Menu

Łukasiewicz – PIMOT bada i rozwija nowe technologie dla obronności

Nowe technologie w obszarze systemów autonomicznych oraz platform bezzałogowych będą odgrywały coraz większą rolę w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa. Niezawodność technologii o tak dużym znaczeniu musi być potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez wykwalifikowane jednostki badawcze. Szeroką gamę usług badawczych dla obronności oferuje Sieć Badawcza Łukasiewicz. W Łukasiewicz – Przemysłowym Instytucie Motoryzacji powstają innowacyjne projekty z zakresu OiB, a unikatowa infrastruktura Instytutu pozwala wykonywać zaawansowane badania wyrobów.

Jednym z ciekawszych projektów z zakresu autonomicznych platform jest zrealizowany w Łukasiewicz – PIMOT projekt pn. „Platforma Autonomiczna Wsparcia Operacyjnego” (PAWO). PAWO to elektryczny pojazd terenowy przystosowany do pracy w zróżnicowanych warunkach terenowych oraz klimatycznych, zdolny do poruszania się w trybie zdalnego sterowania albo jazdy w trybie autonomicznym.

Platforma, dedykowana dla służb mundurowych, jest wersją bazową gotową do zabudowy w celu realizacji konkretnych zadań. Może służyć jako środek transportu albo nośnik specjalistycznego sprzętu technicznego, w tym sprzętu bojowego. Może zatem być wykorzystywana jako platforma bojowa, pożarnicza lub logistyczna przez wojsko, policję, straż graniczną czy straż pożarną.

Zaplecze badawcze idealne do badań wstępnych i testów końcowych

Badania PAWO w Łukasiewicz – PIMOT były prowadzone w dwóch etapach: badania platformy bazowej oraz badania finalnego produktu. Takie podejście jest stosowane w przypadkach modyfikacji wyrobu lub − tak jak w przypadku PAWO − opracowania nowego produktu na bazie wdrożonej konstrukcji. Badania platformy bazowej zrealizowano w celu określenia cech, które w procesie budowy uległy zmianie, oraz w celu wyznaczenia jej wybranych charakterystyk. Zakres badań obejmował m.in. wyznaczenie położenia środka masy pojazdu, rozkładu masy na koła i charakterystyk układu kierowniczego.

Badając platformę bezzałogową, po zasadniczych zmianach konstrukcyjnych pozyskano dane niezbędne do modelowania dynamiki ruchu, wyznaczono podstawowe dane specyfikacyjne oraz potwierdzono osiągnięcie założeń w zakresie własności eksploatacyjnych i ruchowych platformy, w tym: prędkości maksymalnej, intensywności rozpędzania, stateczności poprzecznej, zdolności pokonywania przeszkód terenowych, zużycia energii i maksymalnego zasięgu.

Wraz z dalszym doskonaleniem platformy bezzałogowej planowana jest realizacja badań z wykorzystaniem zaawansowanej infrastruktury instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie odporności na oddziaływanie warunków środowiskowych, substancji odkażających, odporności balistycznej, transportowalności czy malowania kamuflażowego.

Kompatybilność elektromagnetyczna w platformach bezzałogowych

Bezzałogowe platformy lądowe, takie jak PAWO, stanowią skomplikowany system mechaniczno-elektroniczny. Zazwyczaj zawiera on kilka podzespołów elektrycznych/elektronicznych, które muszą współpracować na względnie niewielkiej przestrzeni, często czerpiąc zasilanie z tego samego źródła. Urządzenia te muszą być zdolne do niezakłóconej pracy w tak utworzonym środowisku elektromagnetycznym. Wymaga to przeprowadzenia badań w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), do czego wymagane jest powtarzalne tło elektromagnetyczne o odpowiednio niskim poziomie natężenia pola. Z tego też względu takie badania wykonuje się w komorach semi-bezodbiciowych.

Wymagania EMC dla bezzałogowych platform lądowych i innego sprzętu wdrażanego do użytkowania jako obiekty naziemne Wojsk Lądowych określa norma NO-06-A200. Łukasiewicz − PIMOT dysponuje komorą semi-bezodbiciową, umożliwiającą pomiary obiektów o długości do 12 m i masie do 50 t, również w zakresie charakterystyk przywoływanych przez Normę Obronną (KRE-02, KRS-02, KCE-02, KCS-01, KCS-06, KCS-07, KCS-08).

Zakres działań realizowanych w Łukasiewicz – PIMOT jest znacznie szerszy. W obszarze usług badawczych na rzecz OiB Instytut nie tylko prowadzi badania, lecz także realizuje procesy certyfikacji wyrobów dla potrzeb służb mundurowych. Instytut posiada koncesję na obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Projekt „Platforma autonomiczna wsparcia operacyjnego” jest finansowany przez NCBiR w ramach programu „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2021