Kolegium Europejskie w Krakowie – elitarne kształcenie

Opublikowano: 20 grudnia 2018

Kolegium Europejskie w Krakowie to działające od 2004 roku prywatne gimnazjum, szkoła podstawowa i liceum z maturą międzynarodową (IB) oraz maturą polską. O trendach w branży edukacji prywatnej – rozwoju tego rynku oraz zaletach tego typu nauki, a także działalności i misji Kolegium Europejskiego rozmawiamy z prezesem zarządu Krzysztofem Felpelem.

Czy na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat branża edukacji prywatnej ulegała jakimś zmianom?

– Przede wszystkim zmieniła się w Polsce mentalność ludzi, ich postrzegania prywatnej edukacji. Szkoły niepubliczne stały się szkołami elitarnymi, dla ucznia pewnego siebie, nieszablonowego, młodego obywatela świata chcącego być uczestnikiem międzynarodowej społeczności. Szkoły prywatne uatrakcyjniły swoje programy, profile, siatki godzin, zajęcia dodatkowe, dostosowując je do trendów światowych i obecnych realiów. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa coraz więcej ludzi posyła swoje dzieci do prywatnych szkół. Oczywiście słabe placówki upadają, a pozostają tylko te najlepsze, które z roku na rok poszerzają swoją ofertę edukacyjną.

W jakim kierunku rozwija się prywatna edukacja w Polsce? Jak będzie według pana wyglądać za 3, 5, 10 lat?

Myślę, że nadal będzie się zwiększać liczba niepublicznych placówek, zwłaszcza anglojęzycznych, które będą oferowały inne systemy nauczania – jest to związane chociażby z tym, że polski rynek stał się atrakcyjny dla zagranicznych korporacji. Nadal będzie się uatrakcyjniać zarówno lokalowo, jak i programowo niepubliczna edukacja – tym samym stając się dużą i bardziej atrakcyjną konkurencją dla mało elastycznego systemu panującego w szkołach publicznych. Prywatna edukacja w Polsce to nie jest wyspa, podlega takim samym prawom i regułom, jak oświata w Polsce i na świecie. Bardzo ważne jest dostosowanie kształcenia młodzieży do potrzeb rynku i tu widzę duże pole do rozwoju.

Z jakimi problemami boryka się obecnie rynek edukacji niepublicznej/prywatnej?

Jednym z najważniejszych problemów są kwestie lokalowe. Niezmiernie ważny jest też dostęp do dobrej kadry nauczycielskiej. Niestety nie ma wielu dobrych nauczycieli z pasją i umiejętnością przekazania wiedzy w atrakcyjny sposób. Jeżeli dodamy do tego konieczność prowadzenia zajęć w języku angielskim, problem się potęguje. Ważną kwestią jest zmiana mentalności rodziców, którzy często uważają, że kupują dzieciom wykształcenie i stawiają wymagania, gdyż płacą i ich pociechom się wszystko należy.Kolegium Europejskie w Krakowie - siedziba

Tymczasem należy podkreślić, że szkoła nie jest firmą prowadzącą działalność gospodarczą, tylko placówką prowadzącą działalność oświatową, a wykształcenia nie można sobie ot tak kupić za pieniądze. Paradoksalnie przed dzieckiem w szkole prywatnej niejednokrotnie stawiane są dużo większe wymagania niż w szkole publicznej.

Jakie wartości wpisują się w misję Kolegium Europejskiego?

Pomagamy uczniom w budowaniu własnego sukcesu, wierząc, że każdy może mieć wybitne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie życia. Wspieramy ich w osobistym rozwoju poprzez autorefleksję, nabycie umiejętności oceniania zarówno swoich mocnych stron, jak i obszarów, które wymagają uwagi czy poprawy. Budujemy szacunek do innych, rozwijamy pewność siebie tak, aby w nowych, nieznanych sytuacjach mieli odwagę i niezależność ducha niezbędną do podejmowania nowych zadań i obrony swoich przekonań. Zachęcamy do samodyscypliny, promujemy moralną i duchową świadomość, tworzymy okazję do zbudowania zdrowego systemu wartości, odpowiedzialnych postaw i umiejętności przewodzenia.

W naszej szkole uczeń nie tylko zdobywa wiedzę z różnych dziedzin, ale również uczy się jej praktycznego zastosowania, np. podczas zajęć w laboratorium biologiczno-chemicznym czy pracowni fizycznej. Nasi absolwenci to elokwentni młodzi ludzie, ciekawi świata, niebojący się nowych wyzwań, a jednocześnie potrafiący dokonywać dobrych wyborów, planujący swoją przyszłość również z myślą o innych. To przyszli obywatele Europy i świata, z otwartymi umysłami i pomysłami na swoje dorosłe życie.

Czy do państwa placówki uczęszcza tylko polska młodzież?

Nie, można śmiało powiedzieć, że Kolegium Europejskie jest placówką międzynarodową. Wśród naszych uczniów występują przedstawiciele wielu nacji: Amerykanie, Azjaci, Europejczycy z różnych części naszego kontynentu. Duże zainteresowanie szkołą oraz programem matury międzynarodowej wśród osób z zagranicy odnotowujemy za pośrednictwem portali społecznościowych czy odwiedzin i zapytań na czacie szkolnej strony. Dodatkowo w szkole jest organizowanych wiele wymian z innymi placówkami na świecie, w takich krajach jak Indie, Włochy czy USA.

