Menu

Perły Mazowsza 2017

28 lutego w Domu Kultury w Tarczynie odbyła się uroczysta gala konkursu Perły Mazowsza 2017 – podczas której laureatom, wybranym z każdej z sześciu gmin powiatu, wręczono nagrody w 3 kategoriach: Perła Przedsiębiorczości, Perła Kultury oraz Perła Sportu.

Celem tego lokalnego przedsięwzięcia jest uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców, najciekawszych wydarzeń kulturalnych regionu oraz osób i instytucji związanych ze sportem. Tegoroczną, trzecią już edycję, poprowadzili Marcin Kiliański z LGD oraz Jarosław Mika – wydawca „Przeglądu Piaseczyńskiego”. Udział w gali wzięli: nominowani w poszczególnych kategoriach, reprezentanci władz gmin powiatu piaseczyńskiego oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i reprezentujący Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego jego doradca, Romuald Łanczkowski.

Andrzej Bąbiak, Safety Z.U.H Systemów
Alarmowych i Automatyki – zdobywca
2 statuetek

Nagroda od społeczności lokalnej

Konkurs, organizowany przez Lokalną Grupę Działania (LGD) Perły Mazowsza oraz gazetę „Przegląd Piaseczyński”, ma przy okazji integrować lokalną społeczność – to mieszkańcy zgłaszają kandydatów w wymienionych kategoriach i przez kilka tygodni oddają na nich głosy. Ze zgłoszonych kandydatur kapituła konkursu, w skład której wchodzą burmistrzowie i wójtowie gmin oraz laureaci poprzedniej edycji, wybiera po trzech kandydatów dla każdej z kategorii w każdej gminie. Głosowanie odbywa się drogą internetową, SMS-ową i z pomocą tradycyjnych kart wrzucanych do urn. W tej edycji mieszkańcy oddali łącznie ponad 34 tysiące głosów.

Statuetki wręczali zwycięzcom przedstawiciele lokalnych władz: laureatom z gminy Góra Kalwaria – burmistrz Dariusz Zieliński, z gminy Konstancin-Jeziorna – burmistrz Kazimierz Jańczuk, z gminy Lesznowola – wicewójt Iwona Pajewska-Iszczyńska. Piaseczyńskich wygranych na scenie witał wiceburmistrz Daniel Putkiewicz, zwycięzców z gminy Prażmów – wójt Sylwester Puchała, a z gminy Tarczyn – burmistrz Barbara Galicz wraz z marszałkiem Adamem Struzikiem.

Perły Powiatu Piaseczyńskiego

W finale wręczono również nagrody najlepszym przedsiębiorcom, twórcom kultury i sportu w całym powiecie piaseczyńskim. Statuetki trafiły do podmiotów, które otrzymały najwyższą liczbę głosów w każdej kategorii. Perłę Przedsiębiorczości zdobył Z.U.H Safety, Perłę Kultury sołtys Gabryelina za Pożegnanie Lata, a Perła Sportu trafiła do młodego karateki – Wiktora Brózio. Po pamiątkowym zdjęciu burmistrz Barbara Galicz zaprosiła wszystkich na lokalne specjały, zapewniając, że w tej kategorii Tarczyn nie ma sobie równych. Pełna lista laureatów znajduje się na stronie internetowej konkursu.

Zespół ludowy URZECZEni – zdobywca statuetki w kategorii Perła Kultury

 

_______________
Fot 1. „Przegląd Piaseczyński”/ Fot 2. J. Chmielewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2021