windykacja

Jak działa cesja wierzytelności?

Opublikowano: 10 kwietnia 2018

Czy wiesz, że tylko w 2017 roku długi Polaków wzrosły o blisko 10 miliardów złotych? Ze spłatą zobowiązań nie radzi sobie ponad 2 miliony z nas. Dokładnie tyle samo wierzycieli ma problem z odzyskaniem swojej własności. Aby nie musieć walczyć z nierzetelnymi dłużnikami, wierzyciele mogą skorzystać z tzw. cesji wierzytelności. Sprawdź, na czym ona polega?

Co to jest cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności to nic innego jak umowa spisana z osobą trzecią, która od momentu jej zawarcia uprawniona zostaje do żądania wykonania zobowiązania. Oznacza to, że zmienia się wierzyciel, któremu przysługuje prawo do ściągania długu.

Zarządzanie wierzytelnościami w kwestiach cesji regulowane jest przepisami polskiego prawa. Szczegółowo ten mechanizm opisują artykuły 509-516 kodeksu cywilnego. Każdy wierzyciel ma prawo pozbyć się wierzytelności, a dłużnik nie może w tej sprawie decydować. Przeniesienie praw do ściągania świadczenia nie skutkuje anulowaniem konieczności spłaty takiego zobowiązania. Dłużnik musi regulować takie świadczenie, ale trafia ono już do innego wierzyciela.

Zasady dotyczące przeniesienia wierzytelności

Cesja wierzytelności jest umową cywilno-prawną. To dokument, który uprawnia nowego wierzyciela do ściągania należności, której stał się właścicielem. Prawa te są natomiast odbierane pierwotnemu wierzycielowi.

Warunki umowy mogą być ustalane dowolnie, natomiast nie mogą być rażąco niekorzystne dla którejś ze stron, w tym również dla dłużnika. Jeśli wierzyciel chce dokonać cesji wierzytelności, najlepiej, jeśli zwróci się do renomowanej firmy windykacyjnej. Wierzytelność można wystawić również na giełdach wierzytelności. Co najmniej kilka z nich bez problemu można znaleźć w sieci.

Kiedy warto dokonać cesję wierzytelności?

Najczęściej wierzyciel decyduje się na cesję wierzytelności, kiedy samodzielnie nie radzi sobie z odzyskaniem należności. Cesja sprawia, że pierwotny wierzyciel otrzymuje świadczenie i nie musi zajmować się już negocjacjami z nie zawsze chętnym do współpracy dłużnikiem.

Cesja sprawdza się jednak nie tylko wtedy, gdy zarządzanie wierzytelnościami nie leży w kompetencjach wierzyciela. Zdarza się, że ten zwyczajnie nie ma czasu na rozmowy z dłużnikiem albo nie może pozwolić sobie na otrzymanie zobowiązania na niekorzystnych dla siebie warunkach. Pamiętajmy, że bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy płynność finansowa wierzyciela zostaje zaburzona właśnie przez współpracę z nierzetelnym dłużnikiem, który nie dotrzymuje terminów spłaty zaciągniętego zobowiązania. Dzięki cesji problem ten znika.

Jakie prawa ma dłużnik?

Wierzyciel ma prawo przelać na osobę trzecią przysługujące mu uprawnienia do ściągania należności. Dłużnik nie musi wyrażać na to zgody. Jest jednak nadal zobowiązany do uregulowania powstałego roszczenia. Co ważne, dłużnik od czasu prawnego zawarcia cesji nie ma już żadnych zobowiązań względem pierwotnego wierzyciela. Ten nie może domagać się spłaty.

Przepisy polskiego prawa chronią dłużnika w różnych wyjątkowych sytuacjach. Nie ma on już obowiązku spłaty należności pierwotnemu wierzycielowi, a jeśli przez pomyłkę tego dokona, nie musi regulować zobowiązania kolejny raz nowemu wierzycielowi. Ten pierwotny zobowiązuje się przekazać spłacone środki nowemu. Aby do takich sytuacji nie dochodziło, dłużnik musi zostać poinformowany o dokonaniu cesji wierzytelności. Musi otrzymać jego dane oraz nowy rachunek bankowy, na który będzie od teraz spłacał zaległość.

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Konsolidacja kredytów
Z powodu wszechobecnych podwyżek terminowa spłata rat kredyt...
płatność za pomocą Smartwatcha
Technologia płatności Smartwatch Near Field Communication (N...
Kredyt gotówkowy
O ile w przypadku kredytu hipotecznego ustanowienie...
Jak kupić Bitcoin
Czy jesteś zainteresowany handlem Bitcoin, ale nie m...
Bitcoin
Liczba krajów rozwijających się przyjmujących Bitcoi...