Legalizacja dokumentów

Legalizacja dokumentów – jak ją uzyskać?

Opublikowano: 14 września 2022

Załatwienie wielu urzędowych spraw wymaga przedłożenia stosownych dokumentów. Problem pojawia się wówczas, gdy dana osoba posiada dokumenty wydane za granicą. W takim przypadku konieczna jest ich legalizacja. Warto ją przeprowadzić jeszcze przed wyjazdem do innego kraju. W jaki sposób można to zrobić?

Na czym polega legalizacja dokumentów?

Legalizacja dokumentów wydanych za granicą polega na potwierdzeniu ich zgodności z prawem w miejscu ich wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci, jakie zostały na nich złożone. Jest ona szczególnie istotna w przypadku dokumentów poświadczających wykształcenie posiadacza. Zalegalizowanie dyplomów oraz świadectw może bowiem ułatwić podjęcie pracy w innym kraju.

W jaki sposób można zalegalizować dokumenty?

Aby dokonać legalizacji dokumentów, należy zwrócić się do konsula Rzeczypospolitej Polskiej, władz oświatowych lub akredytowanej w Rzeczypospolitej Polskiej bądź innym kraju członkowskim w Unii Europejskiej placówki konsularnej państwa, w którym wydano dany dokument. Jeżeli jednak państwo, z którego pochodzą dokumenty, jest stroną Konwencji haskiej z 1961 roku, legalizacja nie jest wymagana. W takim przypadku wystarczy bowiem dołączenie do pisma klauzuli apostille. Jest to specjalne poświadczenie autentyczności dokumentu.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę, iż w dniu 16 lutego 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, na mocy którego część dokumentów nie musi być zaopatrzona w klauzulę apostille, jeżeli nie jest to wymagane przez urzędy w innym kraju Wspólnoty. Mianowicie chodzi tutaj o takie dokumenty jak akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, inne akty notarialne, dokumenty dotyczące rozwodu, pochodzenia dziecka, przysposobienia, miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu, unieważnienia małżeństwa, obywatelstwa, braku wpisu w rejestrze karnym (zaświadczenie o niekaralności), a także innych dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego.

W Polsce organem właściwym do przeprowadzenia legalizacji dokumentów jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub Ministerstwo Edukacji i Nauki, jeżeli chodzi o dyplomy i certyfikaty, które zostały wydane przez szkoły i uczelnie. Należy jednak mieć na uwadze, że dokument, który ma zostać poddany legalizacji, musi być opieczętowany i podpisany przez pracownika instytucji, która go wystawiła. Co ważne, zasada ta dotyczy także dokumentów, które można pobrać z Internetu, na przykład wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a także dokumentu pobranych z platformy ePUAP.

W celu uzyskania legalizacji dokumentów konieczne jest wypełnienie odpowiedniego wniosku oraz dołączenie do niego oryginałów. Następnie należy je złożyć w instytucji zajmującej się legalizacją. Można to zrobić osobiście, poprosić osobę trzecią, aczkolwiek w tym przypadku niezbędne jest upoważnienie, albo skorzystać z poczty. Najczęściej organ dokonuje legalizacji w dniu wizyty w jego siedzibie. Oczywiście procedura trwa dłużej, jeżeli dokumenty zostały wysłane pocztą. Złożenie wniosku podlega opłacie skarbowej w wysokości 26 złotych za każdy dokument.

Osoby, które potrzebują legalizacji dokumentów, jednakże z pewnych względów nie są w stanie załatwić samodzielnie formalności, mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy. Oferują ją Serwis Konsularny – https://www.serwiskonsularny.pl/faq/legalizacja-dokumentow/

Potwierdzenie legalizacji

Sama legalizacja dokumentów to jeszcze nie koniec. Niezbędne jest również jej potwierdzenie. Dokonuje go przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny wybranego kraju, które zostały akredytowane przez Polskę. Mówiąc najprościej, chodzi tutaj o ambasadę lub konsulat danego państwa.

Wyjeżdżając do innego kraju w celu kontynuowania nauki lub poszukiwania pracy zawsze należy zadbać o wszystkie formalności. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, aby móc swobodnie posługiwać się  dokumentami potwierdzającymi nabyte kwalifikacje i uprawnienia. Dzięki nim znacznie łatwiej jest rozpocząć życie za granicą.

Paweł Stasiuk

 

Tagi: ,

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
targowani
Jeśli uwielbiasz odpoczynek po sezonie i nie lubisz tłumów n...
kwiaty na pogrzeb
Matused on raske aeg elus, kui sõnadest ei pruugi piisata, e...
Wiercenie otworów
Dziś pojawia się coraz więcej różnych urządzeń gospodarstwa...
awaryjne otwieranie drzwi
Brak możliwości dostania się do własnego mieszkania...
rejestracja czasu pracy
Elektroniczna rejestracja czasu pracy niesłusznie bywa sprow...