Kazimierz Okińczc

Kazimierz Okińczyc – Duży może więcej

Opublikowano: 24 listopada 2017

Spółdzielczość mieszkaniowa daje możliwość kompleksowej obsługi zasobów poprzez profesjonalną kadrę. Z zasady jest tak, że duży podmiot może znacznie więcej niż mały, mamy więc możliwość sprawnej obsługi lokatorów i wprowadzania nowych rozwiązań technicznych – mówi Kazimierz Okińczyc, prezes Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”.

Co składa się na sukces w zarządzaniu nieruchomościami w obecnych realiach rynkowych i jakie metody najlepiej sprawdzają się na stanowisku prezesa spółdzielni mieszkaniowej, biorąc pod uwagę pana doświadczenie?

Kazimierz Okińczyc – Dobre zarządzanie nieruchomościami polega na dużej wiedzy o posiadanych zasobach, o ich potrzebach, możliwościach i stanie technicznym. Posiadając ją, można konsekwentnie ustalać plan prac i go realizować. Prowadząc dodatkowo działalność gospodarczą, można pozyskiwać środki finansowe, a potem inwestować je w ulepszenie infrastruktury. Najważniejsze to konsekwencja i stabilność finansowa podmiotu, która daje nam zaufanie mieszkańców i kontrahentów.

Co dokładnie obejmuje zakres państwa działalności?

Kazimierz Okińczyc – Naszym podstawowym celem jest zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i usługowymi w pełnym zakresie. Poza tym prowadzimy szeroką działalność gospodarczą w formie m.in.: najmu lokali mieszkalnych, handlowo-usługowych, garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, dzierżawy terenów i powierzchni ścian, inwestycji w udziały i akcje innych spółek prawa handlowego. Prowadzimy też działalność społeczno-wychowawczą i kulturalno-oświatową, realizujemy nowe budownictwo mieszkalno-usługowe, a poprzez spółki prawa handlowego, w których mamy udziały, zapewniamy również dostęp do polskiej i światowej telewizji, szybkiego Internetu oraz lokalnego tygodnika i miesięcznika. Z tego tytułu corocznie uzyskujemy dywidendy, a rentowność zainwestowanych kapitałów każdorocznie wynosi od ~ 30 do ~ 40 proc.

Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowej Przylesie

Jakie inwestycje prowadzicie państwo obecnie i jak wpłyną one na działalność spółdzielni?

Kazimierz Okińczyc – Na bieżąco realizujemy budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne z garażami podziemnymi przede wszystkim z przeznaczeniem na sprzedaż, a lokale, których nie uda nam się zbyć, wynajmujemy głównie młodym rodzinom, które nie posiadają zdolności kredytowej. W tym momencie prowadzimy trzy duże inwestycje. Pierwsza to budynek mieszkalny wielorodzinny w stanie deweloperskim z dwu- i trzypokojowymi lokalami, druga to budynek mieszkalny o podwyższonym standardzie typu apartamentowego z widokiem na jezioro i park krajobrazowy, zaś trzecia to hala targowa, w której najemcy poszczególnych boksów będą mieć komfortowe i nowoczesne warunki pracy.

Nie zapominamy też o podnoszeniu jakości gotowych już zasobów. Przykładowo jesteśmy właśnie w trakcie wyposażania biurowców w windy, aby tym samym zaspokoić potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. Nieustanie myślimy też o przyszłości i na bieżąco prowadzimy prace projektowe nad kolejnymi inwestycjami. W kierunkach działalności w kolejnych latach, uchwalonych przez walne zgromadzenie, zakładamy m.in. kontynuowanie budownictwa mieszkaniowego w systemie deweloperskim, budowę infrastruktury technicznej w miarę zapotrzebowania i posiadanych środków, budowę nowych miejsc postojowych, realizację programów termomodernizacyjnych przy pozyskiwaniu na ten cel środków zewnętrznych, ale też montaż urządzeń fotowoltaicznych pod warunkiem uzyskania środków budżetowych.

Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowej Przylesie

Wszystkie te inwestycje pomnażają majątek spółdzielni, zapewniając w przyszłości stałe dodatkowe dochody np. z najmu, ale też pozwalają nam spełniać naszą funkcję społeczną – dzięki nim zapewniamy miejsce do życia z pełną infrastrukturą techniczną oraz socjalną. To wszystko sprawia, że mieszka się u nas pewnie i komfortowo.

Poza działalnością zarządczą spółdzielnia spełnia również ważną rolę miejscowego animatora kultury. Jak duży nacisk kładziecie państwo na tę ofertę i jak jest ona odbierana przez mieszkańców?

