Audyt energetyczny

Jakie korzyści płyną z audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

Opublikowano: 31 maja 2021

Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa nie musi być wyłącznie spełnieniem ustawowego obowiązku. Zapoznanie się przez przedsiębiorcę ze stanem energetycznym budynku może bowiem stanowić podstawę do rozpoczęcia jego modernizacji. To jednak nie wszystko, albowiem z wykonania audytu płyną również inne korzyści.

Możliwość zaoszczędzenia pieniędzy

Możliwość zaoszczędzenia pieniędzy stanowi najważniejszą korzyść wynikającą z przeprowadzenia audytu energetycznego. Wykonana ekspertyza zawiera bowiem szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania energii. Można je potraktować jako wskazówki, co należy poprawić, aby gospodarowanie energią było bardziej efektywne.

Krzysztof Jaszczyszyn

Krzysztof Jaszczyszyn, główny specjalista ds. efektywności energetycznej w Gas-Trading SA.

Firmy, które uwzględniają rekomendacje wynikające z audytu energetycznego, wiele zyskują. Przede wszystkim osiągają oszczędności w zużyciu mediów oraz nośników energii. Same zalecenia nie są w świetle ustawy obligatoryjne do wdrożenia, jednak podnoszenie świadomości w zakresie gospodarki energetycznej, poprawne zarządzanie mediami oraz wdrożenie polityki energetycznej stanowią ważne kroki ukierunkowane na istotną redukcję kosztów operacyjnych czy podniesienie wydajności linii technologicznych – mówi Krzysztof Jaszczyszyn, główny specjalista ds. efektywności energetycznej w Gas-Trading SA.

Oszczędności, które można uzyskać po dokonaniu modernizacji budynku, mogą zostać następnie przeznaczone na dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Dzięki zaoszczędzonym w ten sposób środkom można na przykład unowocześnić linię produkcyjną lub powiększyć magazyn.

Tymoteusz Pruchnik, Prezes Zarządu w Gas-Trading S.A.

Audyty Energetyczne wykonywane przez Gas-Trading S.A. dostarczają szczegółowych danych dotyczących sugerowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Są również źródłem wiedzy o potencjalnych oszczędnościach energii. Dzięki współpracy z Gas-Trading S.A. przedsiębiorca uzyskuje kompletną dokumentację oraz pomoc naszych pracowników w całym procesie złożenia dokumentacji audytowej w Urzędzie Regulacji Energetyki   – dodaje Tymoteusz Pruchnik, Prezes Zarządu w Gas-Trading S.A.

Uniknięcie kary finansowej

Niewykonanie audytu energetycznego w sposób przewidziany przepisami ustawy o efektywności energetycznej wiąże się z narażeniem na nałożenie kary. Jej wysokość może być bardzo dotkliwa. Sięga ona bowiem nawet 5% rocznych dochodów danego przedsiębiorstwa. Z tego też względu warto pamiętać o dopełnieniu ustawowego obowiązku, który spoczywa na przedsiębiorcach prowadzących duże firmy.

Możliwość uzyskania dofinansowania

Modernizacja energetyczna budynku wiąże się zawsze z koniecznością poniesienia nakładów. Nie każde przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednimi środkami, dlatego też możliwość uzyskania wsparcia na przykład z programu Infrastruktura i Środowisko może być szczególnie opłacalne. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest jednak wykonanie audytu. Dofinansowanie można uzyskać również z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska stała się we współczesnym świecie koniecznością. Każdy chciałby bowiem żyć w czystym otoczeniu i oddychać powietrzem wolnym od smogu. Mają to również na uwadze osoby, które wykonują audyty. W swych ekspertyzach starają się one zawierać wszelkie zalecenia dotyczące poprawy wpływu danego budynku na środowisko. Najlepszym tego przykładem jest wymiana ogrzewania na bardziej ekologiczne czy też montaż paneli fotowoltaicznych pozwalających na produkcję energii elektrycznej. Tego typu rozwiązania mają pozytywny wpływ nie tylko na środowisko, ale również na portfel przedsiębiorcy. Umożliwiają one bowiem oszczędności na rachunkach, co jest niezwykle cenne z punktu widzenia każdej firmy.

Zwiększenie wartości środka trwałego

Wielu przedsiębiorcom zależy na zwiększeniu wartości środka trwałego, jakim jest budynek, z którego na co dzień korzysta firma. Samo przeprowadzenie audytu nie sprawia jednak, że dany obiekt staje się więcej wart, jednakże już wdrożenie zaleceń audytora może jak najbardziej skutkować zwiększeniem jego wartości. Z tego też względu warto dokładnie przeanalizować otrzymaną ekspertyzę, a następnie wdrożyć zalecenia w niej zawarte.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa nie musi być wyłącznie kolejnym obowiązkiem nałożonym przez ustawodawcę na właścicieli dużych firm. To znakomita okazja do zapoznania się ze stanem danego budynku oraz do podjęcia działań służących jego modernizacji. Przeprowadzone prace mogą bowiem przyczynić się do poważnych inwestycji, co jest niezwykle istotne dla każdego przedsiębiorcy.

Robert Adamski

 

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
samochód elektryczny
Na mocy nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach al...
Torby bawełniane z nadrukiem
W dzisiejszym świecie, pełnym dynamicznych zmian, coraz częś...
oświetlenie LED
Oświetlenie odgrywa niezwykle ważną rolę w kształtowaniu atm...
fotowoltaika dla firm
Fotowoltaika, czyli technolo...
systemy hydroponiczne
Automatyzacja w rolnictwie t...