Co, obok typowych zajęć, oferuje uczniom Kolegium?

Obok typowej nauki oferujemy uczniom obozy integracyjne, zajęcia pisania CV, listów motywacyjnych, autoprezentacji czy przemawiania na forum publicznym. W szkole prowadzony jest również teatr w jęz. angielskim. Młodzież o zainteresowaniach biznesowych może z kolei uczestniczyć w symulacji biznesowej, która polega na wirtualnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczniowie zakładają firmy i rywalizują o fundusz nabywczy wirtualnych klientów. W ten sposób kształtują analityczne myślenie, ćwiczą wyciąganie wniosków, praktycznie uczą się prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu rozwijamy u nich wiele cennych umiejętności.

Uczniowie mogą wybrać w państwa placówce program międzynarodowej matury (International Baccalaurate Diploma Programme – IB DP) – dlaczego warto się na niego zdecydować?

Program międzynarodowej matury prowadzimy nieprzerwanie od 2004 r. – jako pierwsi w Krakowie i Małopolsce – i mamy w tym ogromne doświadczenie. W centrum programu znajdują się: odkrywanie siebie, zapału do nauki, kształtowanie postaw i szacunku wobec różnorodności kulturowej, a także odpowiedzialności obywatelskiej.

Kolegium Europejskie w Krakowie - sala wykładowaMatura międzynarodowa (IB DP) to elitarny program, który pozwala wykształcić młodego człowieka tak, aby umiał uczyć się i pracować z osobami z innych kultur i narodowości. Zachęcamy uczniów do działalności na rzecz wspólnoty, ponieważ wierzymy, że edukacja międzynarodowa nie może ograniczać się jedynie do przekazania informacji, lecz powinna rozwijać postawy tolerancji wobec ludzi z całego świata. Absolwent Kolegium Europejskiego to młody obywatel świata – władający biegle językiem angielskim oraz drugim językiem obcym w stopniu komunikatywnym. IB DP to dwuletni program nauczania i wychowania prowadzony w dwóch ostatnich klasach liceum. Zajęcia odbywają się w małych  grupach, z wykorzystaniem multimediów i ciekawych technik aktywizujących. Zachowując ideę wszechstronnego wykształcenia ucznia nie tylko pod względem merytorycznym – Kolegium Europejskie kładzie duży nacisk na wychowanie podopiecznych zgodnie z duchem IB learner profile, poświęcając uwagę na ogólny rozwój i kształcenie ucznia na różnych płaszczyznach. Warto dodać również, że wszyscy nasi nauczyciele posiadają bardzo wysokie kwalifikacje i  w większości są dwujęzyczni.

Kolegium Europejskie w Krakowie - Krzysztof Felpel

Krzysztof Felpel

Przedmioty, które młodzież wybiera i zdaje na maturze, są bardzo różne: od biznesu, ekonomii, psychologii, computer science, visual art poprzez standardowe przedmioty jak historia, biologia, chemia, fizyka, matematyka. Ze względu na to, że decyzja o wyborze przedmiotów w cyklu IB DP jest istotna dla ucznia i niesie za sobą poważne konsekwencje, ważne jest przybliżenie mu terminologii angielskiej charakterystycznej dla wspomnianych przedmiotów przed ich wyborem, którego uczeń dokonuje przed końcem zajęć edukacyjnych w klasie Pre-IB. Jest to ważny czas, bo często uczeń, przychodząc do naszej szkoły, nie jest zdecydowany, co chce studiować i co go tak naprawdę interesuje. Poznając młodzież z całego świata i przebywając z nią często, zmienia poglądy i wstępne wybory. Przebywanie z rówieśnikami z całego świata i używanie języka angielskiego powoduje, że progres jego nauki jest bardzo duży. Uczniowie mogą uczyć się też drugiego języka – do wyboru mają: hiszpański, niemiecki, francuski, rosyjski. Tym samym każda młoda osoba oddana pod opiekę Kolegium Europejskiego, która wybierze program matury międzynarodowej, ma niepowtarzalną możliwość poznawania i rozwijania swojego potencjału.

Nasi absolwenci studiują  na wielu światowych uniwersytetach – ze swojej strony pomagamy uczniom w aplikowaniu na uczelnie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wielu z naszych absolwentów studiuje np. w USA, Kanadzie czy Europie. Wierzymy w to, że realizowany w naszej szkole program wraz z całą ideą matury międzynarodowej to najlepszy start w przyszłość dla młodego człowieka – o uczniów kończących program IB DP zabiegają uczelnie z całego świata.

 

_________________

www.ke.edu.pl

 

 

 

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Politechnika Białostocka
Potencjał pracowników i studentów Politechniki Biało...
Akademia Wojsk Lądowych
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wroc...
Praca magisterska po niemiecku
Coraz większa liczba studentów polskich uczelni decyduje się...
Wprowadzenie dualnego kształcenia zawodowego wpływa bardzo k...
Pałac Lubomirskich - w Przemyślu
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemy...