Menu
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP 2020 – prestiż dla zasłużonych

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest przyznawana od kilkunastu lat najlepszym podmiotom gospodarczym w kraju, które doskonale wpisują się w rozwój polskiej przedsiębiorczości i skutecznie promują nasz kraj na arenie międzynarodowej. W tym roku ze względu na szczególną sytuację społeczno-gospodarczą związaną z pandemią ogłoszono jedynie nominowanych do nagrody. Laureatów mamy poznać podczas Kongresu 590, przełożonego na wiosnę 2021 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej co roku przyznaje nagrodę najlepszym firmom w siedmiu kategoriach: lider MŚP, narodowy sukces, międzynarodowy sukces, odpowiedzialny biznes, firma rodzinna, startup PL oraz badania + rozwój. Na przestrzeni 17 lat inicjatywa zmieniała swoją formułę, jednak założenia i cel nagrody pozostały te same. Ma ona wskazywać najlepszych polskich przedsiębiorców, wspierać środowisko i otoczenie biznesu oraz promować dobre praktyki w sferze gospodarki. Dodatkowo prezydent RP ma prawo przyznać nagrodę indywidualną.

W połowie października kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP pod przewodnictwem profesora Krzysztofa Opolskiego ogłosiła listę 21 nominowanych do XVIII edycji nagrody. Najlepsze firmy, instytuty badawczo-rozwojowe, statupy, które wykazują się największym potencjałem i mogą uchodzić za dumę krajowej gospodarki i wzór przedsiębiorczości. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP od lat stanowi cenne i prestiżowe wyróżnienie dla tych, którzy z sukcesami budują podwaliny polskiej gospodarki i tworzą silne, rozpoznawalne marki, pozytywnie wpływające na wizerunek naszego kraju.

W tym roku uroczystość wręczenia nagród laureatom była zaplanowana w ramach Kongresu 590, poświęconego rozwojowi gospodarczemu i wizji Polski za 10 lat, do roku 2030. Niestety wydarzenie, które objął patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzej Duda, pierwotnie zaplanowane na wiosnę 2021 r., zostało wstrzymane i przełożone na późniejszy termin. Tym samym zwycięzców tegorocznej edycji poznamy dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem prezentujemy nominowane firmy, zgłoszone do rywalizacji o nagrodę przez urzędy, samorządy gospodarcze, fundacje i inne organizacje oraz instytucje, które śledzą rynek, postęp w poszczególnych branżach i mają wiarygodną, rzetelną wiedzę o aktywności i dokonaniach najbardziej zasłużonych podmiotów.

Podmioty nominowane w poszczególnych kategoriach do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP 2020:

Lider MŚP

 • ALEX sp. z o.o. (zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego)
 • APS ENERGIA SA (zgłoszona przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska)
 • FOGO sp. z o.o. (zgłoszona przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”)

Narodowy Sukces

 • Columbus Energy SA (zgłoszona przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”)
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy (zgłoszona przez Polską Izbę Mleka)
 • SaMASZ sp. z o.o. (zgłoszona przez Fundację Technotalenty, Izbę Przemysłowo-Handlową w Białymstoku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego)

Międzynarodowy Sukces

 • Ekoenergetyka – Polska SA (zgłoszona przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Radę Biznesu, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Konfederację „Lewiatan”)
 • Selena FM SA – podmiot Grupy Kapitałowej Selena (zgłoszony przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”)
 • Sunreef Venture SA (zgłoszona przez Polską Izbę Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie Jachty)

Odpowiedzialny Biznes

 • ASTOR sp. z o.o. (zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)
 • MALOW sp. z o.o. (zgłoszona przez Fundację Technotalenty oraz Izbę Przemysłowo-Handlową w Białymstoku)
 • Suempol sp. z o.o. (zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego)

Firma Rodzinna

 • Izodom 2000 Polska sp. z o.o. (zgłoszona przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu)
 • Smay sp. z o. o. (zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)
 • Ultratech sp. z o. o. (zgłoszona przez Polską Agencję Kosmiczną)

Startup PL

 • Airly sp. z o.o. (zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)
 • InMotion Labs sp. z o. o. (zgłoszona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości)
 • KP LABS sp. z o. o. (zgłoszona przez Polską Agencję Kosmiczną)

Badania + Rozwój

 • Creotech Instruments SA (zgłoszona przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA)
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (zgłoszony przez Polską Akademię Nauk)
 • StethoMe sp. z o.o. (zgłoszona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2022