoczesnych dróg, chodników, oświetlenia, ścieżek rowerowych. Jednocześnie prowadzone były działania w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Dzięki temu prawie cała gmina jest dzisiaj skanalizowana, a nowoczesne stacje uzdatniania wody zapewniają wysokiej jakości wodę, niezbędną do życia.

Gmina Iława

Nowo wybudowany budynek klubowy GKS LZS Wikielec

Oświata jednym z samorządowych priorytetów

Jednak największym bogactwem gminy Iława są jej mieszkańcy: wykształceni, aktywni, przedsiębiorczy i innowacyjni. Oświata i rozwój kapitału ludzkiego od lat stanowią jeden z priorytetów samorządu. Od wielu lat samorząd gminy konsekwentnie poprawia jakość bazy obiektów szkolnych. Obecnie trwa przebudowa i remont Szkoły Podstawowej w Lasecznie. Inwestycja ta była długo oczekiwana przez mieszkańców. Na ten cel wójt pozyskał dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Projekt obejmuje kompleksową przebudowę i remont ponad stuletniego obiektu, w tym przebudowę wnętrz, wymianę pokrycia dachowego, stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie budynku wraz z wykonaniem nowej elewacji, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu działki, tj. budowę dróg, parkingów, ogrodzenia, terenów zielonych. Co więcej, nowoczesny obiekt na miarę XXI wieku zostanie wyposażony w pompy ciepła i instalację fotowoltaiczną.  Wartość całkowita zadania wyniesie prawie 2 mln 800 tys. zł, z czego 1 mln 60 tys. zł będzie pochodzić z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na budowę sali gimnastycznej gmina pozyskała dotację w wysokości 6,8 mln zł, co stanowi 85 proc. inwestycji.

Warto podkreślić, że w zakresie inwestycji oświatowych gmina Iława od ponad 20 lat jest wojewódzkim liderem. Od podstaw wybudowano 3 kompleksy szkolne z nowoczesnymi salami gimnastycznymi i boiskami wielofunkcyjnymi, a pozostałe przeszły całkowitą przebudowę. Wszystkie obiekty wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny, z wykorzystaniem najnowszych technologii teleinformatycznych.

Gmina Iława

Przebudowana ul. Księżycowa w Nowej Wsi

Gmina Iława na rzecz sportu i turystyki

W gminie Iława ważnym obszarem działań jest także sport. We wrześniu została oddana największa sportowa inwestycja w gminie. W Wikielcu, przy boisku sportowym III ligowego klubu GKS LZS Wikielec, został zbudowany nowoczesny obiekt pełniący funkcję centrum sportu. Rozbudowana widownia stadionu powiększyła się do 600 miejsc siedzących. Na realizację inwestycji gmina Iława pozyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację w wysokości prawie 700 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 1,5 mln zł. W tym roku zakupiono 2 samochody pożarnicze o wartości 1,2 mln zł, z czego 50 proc. pochodziło ze środków zewnętrznych, oraz autobus do przewozu osób niepełnosprawnych, dofinansowany z PFRON w 85 proc., i bus do przewozu osób, dofinansowany z programu „Door to door” w 100 proc.

Wykorzystany został również, bez uszczerbku walorów przyrodniczych, potencjał turystyczny. Warto zaznaczyć, że na terenie gminy znajduje się 5 rezerwatów przyrody, a także obszary Natura 2000 oraz Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. W Siemianach nad Jeziorakiem – w sercu Parku − powstała nowoczesna ekomarina z kompleksem turystycznym, w skład którego wchodzą: pole namiotowe oraz caravaningowe, nowoczesne sanitariaty, plac zabaw, siłownia plenerowa, slip. Powstał również nowoczesny amfiteatr, gdzie odbywają się liczne imprezy kulturalne, w tym kultowy już, znany w całej Polsce, „Festiwal nad Jeziorakiem”.

Jeziorak jest również mekką dla żeglarzy. W sezonie pływa tu ok. 2000 jachtów. Na Jezioraku działa wzorcowy w skali kraju system sezonowych darmowych pomostów, śmietników i toalet, a po wodach pływa statek śmieciarka, utrzymywany przez Związek Gmin „Jeziorak”. Niewątpliwą atrakcją są wieże widokowe, które powstały w Siemianach i Karasiu.

Gmina Iława to atrakcyjne miejsce do zamieszkania

Przeprowadzone w ostatnich latach działania spowodowały, że gmina Iława jest miejscem atrakcyjnym do zamieszkania. Wbrew obecnym trendom należy do nielicznego grona gmin województwa warmińsko-mazurskiego, które nie ulegają zjawisku depopulacji. Gmina liczy ponad 13 tysięcy mieszkańców i ta liczba wciąż rośnie. Jest to efekt konsekwentnie prowadzonej polityki, której podstawą wcześniej była strategia rozwoju gminy na lata 2000−2015, a teraz obowiązująca − na lata 2016−2030.

Ponadto gmina Iława − jako jedna z zaledwie trzech gmin w województwie − ma stworzony, na dawnych zasadach, kompleksowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru, który jest na bieżąco modyfikowany. Powstało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które daje możliwości rozwoju gminy nawet na najbliższe 50 lat. Dzięki temu gmina posiada do zaoferowania kilkaset działek gruntu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, usługową, letniskową, usług turystycznych i przemysłową.

Imponujące dotacje, namacalne efekty działań

Również bieżący rok był udany pod względem zrealizowanych inwestycji. Podsumowanie odbyło się podczas uroczystości otwarcia przebudowanej drogi gminnej w Julinie. Uczestniczący w uroczystości wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki pogratulował wójtowi i mieszkańcom gminy udanej inwestycji. Podkreślił również skuteczność włodarza gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na gminne inwestycje. Jak zaznaczył wojewoda, gmina Iława znajduje się w ścisłej czołówce samorządów w województwie pod względem pozyskiwania środków pozabudżetowych, czego dowodem jest pozyskana ostatnio dotacja z rządowego programu Polski Ład w wysokości 11,55 mln zł.

W bieżącym roku zostało zrealizowanych wiele inwestycji drogowych. Na ich przeprowadzenie gmina pozyskała ponad 2 mln zł. Łącznie gmina pozyskała aż 5 dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę ponad 2 mln zł. Na wszystkie zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 60 proc. Łącznie na inwestycje drogowe gmina Iława przeznaczyła w 2021 roku ponad 5 mln zł, a na bieżące utrzymanie dróg – 1,4 mln zł.

Gmina Iława udowadnia, że jest niekwestionowanym liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację gminnych inwestycji. Duża w tym zasługa włodarza gminy Krzysztofa Harmacińskiego, który w swojej działalności zawsze stawia na dialog i współpracę ponad podziałami politycznymi.

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
bitcoin
Przez ponad dekadę widzieliśmy, jak Bitcoin wzrastał o setki...
kryptowaluty
Kryptowaluty, czyli cyfrowa lub wirtualna forma waluty, prze...
Jesienią 2023 roku ruszyła sprzedaż domów, które pow...
Mając na uwadze, że gmina Stopnica ma charakter roln...
Jan Marian Grzegorczyn
W perspektywie najbliższych lat kluczowa jest budowa...
Nowe artykuły
W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, gdzie rutyna...
Podróżowanie po Europie jest niezwykle atrakcyjne z wielu po...
Biura rachunkowe mogą podchodzić do realizacji usług w różny...