Ubezpieczenie na życie

Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie na życie?

Opublikowano: 30 lipca 2018

Ubezpieczenie na życie jest dziś niezbędne w zasadzie wyłącznie kredytobiorcom hipotecznym; dzięki niemu, mogą liczyć nie tylko na korzystne warunki spłaty kredytu, ale również realną ochronę na wypadek nieoczekiwanych sytuacji życiowych. W praktyce jednak, taka polisa może przydać się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba zapewnienia bliskim spokojnej i bezpiecznej przyszłości finansowej.

Polisę na życie może wykupić wprawdzie każdy. W rzeczywistości powinny zainteresować się nią przede wszystkim osoby, które założyły już własną rodzinę, a przy tym nie posiadają dużych, liczonych w dziesiątkach czy setkach tysięcy złotych oszczędności. Wynika to z faktu, że jej podstawowym celem jest zapewnić ochronę finansową najbliższym ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Schemat działania takiego zabezpieczenia jest bardzo prosty: w razie zgonu ubezpieczonego, jego żona, mąż, dzieci lub inne uposażone osoby, otrzymują wsparcie finansowe w postaci wypłaty świadczenia pieniężnego. Przed czym jeszcze mogą chronić ubezpieczenia na życie? Co trzeba wiedzieć, by wybrać odpowiednią dla siebie ofertę polisy?

Bogaty wybór ubezpieczeń życiowych

Na rynku można znaleźć kilka różnych rodzajów ubezpieczeń życiowych. Poza klasycznymi polisami na życie, oferowane są również między innymi ubezpieczenia posagowe, które pozwalają zabezpieczyć przyszłość dzieci, powiązane z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi polisy mieszane, a także dodatkowe polisy chorobowe i wypadkowe. Do dyspozycji klientów są więc nie tylko „czyste” ubezpieczenia ochronne, ale i produkty, dzięki którym można pomnażać oszczędności z myślą o emeryturze, zapewnieniu dzieciom dobrego startu w dorosłym życiu, czy też innych przyszłych potrzebach kapitałowych. Ponieważ jednak głównym celem ubezpieczeń życiowych jest ograniczenie ryzyka, a nie inwestowanie pieniędzy, warto skupić się przede wszystkim na ofercie zwykłych polis ochronnych; chcąc wybrać tę najlepszą, koniecznie trzeba wziąć pod uwagę niżej opisane aspekty.

Polisa na życie – zakres ochrony i suma ubezpieczenia

Dobre, klasyczne ubezpieczenie na życie powinno zapewniać ochronę nie tylko na wypadek śmierci, ale również trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz poważnego zachorowania. Tyko taka polisa zagwarantuje niezbędne wsparcie w sytuacji, gdy rodzina ubezpieczonego, jak również on sam, będą musieli radzić sobie bez jego bieżących dochodów. Nie mniej istotna jest wysokość sumy ubezpieczenia, czyli górna granica finansowej odpowiedzialności ubezpieczyciela; poszukując odpowiedniej oferty każdy musi samodzielnie określić, jaka wielkość potencjalnego świadczenia byłaby dla niego satysfakcjonująca.

W praktyce, klienci mogą najczęściej wybierać spośród kilku różnych rodzajów ryzyk oraz wariantów sum ubezpieczenia. Przykładowo, wspomniana polisa Moje Życie24, w zależności od wybranego zakresu ochrony i wysokości składki, przewiduje możliwość wyboru jednego z czterech wariantów kwotowych odszkodowania: 1000 zł, 10000 zł, 20000 zł i 30000 zł. Dzięki temu, z łatwością można wybrać rozwiązanie dobrze dopasowane do swoich potrzeb oraz możliwości finansowych.

Termin ważności polisy na życie

Po wyborze zakresu ochrony polisy oraz sumy ubezpieczenia, klient musi określić przez jaki czas chciałby korzystać z produktu. Ubezpieczenie na życie może mieć bowiem charakter terminowy lub bezterminowy. W zależności od swoich potrzeb oraz szczegółów danej oferty, umowę ubezpieczeniową można podpisać na ustalony okres, albo dożywotnio. Większość czystych polis na życie jest wykupowana na kilkanaście lat – tak, aby zyskać ochronę w czasie dorastania dzieci, czy też spłaty kredytu mieszkaniowego. Ze względu na wysokie koszty, ubezpieczenia o dłuższym terminie ważności cieszą się stosunkowo niewielką popularnością.

Polisa bezterminowa jest najdroższym sposobem na ubezpieczenie życia, ale niesie ze sobą dwie istotne korzyści. Nie tylko zapewnia dożywotnie poczucie bezpieczeństwa finansowego, ale również wiąże się z brakiem konieczności opłacania składek po ukończeniu określonego wieku. W jej wypadku, klient przestaje ponosić jakiekolwiek koszty ochrony około 70-75 roku życia, niemniej jednak może z niej korzystać aż do śmierci.

Pamiętaj o liście wyłączeń odpowiedzialności!

Analizując daną ofertę ubezpieczenia na życie, koniecznie trzeba zwrócić również uwagę na listę wyłączeń odpowiedzialności – jeden z najistotniejszych fragmentów OWU. Lista ta przedstawia bowiem wszelkie sytuacje, w których firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania nawet wówczas, gdy wystąpi zdarzenie objęte działaniem polisy. Choć ubezpieczyciele indywidualnie określają okoliczności, za które nie chcą ponosić odpowiedzialności, to jednak praktyka pokazuje, że większość z nich nie wypłaci świadczenia, gdy śmierć lub trwały uszczerbek na zdrowi nastąpi wskutek:

  • działań wojennych,
  • zamachu terrorystycznego,
  • celowego działania osoby uposażonej,
  • amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
  • korzystania z zabiegu medycznego pozbawionego nadzoru lekarskiego,
  • samobójstwa lub próby samobójczej.

Co oczywiste, na odszkodowanie nie można liczyć również wówczas, gdy w chwili wypadku skutkującego śmiercią lub trwałym inwalidztwem ubezpieczony był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

By móc wybrać naprawdę dobrą polisę na życie, należy przeanalizować możliwie jak największą liczbę ofert ubezpieczeniowych. Te analizy powinno jednak poprzedzić sprecyzowanie własnych potrzeb i oczekiwań, czyli po prostu określenie pożądanych parametrów ubezpieczenia.

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
przeciwwskazania do stosowania medycznej marihuany
Marihuana lecznicza to temat, który budzi w...
ubezpieczenie na życie dla dziecka
Każdy rodzic pragnie zapewni...
Alergie
Porządki sezonowe to idealna okazja, aby nie tylko odświeżyć...
Siwienie włosów
Siwienie włosów to naturalny proces, podczas którego nasze w...
brak snu
W dzisiejszym świecie, gdzie tempo życia jest coraz...