Menu
Koszyce

Koszyce znów miastem

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 1 stycznia 2019 r. nastąpią zmiany w podziale terytorialnym państwa – pięciu miejscowościom zostanie nadany status miasta. Tym samym po 150 latach prawa miejskie odzyska miejscowość Koszyce, która straciła je w wyniku represji władz carskich po stłumieniu powstania styczniowego.

Bogata historia

Początkiem Koszyc jako miasta był rok 1374, kiedy to miała miejsce jego lokacja na prawie magdeburskim dokonana przez Elżbietę Łokietkównę. Koszyce lokowane były na obszarach należących do króla, stanowiących tzw. dobra stołowe i nosiło miano królewskiego, w odróżnieniu od miast prywatnych (np. rycerskich) czy biskupich. Świetność Królewskiego Miasta Koszyc trwała do połowy XVII w. – do potopu szwedzkiego. Wówczas to Szwedzi zniszczyli miasto i od tego czasu rozpoczęła się stagnacja i jego powolny upadek. Tragicznym momentem było powstanie styczniowe (1863 r.). Miasto stało się terenem przepraw oddziałów i przerzutu broni, a mieszkańcy byli sprzymierzeńcami powstańców. Po stłumieniu powstania, w 1869 r. Koszyce utraciły prawa miejskie, stając się osadą. Na skutek represji carskich za pomoc powstańcom przestały być również siedzibą gminy. Dzieła zniszczenia dopełnił w 1880 r. wielki pożar, w wyniku którego spłonęły 53 domy, czyli całe centrum miasta oraz kościół parafialny.

Sytuacja gospodarcza

Sytuacja gospodarcza Koszyc zmieniła się dopiero w okresie Polski Ludowej, gdy zakończono budowę „nadwiślanki” – szosy prowadzącej z Krakowa do Sandomierza. Migracja młodzieży do budującej się Nowej Huty i na Śląsk oraz zwiększający się ruch transportowy na „nadwiślance” spowodował ożywienie gospodarcze miejscowości i okolicy. Prawdziwy renesans przeżywają Koszyce począwszy od 1989 r. Zmieniły się na lepsze warunki higieniczne osady (wodociągi, kanalizacja) i całej gminy. Poprzez zmiany estetyczne układu urbanistycznego osada nabrała rzeczywistych cech miejskich, a po realizacji dotacji unijnych przybyło w Koszycach wiele inwestycji komunalnych, dróg, obiektów szkolnych, rekreacyjnych i kulturalnych.

Teraźniejszość

Obecnie jest to prężnie rozwijający się ośrodek, bazujący na wspaniałym dziedzictwie kulturowym, którego ochroną zajmuje się Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha, pełniące również rolę szeroko pojętego animatora kultury. W Koszycach zlokalizowane zostały i działają liczne instytucje publiczne oraz handlowe i usługowe. Przyszłe miasto rozwija również kontakty międzynarodowe – m.in. prowadzi współpracę z samorządami zagranicznymi – takimi jak francuska gmina Crisolles z regionu Pikardia, ukraińskie Zaleszczyki czy węgierskie miasto Derecske. Współpraca rozwija się na wielu płaszczyznach – m.in. kulturalnej, samorządowej, a nawet sportowej.

Koszyce

Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2020