rynek dóbr luksusowych

Pandemia uderzyła w rynek dóbr luksusowych w Polsce

Opublikowano: 24 marca 2021

KPMG przedstawiło raport pt. „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja XI”. Wynika z niego, że pandemia doprowadziła do zmniejszenia się tego segmentu o 4,9 procent w 2020 roku.

Rynek dóbr luksusowych – kim są jego odbiorcy?

W przypadku tego segmentu, klientami są najzamożniejsi Polacy. W roku 2019 ich liczba wzrosła do 265 tysięcy osób. Dodajmy, że osobą zamożną w tym przypadku określa się człowieka, który zarabia ponad 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie.

Jak podaje raport, w 2019 roku w Polsce mieszkało odpowiednio 265,4 tys. zamożnych (wzrost o 13,2% r/r), a ich łączne dochody brutto w 2019 roku wyniosły 174,2 mld złotych. W tej grupie było 69,1 tys. osób bogatych, – o 3,6% więcej niż w 2018 roku. Łączny dochód brutto bogatych Polaków w 2019 roku wyniósł 102,9 mld złotych. Z kolei praktycznie nie zmieniła się liczba bardzo bogatych osób, zarabiających rocznie powyżej 1 mln złotych brutto. W 2019 roku w Polsce było 32,1 tys. takich osób (wzrost zaledwie o 0,1% r/r), a ich łączne dochody w 2019 roku wyniosły 74,1 mld złotych, co oznacza wzrost o 7,8% w stosunku do 2018 roku.

Z analizy wiemy, że najwięcej bogatych osób mieszka w województwie mazowieckim, wielkopolskim oraz małopolskim.

W ostatnich latach grono potencjalnych konsumentów dóbr luksusowych dynamicznie rosło. Wzrostowi gospodarczemu towarzyszył nieustanny wzrost wynagrodzeń – czego potwierdzeniem jest rosnąca liczba dobrze zarabiających Polaków, która w 2019 roku zwiększyła się o 17,5% i wyniosła blisko 1,7 mln osób. Sytuacja gospodarcza związana z pandemią z pewnością wpłynie na dynamikę wzrostu liczby osób dobrze zarabiających i ich łączny dochód. Jak pokazują jednak dane, recesja w Polsce była łagodniejsza niż w wielu innych krajach Europy, co pozwala wierzyć, że negatywny wpływ na dochody Polaków będzie ograniczony – mówi Andrzej Marczak, Partner w KPMG w Polsce.

Rynek dóbr luksusowych się skurczył

Choć 2019 rok pozwalał dobrze rokować na przyszłość, pandemia sprawiła, że sytuacja uległa diametralnej zmianie. Z powodu koronawirusa cierpiały różne sektory gospodarki, w tym także rynek dóbr luksusowych.

Mimo to… można było zakładać, że straty będą jeszcze większe. Prawdopodobnie ten relatywnie niski spadek wynikał w największym stopniu z dobrej sprzedaży samochodów luksusowych oraz premium. W tych kategoriach odnotowano spadek o raptem 1,6% w stosunku do 2019 roku.

Natomiast segmentem, który poradził sobie zdecydowanie najgorszej, była branża hoteli luksusowych oraz SPA. Oczywiście w dużej mierze wynikało to z ograniczonej turystyki oraz zamykaniu usług na wiele miesięcy. Mimo to prognozuje się, że to właśnie ten segment najszybciej odbuduje swoją pozycję sprzed pandemii.

Największy spadek sprzedaży w przypadku luksusowych dóbr konsumpcyjnych odnotowała kategoria luksusowej biżuterii i zegarków. W ostatnim roku zmniejszył się prawie o 1/3 i osiągnął wartość 376 mln złotych.

Sytuacja gospodarcza związana z pandemią wywarła wpływ na rynek dóbr luksusowych. Po raz pierwszy od wielu lat jego wartość zmniejszyła się i wyniosła 24 mld zł w 2020 roku, a więc o 4,9% mniej niż w 2019 roku. Te firmy, które mogły przenieść sprzedaż do Internetu, a więc przede wszystkim operujące w kategorii luksusowych dóbr konsumpcyjnych, łagodniej przeszły przez ten okres. Pomimo spadku zaobserwowanego w 2020 roku, wg dostępnych prognoz w kolejnych latach można oczekiwać, że rynek dóbr luksusowych wróci na ścieżkę wzrostu, a dobra luksusowe będą się cieszyły coraz większą popularnością z uwagi na sprzyjające otoczenie makroekonomiczne – mówi Tomasz Wiśniewski, Partner w KPMG w Polsce.

Rynek dóbr luksusowych autami stoi?

Ciężko nie zwrócić uwagi na największy segment, jaki stanowią luksusowe samochody. Równocześnie jest to również segment najbardziej odporny na pandemiczne załamanie gospodarcze. Wartość rynku samochodów luksusowych i premium wyniosła w 2020 roku w Polsce 16,3 mld złotych (-1,6% r/r). W tym czasie nabywców znalazło 76,6 tys. nowych aut luksusowych i premium, o 3,9 tys. mniej niż w 2019 roku – co oznacza spadek o 4,8% r/r.

Duży spadek odnotowano w przypadku luksusowej odzieży oraz akcesoriów. Rynek ten  zmniejszył się o 19,9% r/r i osiągnął wartość 2,5 mld złotych. Prognozy wskazują, że do 2025 roku średnioroczny wzrost tego segmentu będzie wolniejszy niż przed wybuchem pandemii.

Andrzej Dworzański

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Bitcoin
Popularnym pytaniem wśród zwolenników kryptowalut i inwestor...
kryptowaluty
Inwestor ma pojęcie, czego się spodziewać podczas handlu akc...
kredyty frankowe
Kredyty frankowe były bardzo popularne wśród klientów polski...
forex
Strategie handlu na rynku forex to metodologie wchodzenia i...
jak nauczyć dzieci oszczędzania
Oszczędzanie jest jedną z najważniejszych umiejętnoś...