Marzeną Czubaj - Gancarz

NAGRODY WÓJT GMINY TOMASZÓW LUBELSKI

Opublikowano: 30 stycznia 2021

Gmina Tomaszów Lubelski prężnie uczestniczy w konkursach, służących rozwojowi lokalnej społeczności. Wielokrotnie Gmina Tomaszów Lubelski na czele z Panią Wójt Marzeną Czubaj – Gancarz została nagrodzona w  wielu konkursach. Do najważniejszych zaliczyć można otrzymanie statuetki Lider Rozwoju w kategorii: Edukacja i Bezpieczeństwo oraz tytuł Pioniera Edukacji i Bezpieczeństwa w I edycji rankingu Lider Rozwoju.

Zespół Lidera Rozwoju wraz z Ministerstwem Cyfryzacji wyróżnili polskie gminy, a w tym Gminę Tomaszów Lubelski angażującą się w budowę innowacyjnego, nowoczesnego społeczeństwa, promującą ideę zrównoważonego rozwoju, poprzez którą mieszkańcy mają dostęp do najnowszych technologii. Nagrodą, którą otrzymaliśmy za wyżej wspomniane wyróżnienie jest dostęp do aplikacji Hello City, dzięki której mieszkańcy Gminy Tomaszów Lubelski będą informowani o działaniach, wydarzeniach, alarmach występujących w okolicy, lokalnych zagrożeniach, a także powiadomieniach organizacyjnych , które ułatwią życie mieszkańców.

Kolejnym sukcesem Pani Wójt Marzeny Czubaj – Gancarz jest zajęcie przez Gminę Tomaszów Lubelski IV miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Gmin Wiejskich.

„Jest to niezwykłe osiągnięcie, podsumowujące cały rok wytężonej pracy, wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych działań. Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny została doceniona praca Wójta, pracowników Urzędu Gminy oraz Mieszkańców!” – wypowiada się Marzena Czubaj-Gancarz.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Laureaci typowani są w podziale na: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.
Oceniając rywali, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań. 

Innym ważnym wydarzeniem z życia Gminy Tomaszów Lubelski bez wątpienia było uroczyste wręczenie Nagród im. Grzegorza Palki za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej. Wśród nielicznych nagrodzonych i wyróżnionych zaproszenie otrzymała Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz. Przewodniczący Kapituły i Ligi Krajowej Tadeusz Wrona serdecznie pogratulował oraz przekazał na ręce Pani Wójt wyróżnienie będące wyrazem uznania dla Jej działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Tomaszów Lubelski.

Poza tym nagrody w działalności ogólnopaństwowej i samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym otrzymali: Premier Mateusz Morawiecki, Ferdynand Morski – Wieloletni Dyrektor Związku Gmin i Powiatów, Andrzej Płonka – Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego.

Z pewnością każdy mieszkaniec Gminy Tomaszów Lubelski ma powody do dumy z tego jak rozwija się Gmina. Świadczą o tym otrzymane nagrody za działalność Wójta Gminy, czy zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej. Gmina Tomaszów Lubelski coraz bardziej się rozwija promując region, zapewniając rozwój Gminy na wielu płaszczyznach, a przede wszystkim polepszając życie lokalnych społeczności.

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Mając na uwadze, że gmina Stopnica ma charakter roln...
Jan Marian Grzegorczyn
W perspektywie najbliższych lat kluczowa jest budowa...
Gorlice
Atrakcyjne, w pełni uzbrojone działki inwestycyjne c...
Kontener sanitarny
Kontener sanitarny to rozwiązanie, dzięki któremu szybko i n...
Wietrzychowice
Pokój nie jest nam dany na zawsze. Czy na pewno rozu...