Nowa norma ISO 9001

Opublikowano: 5 listopada 2015

Na początku lipca br. ukazał się ostateczny projekt nowego wydania normy ISO 9001 i rozpoczęło się głosowanie nad nim. Jeżeli zostanie zaakceptowany, to jesienią tego roku opublikowana będzie nowa edycja tej normy – mówi dr Michał Pachowski, prezes zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Trwa głosowanie nad ostatecznym projektem normy ISO 9001, a nowe wydanie ma się ukazać jesienią bieżącego roku. Na czym będą polegały główne zmiany?

Michał Pachowski

dr Michał Pachowski, prezes zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

– Mija prawie 30 lat od ustanowienia i opublikowania pierwszego wydania norm ISO serii 9000. Założenia się sprawdziły, należy ona do najczęściej stosowanych standardów dotyczących systemów zarządzania. Rozwój różnych koncepcji zarządzania organizacją, ukierunkowanych na spełnienie wymagań jakościowych wymusza mniejsze lub większe zmiany w wymogach tego rodzaju standardów.

Jako priorytety w procesie nowelizacji przyjęto rozszerzenie treści wymagań normy o kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem zależnym od prowadzonej działalności. Powyższe założenia przełożyły się w dużej mierze na strukturę i charakter wymagań nowej edycji normy.

Na jakie zatem zmiany w zakresie wymagań podstawowych się zanosi?

– Ponieważ muszę odnieść się do kwestii podstawowych, chciałbym zwrócić uwagę na to, że koncepcja modelu systemu zarządzania jakością nie ulega zmianie. W dalszym ciągu bazuje na podejściu procesowym i cyklu PDCA, ale znacznie mocniej podkreślono w niej biznesowe aspekty działalności organizacji.

Przechodząc do zmian w wymaganiach szczegółowych, chciałbym podkreślić głównie te, które mogą mieć istotny wpływ na organizacje. W miejsce stosowanych dotychczas terminów „dokumenty systemu” i „zapisy” wprowadza się jedno określenie „udokumentowane informacje”. Te, które powinny być nadzorowane i utrzymywane przez organizację.

Druga istotna zmiana dotyczy kwestii wychodzących poza dotychczas istniejące wymagania, a mianowicie deklaracji ich spełnienia.

We wszystkich poprzednich wydaniach normy dotyczyło to wymagań klientów oraz mających zastosowanie przepisów. Nowa edycja zobowiązuje, aby odnieść się także do wymagań i oczekiwań stron zainteresowanych.

Więcej miejsca niż dotychczas poświęca się planowaniu, co przystaje do znaczenia koncepcji podejścia procesowego i rozwija ją o kwestie dotyczące zarządzania ryzykiem. Wymagania normy będą odnosić się do planowania działań, które odnoszą się do zidentyfikowanych ryzyk oraz szans. Działania te powinny odnosić się w głównej mierze do ryzyk i możliwości z uwzględnieniem ich wpływu na zgodność wyrobów i usług z wymaganiami klienta oraz jego zadowolenia.

W inny, bardziej precyzyjny sposób przedstawiono wymagania dotyczące sposobu formułowania celów dotyczących jakości. Otóż podkreśla się, że powinny one określać, co ma być zrobione i jakie mają być efekty pracy, jakie zasoby będą do tego potrzebne i kto będzie za te działania odpowiedzialny, do kiedy powinny być one zrealizowane oraz w jaki sposób będą ocenione wyniki działań. Oczekuje się także, że organizacja będzie nadzorowała wszelkie zaplanowane zmiany oraz poddawała przeglądom wynikające konsekwencje przeobrażeń, których wcześniej nie przewidziano, i podejmowała działania ukierunkowane na ograniczenie niepożądanych efektów. Należy też zidentyfikować i przyporządkować ryzyka dotyczące zapewnienia zgodności wyrobów i usług oraz określić cały szereg działań, które składają się na późniejszą realizację działań operacyjnych.

Rozmawiał Igor Korczyński

05-11-2015

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Szkolenie
Codzienna praca z klientami rynku motoryzacyjnego w obszarze...
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie pozytywnie pr...
Liderzy zmian w ochronie zdrowia
O tym, jak ważny jest postęp i konsekwencja w doskonaleniu j...
Volkswagen
Volkswagen od dekad jest jedną z najpopularniejszych marek s...
Biały certyfikat
Białe certyfikaty to świadectwa charakterystyki ener...