Jak zgłosić kolizję do ubezpieczyciela

Jak zgłosić kolizję do ubezpieczyciela? Instrukcja krok po kroku

Opublikowano: 17 grudnia 2021

W 2020 roku do jednostek policji w Polsce zgłoszono 382 046 kolizji drogowych i 23 540 wypadków. Ryzyko, że będziemy uczestnikami takiego zdarzenia, jest duże nawet wówczas, gdy jeździmy bardzo ostrożnie, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Co powinniśmy zrobić, jeśli przydarzy się nam kolizja? Czym takie zdarzenie różni się od wypadku? Przedstawiamy instrukcję krok po kroku.

Wypadek a kolizja – jakie są różnice?

Zdarza się, że pojęcia wypadku i kolizji używamy zamiennie, a tymczasem to błąd. Główną różnicą pomiędzy nimi są konsekwencje, do których prowadzą. Kolizja często potocznie nazywana jest stłuczką i mamy z nią do czynienia wówczas, gdy w zdarzeniu nie było osób poszkodowanych, a co najwyżej pojawiły się skutki w postaci niewielkich obrażeń, takich jak siniaki. Chodzi tutaj o przypadki, których konsekwencją jest przede wszystkim uszkodzenie mienia. Nie musi to być kolizja pomiędzy dwoma autami – pojazdów może być więcej, a ponadto może to być zderzenie z budynkiem czy też urządzeniami drogowymi.

Natomiast jeśli doszło do wypadku drogowego, to mamy do czynienia ze zdarzeniem, w którym są osoby poszkodowane. Mogą to być kierowcy, pasażerowie czy piesi. O wypadku mowa jest w art. 177 § 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wynika z nich, że chodzi o takie zdarzenia, których efektem jest naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres powyżej 7 dni.

W zależności od tego, do jakiego zdarzenia doszło, inne są obowiązki uczestników. W przypadku gdy doszło do wypadku, należy obowiązkowo wezwać policję i pogotowie, a w uzasadnionych sytuacjach również straż pożarną. Natomiast w razie kolizji nie zawsze jest konieczność wezwania służb. Należy to zrobić m.in. wówczas, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia, kto jest odpowiedzialny za zdarzenie.

Gdzie zgłosić szkodę po kolizji?

W przypadku gdy uczestnicy zdarzenia są jednomyślni, co do jego sprawcy, to wówczas nie jest potrzebne zgłoszenie kolizji do jednostek policji. Wystarczy, że strony spiszą oświadczenie, które następnie trafi do ubezpieczyciela. Tylko do którego? Gdzie zgłosić szkodę po kolizji? Do towarzystwa sprawcy czy poszkodowanego?

Możliwości są dwie. Pierwszą jest zgłoszenie szkody przez poszkodowanego do ubezpieczyciela winowajcy, który zajmie się sprawą, natomiast drugą jest poinformowanie o zdarzeniu towarzystwa tego, kto jest poszkodowany. To drugie rozwiązanie jest dostępne dla tych klientów, którzy mają polisę OC z bezpośrednią likwidacją szkody. Warto pamiętać, że ta opcja ma zastosowanie wtedy, gdy zdarzenie miało miejsce w Polsce, uczestniczyły w nim tylko 2 pojazdy, nie doszło do szkód osobowych, a wartość szkody na mieniu nie przekracza 30 tys. zł.

Jak zgłosić kolizję do ubezpieczyciela? Najczęściej możliwości jest kilka – można to zrobić telefonicznie, e-mailem, w placówce towarzystwa lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Oczywiście niezbędne jest dostarczenie ubezpieczycielowi kompletu wymaganych dokumentów – np. wspomnianego oświadczenia stron zdarzenia.

To nie wszystkie możliwości zgłoszenia szkody. Klienci towarzystwa Aviva mogą poinformować ubezpieczyciela o zdarzeniu online, za pośrednictwem serwisu MojaAviva. Więcej informacji o ochronie ubezpieczeniowej w tym towarzystwie: https://www.aviva.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-samochodu/.

Kto powinien zgłosić kolizję?

Doszło do kolizji? Wymaga to zgłoszenia do towarzystwa bez względu na to, czy spisano oświadczenie sprawcy zdarzenia czy też nie. Ubezpieczyciel powinien być poinformowany o kolizji. Tylko kto powinien się tym zająć? Sprawca czy poszkodowany? Kto zgłasza szkodę po kolizji? Tego obowiązku powinien dopełnić ten, kto chce uzyskać odszkodowanie z polisy OC sprawcy.

Co się natomiast dzieje, kiedy poszkodowany zgłasza zdarzenie do swojego ubezpieczyciela i chce skorzystać z bezpośredniej likwidacji szkody? Czy wtedy konsekwencją nie będzie podwyższenie składki na OC dla tego, kto zgłosił zdarzenie? Towarzystwo podejmie się likwidacji szkody, ale po wszystkim rozliczy się z ubezpieczycielem sprawcy. Nie wpłynie to negatywnie na historię ubezpieczeniową poszkodowanego.

 

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Jak zgłosić kolizję do ubezpieczyciela
W sektorze ubezpieczeń komunikacyjnych, zarówno w po...
EKUZ
Podróżowanie po Europie jest niezwykle atrakcyjne z wielu po...
Wypadek w Austrii
Wyjazd za granicę na wypoczy...
turystyka
Wyjazdy bywają stresujące, zwłaszcza gdy wiążą się z daleką...
autocasco
Chociaż ubezpieczeni...