Menu

Małgorzata Zaława-Dąbrowska – inwestycje są warunkiem rozwoju

Obejmując w 2005 roku stanowisko dyrektora, wyznaczyłam sobie podstawowe cele: modernizację i rozbudowę infrastruktury, zakup nowoczesnego sprzętu oraz zatrudnienie fachowego personelu. Wszystkie te założenia regularnie spełniam, jednocześnie stawiając przed zespołem nowe cele − mówi Małgorzata Zaława-Dąbrowska, dyrektor SPZZLO Warszawa-Żoliborz

Pandemia COVID-19 ograniczyła działalność wielu przedsiębiorstw, w tym podmiotów leczniczych. Jak ogólnokrajowa sytuacja wpłynęła na funkcjonowanie zarządzanego przez panią zakładu opieki zdrowotnej?

Małgorzata Zaława-Dąbrowska − Ostatnie 2 lata to trudny okres dla nas wszystkich, również dla branży medycznej. Nasza sytuacja jest jednak trochę inna, ponieważ jesteśmy dużym podmiotem leczniczym, świadczącym usługi na terenie dwóch dzielnic: Żoliborza i Bielan oraz gminy Łomianki. Zakres naszych świadczeń obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, specjalistykę, stomatologię, rehabilitację i fizykoterapię, zdrowie psychiczne i leczenie uzależnień, diagnostykę laboratoryjną, obrazową i wysokospecjalistyczną, medycynę pracy, medycynę szkolną oraz transport medyczny. Realizujemy także profilaktyczne programy zdrowotne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd m.st. Warszawy oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Rozwijając przez lata działalność wielokierunkowo, byliśmy w pewnym sensie przygotowani na nową sytuację w publicznej ochronie zdrowia oraz wyzwania, jakie przed nami postawiła pandemia.

W związku z zapotrzebowaniem na nowe świadczenia uruchomiliśmy usługi związane z walką z wirusem SARS-CoV-2. Już jesienią 2020 roku otworzyliśmy 4 punkty pobierania wymazów, w tym 2 stacjonarne oraz 2 mobilne punkty Drive-Thru. Punkty w przychodniach wciąż działają. We wszystkich naszych 12 przychodniach mamy punkty szczepień przeciw COVID, które funkcjonują od poniedziałku do piątku oraz weekendowy punkt szczepień przy Krakowskim Przedmieściu.

Czy mają państwo jakieś usługi dla ozdrowieńców?

Małgorzata Zaława-Dąbrowska − Przede wszystkim takich pacjentów mają pod swoją opieką nasi lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz specjaliści. Po przejściu COVID-19 bardzo ważna jest również rehabilitacja pochorobowa, w tym układu oddechowego. W przychodni przy ul. Szajnochy 8 realizujemy program rehabilitacji po chorobie COVID, dzięki któremu pacjenci mogą poprawić sprawność oddechową, zwiększyć wydolność wysiłkową i krążeniową, a tym samym szybciej powrócić do pełnej sprawności psychofizycznej. Dla takich osób dostępne są także komercyjne testy serologiczne przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Badanie zapewnia ilościowy pomiar stężenia przeciwciał, których obecność potwierdza nabycie odporności na COVID-19 w wyniku przechorowania lub zaszczepienia.

A jakie działania podjęli państwo w zakresie ochrony pracowników, szczególnie narażonych ze względu na rodzaj wykonywanej pracy na zakażenie SARS-CoV-2?

Małgorzata Zaława-Dąbrowska − Bezpieczeństwo pracowników to dla nas priorytet. Od początku pandemii zapewniamy wszystkim pracownikom, niezależnie od zakresu wykonywanej pracy, niezbędne środki ochrony osobistej, w tym maski chirurgiczne typu FFP2/FFP3, kombinezony, fartuchy flizelinowe, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne do rąk i powierzchni oraz dodatkowe mydła. W okresie największego zagrożenia epidemicznego była przeprowadzana dezynfekcja pomieszczeń wszystkich przychodni metodą fumigacji, polegająca na usunięciu i dezaktywacji patogenów, które znajdują się w pomieszczeniach oraz na używanych sprzętach. Stosowaliśmy także system pracy hybrydowej, polegający na przeplatającej się okresowej pracy zdalnej w domu i na miejscu, w przychodniach, co również przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników.

Działania na rzecz walki z COVID wygenerowały z pewnością większe wydatki?