Kazimierz Okińczyc – Nasze kluby osiedlowe prowadzą działalność skierowaną do wszystkich grup wiekowych. Ich pracownicy organizują różnego rodzaju imprezy kulturalne, oświatowe, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne, a także prowadzą zajęcia w stałych sekcjach i grupach zainteresowań. Propozycje „Przylesia” opierają się na założeniu, by zaspokoić potrzeby wszystkich mieszkańców – od maluchów po seniorów. Obserwujemy ogromny popyt na zajęcia przedszkolne i różne formy tzw. zorganizowanych półkolonii letnich i zimowych dla dzieci. Dużym powodzeniem cieszą się zajęcia gimnastyczne i sportowe, takie jak np. joga, zumba, ale mamy też pełne obłożenie zajęć dla osób starszych. Nasze kluby prowadzą też działalność zarobkową w formie organizacji imprez rodzinnych, służbowych, okolicznościowych. O potrzebie i popularności prowadzenia tej formy działalności świadczy przede wszystkim fakt ciągłego zainteresowania nią ze strony mieszkańców.

Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowej Przylesie -Kazimierz Okińczc

W czym upatruje pan przewagi spółdzielczości mieszkaniowej nad wspólnotową formą zrzeszania się mieszkańców ?

Kazimierz Okińczyc – Spółdzielczość mieszkaniowa daje możliwość kompleksowej obsługi zasobów poprzez profesjonalną kadrę. Z zasady jest tak, że duży podmiot może znacznie więcej niż mały, mamy więc możliwość sprawnej obsługi lokatorów i wprowadzania nowych rozwiązań technicznych. Dzięki prowadzeniu działalności gospodarczej za pośrednictwem majątku spółdzielni każdego roku wypracowujemy nadwyżkę bilansową i wykorzystujemy ją na remonty, modernizacje i dalszy rozwój. W ramach placówek społeczno-wychowawczych zapewniamy szansę na rozwój pasji i talentów, prowadzimy profilaktykę prozdrowotną, wspieramy akcje charytatywne itd. Na tego typu działania nie ma miejsca w mniejszych podmiotach typu wspólnotowego.

Jakie cechy winien mieć prezes spółdzielni, aby wykreować ją na instytucję nowoczesną i przyjazną mieszkańcom?

Kazimierz Okińczyc – Powinien mieć wizję rozwoju firmy i na jej podstawie budować wieloletnie plany, a później skutecznie i z determinacją je realizować, uwzględniając potrzeby mieszkańców i możliwości techniczne zasobów. Ponadto powinien umieć zgromadzić wokół siebie profesjonalną kadrę i potrafić zmotywować ją do racjonalnej i skutecznej pracy.

Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowej Przylesie

Jakie działania planuje pan na najbliższą przyszłość, aby zarządzane osiedla stanowiły wizytówkę Koszalina i były jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców ?

Kazimierz Okińczyc – Posiadamy co prawda bardzo zróżnicowane wiekowo zasoby, ale są one utrzymane w należytym stanie technicznym i funkcjonalnym. Wszystkie budynki mają ocieplone ściany zewnętrzne, zaś na bieżąco docieplamy ich stropodachy. Wszystkie lokale są opomiarowane w podzielniki kosztów centralnego ogrzewania z opcją zdalnego odczytu i monitoringu systemu. Wodomierze zimnej i ciepłej wody z nakładkami do zdalnego odczytu oraz posiadają wyremontowane dachy. Wymieniliśmy wszystkie dźwigi osobowe na nowe – energooszczędne. W całej spółdzielni zakończyliśmy proces, który polegał na likwidacji gazowych podgrzewaczy wody, tzw. junkersów. Działania te spowodowały, że znacznie poprawiliśmy energooszczędność zasobów. Świadczą o tym przede wszystkim dwa fakty: obniżenie o ponad 70 proc. mocy zamówionej na starszych zasobach spółdzielni oraz uzyskiwanie świadectw energetycznych.

W związku z tym, że zakończyliśmy główne prace wewnątrz budynków, skupiamy się teraz na modernizacji elewacji wraz z loggiami, balkonami i wymianą balustrad. Kontynuujemy modernizację placów zabaw wraz z wymianą urządzeń, które służą do zabawy. W ramach programu Urzędu Miejskiego w Koszalinie zamierzamy budować śmietniki półpodziemne, które znacznie podniosą standard i wygląd otoczenia budynków. Poza tym posiadamy wolne nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe, więc dopóki będzie popyt na nowe mieszkania, będziemy go zaspokajać.

Rozmawiała Kornelia Jankowska

Fot. Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowej Przylesie

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Zbigniew Gaca-Richter
2021 rok był trudny i niepewny, choćby ze względu na...
Telewizja Kablowa Koszalin
Ponad 33 tysiące abonentów, ekspansja na sąsiednie gminy, no...
KSM Przylesie
Najbardziej dumny jestem ze zrozumienia ze strony zn...
Włodzimierz Bosowski
Priorytet jest niezmiennie jeden – zaspokajanie potrzeb mies...
Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Rok 2018 upłynął Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod...