Józef Dąbek

Kopalnia Wapienia Morawica SA – sukces trwały jak marmur

Opublikowano: 1 września 2017

Do działań wzmacniających pozycję rynkową i wzrost wartości marki przyczyniły się wewnętrzne usprawnienia organizacyjne, wdrożenie procedur kontrolnych, czy międzynarodowych standardów jakości – mówi Józef Dąbek, prezes Kopalni Wapienia „Morawica” SA.

Produkcja i sprzedaż kruszyw, nawozów rolniczych, kamienia przemysłowego oraz marmuru, a także transport drogowy i kolejowy – to świadczone przez państwa usługi. Która z nich ma największe znaczenie dla firmy i najbardziej kształtuje jej budżet?

Józef Dąbek – Kruszywa kierowane dla drogownictwa i budownictwa sięgają 65 proc. całej produkcji. Pozostałe wyroby trafiają do bardzo zróżnicowanej grupy odbiorców: energetyki, cukrownictwa, hutnictwa oraz rolnictwa. Niewielką, ale za to prestiżową część produkcji, stanowią elementy marmurowe, które wykorzystywane są w obiektach użyteczności publicznej oraz prywatnych domach – mówi prezes przedsiębiorstwa Kopalnia Wapienia Morawica.

Produkcja nawozów rośnie już kolejny rok.

Niewiele osób wie, że w wyniku odpowiedniego zmielenia otrzymywany jest nawóz rolniczy, uznany za ekologicznie czysty, jego właściwości potwierdzone zostały badaniami i certyfikatami. Jest naturalnym źródłem skoncentrowanego węglanu wapnia pochodzenia osadowego, nie zawiera zanieczyszczeń ani metali ciężkich, wykazuje wysoką reaktywność – szybko i bez skutków ubocznych odkwasza glebę, nie przesuszając jej. Wyniki doświadczeń wykazały, że wapnowanie przyczynia się do wzrostu plonów średnio o 10–15 proc., a plonotwórczy efekt działania wapna utrzymuje się przez kilka lat.

Doskonale nadaje się ono do stosowania w rolnictwie i sadownictwie.

Firma odnotowuje stały wzrost sprzedaży produkowanych nawozów. Rolnicy coraz częściej są wykształceni, świadomi właściwości nawozów naturalnych, których zastosowanie przynosi wymierne efekty, a dzięki temu coraz więcej gospodarstw decyduje się na taki zakup.

Dlaczego zarządzana przez pana firma jest partnerem, z którym warto nawiązać współpracę?

Józef Dąbek – Stały rozwój, doświadczenie, jakość. Kopalnia Wapienia „Morawica” jest obecna na rynku od ponad 50 lat. Od 2001 r., po przekształceniu własnościowym stanowi spółkę akcyjną. Zmieniająca się gospodarka rynkowa wymaga przez cały czas dostosowywania się do potrzeb rynku, dlatego też stale inwestujemy w nowe maszyny, nowy sprzęt, szukamy nowych możliwości zbytu. Dzięki sukcesywnie wdrażanym inwestycjom zaspokajamy oczekiwania naszych odbiorców.

Gwarantujemy pełną satysfakcję dotychczasowym i przyszłym klientom. Jesteśmy firmą rozwojową, pewną i bezpieczną. Wprowadzamy na rynek nowe, coraz wyżej przetworzone produkty powstałe na bazie kamienia, który wydobywamy. To stałe poszerzanie naszego portfolio gwarantuje nam stabilizację przychodów i buduje markę firmy.

Na czele morawickiej kopalni stoi pan od wielu lat. Co uważa pan za swój największy sukces w tym czasie? Jak udało się panu wypracować silną markę firmy nie tylko w kraju, lecz także poza jego granicami?

Józef Dąbek – Jednym z moich życiowych sukcesów jest uchronienie firmy od likwidacji po przekształceniach w 1989 r. W nowej rzeczywistości, po zmianach gospodarczych i ustrojowych w Polsce, przedsiębiorstwo było spisane na starty. Po pierwszych latach pod znakiem trudności można mówić o pasmach sukcesów i ugruntowanej pozycji. Dzięki zaufaniu pracowników dokonaliśmy niemożliwego.

Firma rozwija się i ma przed sobą dobre perspektywy. Inwestycje i systematyczny rozwój to plany rozwoju kopalni „Morawica”.

Stałe podnoszenie stopnia zaawansowania techniczno-technologicznego maszyn i urządzeń jest konieczne, aby być liczącym się producentem. Konkurencja i rynek wywierają nacisk, i aby sprostać bieżącym potrzebom, stale modernizujemy i unowocześniamy park maszynowy. W przyszłości planujemy uruchomić zupełnie nową linię produkcyjną, aby móc zaoferować szerszy asortyment i mieć większy udział w rynku.

Zasadniczy wpływ na pozycję Kopalni Wapienia „Morawica” SA na rynku ma długofalowa strategia rozwoju, oparta na analizach rynku odbiorców oraz konkurencji, nakierowana na efektywne pozyskiwanie nowych kontrahentów. Do działań wzmacniających pozycję rynkową i wzrost wartości marki przyczyniły się również wewnętrzne usprawnienia organizacyjne, wdrożenie procedur kontrolnych, czy międzynarodowych standardów jakości. Jestem przekonany, że kolejne lata przyniosą kontynuację pozytywnych efektów działań podjętych w latach ubiegłych.

Rozmawiał Igor Korczyński

Fot. Kopalni Wapienia „Morawica”

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
kamień naturalny
Urządzenie biura jest niemal tak samo ważne, jak urządzenie...
Stałe poszerzanie portfolio gwarantuje nam stabilizację przy...
Kopalnia Wapienia „Morawica” SA położona jest w...