Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Jan Rzeszotarski – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Opublikowano: 3 czerwca 2019

Współczesne muzeum jest zupełnie innym miejscem niż kilkanaście lat temu. Oferta placówki kulturalnej musi być niezwykle elastyczna – mówi Jan Rzeszotarski, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 Jak zmieniają się cele i priorytety Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu na przestrzeni lat?

Jan Rzeszotarski, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Jan Rzeszotarski, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Jan Rzeszotarski – Od początku naszym nadrzędnym celem było dążenie do utrwalenia i przekazania kolejnym pokoleniom świadectwa tożsamości mieszkańców mazowieckiej wsi poprzez badanie, dokumentowanie, konserwowanie i edukację. Blisko 50 lat istnienia stopniowo owocowało rozwojem infrastruktury i doskonaleniem działalności kulturalno-naukowej.

Organizujemy wystawy, odczyty, konferencje oraz lekcje i warsztaty dla różnych grup wiekowych. Z czasem do naszej oferty włączyliśmy imprezy plenerowe poświęcone życiu i pracy ludności wiejskiej. Włączenie do MWM w Sierpcu oddziału Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu pozwoliło nam poszerzyć obszar badań o kulturę i tradycję społeczności małego miasteczka.

Od początku dążyliśmy do tego, aby stworzyć naszym gościom warunki do kilkudniowego pobytu, aby mogli korzystać z wielu możliwości wypoczynku zarówno w skansenie, jak i w jego sąsiedztwie. W tym celu stworzyliśmy Centrum Kulturalno-Rekreacyjne – Hotel Skansen Conference & Spa. Nasze wystawy otwieramy również na osoby niepełnosprawne. Współczesne muzeum jest zupełnie innym miejscem niż kilkanaście lat temu. Oferta placówki kulturalnej musi być niezwykle elastyczna, wciąż na nowo weryfikowana i dopasowywana do bieżących potrzeb oraz wymagań odbiorców.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Co wydaje się panu najtrudniejsze w zarządzaniu instytucją kultury?

Jan Rzeszotarski – Priorytetem naszego muzeum jest gromadzenie, ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych stanowiących dziedzictwo materialne i duchowe wsi mazowieckiej, a także upowszechnianie wiedzy o nich. Musimy przy tym znajdować równowagę miedzy chęcią zachowania naszych zbiorów w jak najlepszej kondycji a umożliwieniem zwiedzającym bliskiego obcowania z nimi. Oprócz cennych obiektów dziedzictwa narodowego w muzeum istnieje nie mniej ważne bogactwo – kapitał ludzki. Istotne jest maksymalne wykorzystanie potencjału intelektualnego pracowników muzeów, ich pracy twórczej i naukowo-badawczej, skutkującej ciekawymi wystawami, publikacjami, opracowaniami naukowymi. Ważne jest też, aby mieć ukształtowaną przynajmniej ogólną wizję celów i funkcjonowania instytucji kultury.

Muzeum prowadzi również działalność gospodarczą – pozyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczamy na bieżące wydatki. Przy tym dodatkowa działalność muzeum generująca przychód nie może narażać na szwank dobrego imienia i renomy muzeum ani wpływać na charakter czy plany ekspozycji muzealnych.

Jak ważna z punktu widzenia biznesowego była inwestycja w Centrum Kulturalno-Rekreacyjne i jakie dalsze plany mają służyć poprawie sytuacji muzeum?

Jan Rzeszotarski – Przygotowując projekt Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego, pragnęliśmy przede wszystkim uczynić Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu bardziej dostępnym dla turysty szukającego wypoczynku połączonego z poznawaniem folkloru mazowieckiego. Z perspektywy czasu oceniam to przedsięwzięcie jako bardzo korzystne. Odnotowaliśmy wzrost frekwencji zwiedzających i zróżnicowanie odbiorców. Poszerzyliśmy również naszą ofertę kulturalną o koncerty i widowiska muzyczne.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Muzeum czeka wiele inwestycji. Rozpoczynamy ostatni etap prac modernizacyjnych i adaptacyjnych dla celów wystawienniczych obiektów naszego oddziału – Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu: domu poety Stefana Gołębiowskiego, drewnianego spichlerza z XIX w. i zabytkowego budynku dawnego szpitala z przełomu XVIII i XIX w. Modernizację i konserwację przejdzie też wiatrak, który stanowi jedną z najciekawszych atrakcji skansenu, a obecnie jest wyłączony ze zwiedzania.

Kolejnym projektem zaplanowanym na ten rok jest budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji. Rozpoczęliśmy prace przy zabytkowym budynku ratusza w Sierpcu. W planach mamy też rekonstrukcję drewnianej stodoły, która będzie uzupełnieniem zagrody z Drwał, a tym samym ekspozycji plenerowej zespołu karczemnego. Na atrakcyjność skansenu wpłynie też odtworzenie wsi przydrożnej. 37 zrekonstruowanych obiektów ukaże inny typ zabudowy i pozwoli szerzej spojrzeć na problematykę osadnictwa i kultury dawnej wsi mazowieckiej.

Rozmawiała Marlena Szczęsna, Fot. D-Krześniak

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
ChatGPT
Popularność czatbotów opartych na sztucznej intelige...
Słowacja z małym dzieckiem
Podróżowanie z dziećmi, zwłaszcza za granicę, może okazać si...
Aktywnie w Małopolsce
Na południu kraju, w sąsiedztwie różnorodnych pasm g...
apartamenty w centrum Gdańska
Wiosna to doskonały moment na krótki wyjazd nad morze. Coraz...
turystyka
Wyjazdy bywają stresujące, zwłaszcza gdy wiążą się z daleką...