Menu
Marta Solnica

Marta Solnica – Widzimy sens swojej pracy

Od początku włączyliśmy się w zwalczanie pandemii i ratowanie ludzi dotkniętych tak groźną chorobą. Chcę tu podkreślić niezwykłe zaangażowanie całego personelu, nie tylko medycznego, lecz także pomocniczego i administracyjnego – mówi Marta Solnica, dyrektor naczelna Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

Już po raz drugi zostali państwo wyróżnieni w konkursie Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Co o tym decyduje?

Marta Solnica − Nagroda jest dla całej kadry zarządzającej dużym osobistym sukcesem. Utwierdza nas w przekonaniu, że kierunki rozwoju zakładu zostały dobrze wybrane i są właściwie modyfikowane. Jednak, jak by one nie były słuszne, bez codziennego zaangażowania całego personelu nie byłyby osiągalne. To nagroda dla wszystkich pracowników Centrum, pielęgniarzy i ratowników medycznych, kierowców, dyspozytorów medycznych i lekarzy, pracowników działów technicznych i administracyjnych. Ja ich tylko reprezentowałam na tej pięknej uroczystości.

Chciałabym zwrócić uwagę na niezwykły czas pandemii, kiedy nagroda była przyznawana. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego jest dość specyficznym zakładem opieki zdrowotnej − nie mamy łóżek szpitalnych, klinik ani kadry profesorskiej. Odgrywamy jednak niezwykle ważną rolę w całym systemie opieki zdrowotnej, jesteśmy pierwsi przy osobach potrzebujących pilnej pomocy. Od początku włączyliśmy się w zwalczanie pandemii i ratowanie ludzi dotkniętych koronawirusem. Dzięki zaangażowaniu całego personelu, nie tylko medycznego, lecz także pomocniczego i administracyjnego, zapewnialiśmy pełną dostępność zespołów ratownictwa, znaleźliśmy rezerwy na zorganizowanie dodatkowych zespołów transportu sanitarnego przewożących osoby zarażone wirusem SARS-CoV-2 do szpitali referencyjnych i zorganizowaliśmy mobilne zespoły wymazowe. Nasi lekarze i pielęgniarki co dzień przyjmowali pacjentów w ambulatoriach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nie było ani jednego dyżuru, byśmy odmówili pracy przy otwartych drzwiach. Ludzie przecież chorują jak zwykle, nie tylko na COVID-19, szczególnie dzieci i seniorzy. W chwili najwyższej próby personel Centrum spisał się znakomicie, nie warunkując zaangażowania od dodatkowych apanaży. Członkowie mojego zespołu po prostu widzą sens swojej pracy. Kiedy ma się takich pracowników, sięganie po laury zdaje się czymś normalnym.

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

Siedziba ŚCRMiTS przy ul. św. Leonarda w Kielcach, Fot. Zbigniew Czekaj

Ale to zapewne efekt działań prowadzonych przez lata?

Marta Solnica − Tak, zespoły ludzkie buduje się latami. Jesteśmy w o tyle trudnej sytuacji, że nasze działania obejmują teren całego województwa. Zakład ma 23 oddziały we wszystkich powiatach regionu i centralę w Kielcach, co nie sprzyja integracji, podobnie jak praca zmianowa, w małych zespołach. Stąd od wielu lat organizujemy cykliczne imprezy firmowe: turnieje halowej piłki nożnej zakończone biesiadą przy ognisku i tańcami, zawody w ratownictwie medycznym dla przedstawicieli oddziałów powiatowych, wycieczki. W poszczególnych oddziałach udostępniamy stoły do gry w tenisa stołowego, w piłkarzyki itp. Te proste działania pozwalają pracownikom szybko wracać do równowagi psychicznej, odreagowywać stres po często niezwykle ciężkich akcjach ratunkowych.

Jako dyrektor każdego dnia daję wszystkim pracownikom możliwość bezpośredniego spotkania się ze mną w gabinecie. Tak samo czynią moi zastępcy. Zakładowy regulamin zawiera wiele korzystnych dla pracowników zapisów, np. o corocznym tworzeniu planu urlopów, harmonogramów pracy dla pracowników, by uwzględniały ich sugestie związane m.in. z sytuacją życiową, rodzinną, kształceniem. Na wniosek kierowców ambulansów czas ich pracy zrównano z czasem pracy obsady medycznej, z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia zasadniczego. Regulamin wynagradzania także jest korzystniejszy, niż przewiduje to prawo.

Rozmawiała Zuzanna Maj

Jedna odpowiedź do “Marta Solnica – Widzimy sens swojej pracy”

  1. Pracownik pisze:

    Takiej szefowej szukać ze świecą gratulujemy Pani Dyrektor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2023