Menu

Koncerty muzyki współczesnej w Studio im. W. Lutosławskiego

W Studio Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie odbędą się trzy koncerty muzyki współczesnej pod wspólnym tytułem „Oddźwięki. Nowa muzyka polska”. Będą one miały miejsce 1 grudnia 2018 r., 17 stycznia 2019 r. i 29 marca 2019 r.

Koncerty muzyki współczesnej, przygotowane przez Orkiestrę Sinfonia Varsovia, będą koncentrowały się wokół zagadnienia: czy i w jakim stopniu muzyka jest oddźwiękiem rzeczywistości, a w jakim wywołuje oddźwięk w świecie.

Nowa muzyka polska

Podczas koncertów z cyklu ” Oddźiwięki. Nowa muzyka polska” zabrzmią prawykonania nowych kompozycji, a także utwory pokazujące szerszy kontekst wpływu muzyki na rzeczywistość i wpływu otoczenia na muzykę.

Trzy koncerty muzyki współczesnej będą składać się m.in. z utworów specjalnie zamówionych przez Orkiestrę Sinfonia Varsovia w ramach programu „Zamówienia Kompozytorskie”. Program jest realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca. Styczniowy koncert ukaże ponadto szerszy kontekst muzyki najnowszej. Sięgnie do twórczości Mieczysława Wajnberga, w 100-lecie jego urodzin.

Przed każdym koncertem kompozytorzy oraz specjalni goście spotkają się ze słuchaczami. Będą opowiadać o swojej muzyce i o tym, na ile dzisiejszy świat wpływa na ich myślenie o sztuce i proces komponowania. Będą analizować, które wydarzenia ze świata rezonują najmocniej w świadomości współczesnych twórców.

Koncerty muzyki współczesnej z Sinfonią Varsovią

Koncerty muzyki współczesnej pt. „Oddźwięki. Nowa muzyka polska”  mają pokazać nie tylko muzykę współczesną, ale również współczesność muzyki. Dotyczy to zarówno muzyki komponowanej dzisiaj, jak i 50 czy 100 lat temu. Prawykonania nowych utworów, spotkania z kompozytorami i repertuarowe odniesienia do historii składają się na unikalny obraz zależności między światem sztuki a światem codziennych spraw i wielkich przemian historycznych czy społecznych.

Czas i muzyka

Rozważania na temat czasu i muzyki rozpoczną się podczas pierwszego koncertu, który odbędzie się 1 grudnia 2018 r. o godz. 19. Usłyszeć na nim będzie można poemat symfoniczny Polonia Resurrecta Grzegorza Duchnowskiego. Inspiracją do powstania tego dzieła była 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

Podczas koncertu zostanie także zaprezentowane drugie prawykonanie Time Capsule Macieja Zielińskiego. Podstawą narracyjną tego dzieła są także odniesienia historyczne. Autor poprowadzi słuchaczy przez różne epoki historyczne. Pokaże, jak zmieniał się sposób posługiwania się orkiestrą symfoniczną.

W programie znajdzie się także I Symfonia Jana Duszyńskiego, który jest absolwentem nowojorskiej Juilliard School. Jego muzyka jest znana nie tylko z sal koncertowych, ale również z filmów np. Władysława Pasikowskiego Pokłosie czy Jack Strong.

Oddźwięk czasów

Drugi koncert z cyklu Oddźwięki, który odbędzie się 17.01.2019, o godz. 19, skupi się wokół tego samego zagadnienia tj. oddźwięku czasów, w których żyją twórcy, w ich muzyce. Wszystko na przykładzie dzieł kompozytorów wcześniejszego pokolenia. Zaprezentowane zostaną utwory z połowy ubiegłego wieku tj.: Koncert wiolonczelowy Mieczysława Wajnberga i IX Symfonia Dymitra Szostakowicza. W przypadku obydwu kompozytorów rzeczywistość XX w. rezonuje w pisanej przez nich muzyce wyjątkowo wyraźnie.

Powrót do muzyki najnowszej

Ostatni koncert , który odbędzie się 29 marca 2019 r. o godz. 19, to powrót do muzyki najnowszej w postaci dwóch prawykonań utworów: Pawła Mykietyna i Aleksandra Kościów. Kompozytorzy są niemal rówieśnikami Macieja Zielińskiego, Grzegorza Duchnowskiego i Jana Duszyńskiego. Każdy z nich reprezentuje jednak zupełnie inne podejście do muzyki. Do Mykietyna przylgnęła etykietka naczelnego postmodernisty polskiej muzyki. Natomiast Aleksander Kościów swoje twórcze poszukiwania często kieruje w stronę tradycji. W niej poszukując inspiracji.

Ewa Ploplis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2023