Małgorzata Zaława-Dąbrowska − Z jednej strony tak, ponieważ modernizacja pomieszczeń, zakup sprzętu i zwiększenie zatrudnienia personelu stanowiły dodatkowe inwestycje. Z drugiej jednak strony nasze działania poskutkowały rozszerzeniem spektrum usług zdrowotnych. Nasze wcześniejsze inwestycje wpisały się w trend zwiększenia zapotrzebowania społecznego na wybrane usługi medyczne. Szczególnie duży problem pojawił się w przypadku najmłodszych, którzy, zamknięci miesiącami w domach, są narażeni na różnego rodzaju choroby psychiczne. Znakomitym przykładem może być uruchomiona jeszcze przed pandemią Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży w przychodni przy ul. Żeromskiego 13, udzielająca świadczeń w ramach I poziomu referencyjnego, która zwiększyła dostępność do niezmiernie ważnych usług.

Okres pandemii stworzył też warunki do rozwoju usług elektronicznych. My byliśmy do tego przygotowani wcześniej, uruchamiając e-Usługi, w tym e-Zapisy, a następnie wprowadzając e-Receptę, e-Skierowanie oraz e-Portal kolejkowy. W efekcie pacjenci mogą skorzystać z usług z domu, co jest szczególnie ważne dla osób przebywających na kwarantannie oraz seniorów i pacjentów niepełnosprawnych, dla których wyjście z domu stanowi duże utrudnienie. W takim kontekście można stwierdzić, że rozwój sektora usług elektronicznych przyczynił się do zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych.

Co może pani doradzić innym menedżerom ochrony zdrowia, może bardziej zachowawczym w działaniach, którzy nie mogą się poszczycić takimi inwestycjami?

Małgorzata Zaława-Dąbrowska − Pewien rodzaj odwagi, popartej oczywiście rozeznaniem rynku i potrzeb pacjentów − to podstawa. Bardzo ważny jest również zespół, który buduje się zarówno poprzez własny przykład lidera, jak i system szkoleń oraz motywacji. Zawsze trzeba mieć wizję, jakim przedsiębiorstwem chciałoby się zarządzać w przyszłości.

Obejmując w 2005 roku stanowisko dyrektora, wyznaczyłam sobie podstawowe cele: modernizację i rozbudowę infrastruktury, zakup nowoczesnego sprzętu oraz zatrudnienie fachowego personelu. Wszystkie te założenia regularnie spełniam, jednocześnie stawiając przed zespołem nowe cele, w tym rozwój usług komercyjnych. Tylko nowe działania i inwestycje gwarantują stały rozwój przedsiębiorstwa. Obecnie przymierzamy się do budowy nowoczesnej, dużej przychodni przy ul. Przy Agorze, która będzie stanowiła dla nas ogromny wydatek inwestycyjny, ale zwiększy dostęp do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców okolicy Wrzeciona, Młocin oraz Huty Warszawa.

Jakie ma pani najbliższe plany zawodowe oprócz budowy nowej placówki?

Małgorzata Zaława-Dąbrowska − Pomimo szerokiej gamy usług medycznych, którą dysponujemy w naszych przychodniach, są jeszcze dziedziny, które chciałabym rozbudować. Planuję zwiększenie usług specjalistycznych w ramach NFZ, co jest uwarunkowane ogłoszeniem nowych konkursów, chwilowo wstrzymanych ze względu na ogólnokrajową sytuację w systemie ochrony zdrowia. Obecnie większość zakresów jest aneksowana, więc nie ma możliwości uruchomienia nowych poradni. Regularnie zwiększam też zakres usług komercyjnych, istotnych dla osób nieubezpieczonych oraz tych, którzy chcieliby pominąć kolejki oczekujących. Od lat inwestujemy w nowoczesną diagnostykę, czego znakomitym przykładem są pracownie tomografii, rezonansu i endoskopii, rzadko dostępne w ramach lecznictwa ambulatoryjnego, które udostępniliśmy dla pacjentów w ramach ubezpieczenia oraz odpłatnie.

Czego w takim razie można jeszcze pani życzyć?

Małgorzata Zaława-Dąbrowska − Przede wszystkim zdrowia, bo to zawsze ważne. Po drugie wytrwałości, bo praca menedżera dużego podmiotu leczniczego to ogromne wyzwanie, które czasami wiąże się z przeciążeniami psychicznymi. Na szczęście mam wspierającą rodzinę, zresztą są to również lekarze, więc dobrze mnie rozumieją. To bardzo ważne.

Rozmawiała Anita Karykowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2023