karetka N

Płockie pogotowie – nie traci z oczu pacjenta

Opublikowano: 27 września 2018

Wszystkie uzyskane środki finansowe inwestujemy w Zakład, zakup nowoczesnego sprzętu, ambulansów itp. Rozsądne zarządzanie finansami pozwala na inwestowanie w kapitał ludzki i sprzęt medyczny. Jestem przekonana, że nie mamy się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie – sądzę, że jesteśmy w gronie profesjonalistów obszaru ratownictwa medycznego – mówi Lucyna Kęsicka, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Płockie Pogotowie to podmiot leczniczy z 20-letnią tradycją udzielania medycznych świadczeń ratunkowych. Powodów do dumy na pewno nie brakuje.

– Tak. Ten piękny jubileusz podkreśliła uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru w 2017 r. – elementu tożsamości Zakładu jako jednostki godnej zaufania i z najwyższą troską wykonującej swoje obowiązki na rzecz społeczeństwa. To kolejny, swoisty „znak firmowy”, tak jak nasza niezawodność oraz sprawne i profesjonalne działanie. W ten sposób zostało podkreślone również zaangażowanie pracowników płockiego pogotowia w pełnienie powierzonej im misji ratowania życia i zdrowia ludzi. W tym Zakładzie pracuję od 30 lat, pełniąc funkcję dyrektora od 2009 roku.

Jaka jest główna działalność Zakładu?

Do podstawowych zadań należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz transportu sanitarnego.

Działania ratownictwa medycznego obejmują obszar 9 powiatów: płocki ziemski, gostyniński, sierpecki, grodzki – miasta Płock, ciechanowski, płoński, mławski, nowodworski, żuromiński. Zaś dyspozytornia medyczna – 11 powiatów. Obecnie w wymienionym rejonie operacyjnym funkcjonuje 29 zespołów ratownictwa medycznego oraz dodatkowy zespół transportu sanitarnego typu „N”, przeznaczony do transportu noworodków, który jest jednym z 5 zespołów neonatologicznych na Mazowszu. Bezpieczeństwo najmłodszych jest dla nas bardzo ważne, dlatego z pomocą sponsorów 13 października 2017 r., podczas „Dnia Ratownictwa Medycznego”, przekazano nam do użytku nowoczesny ambulans typu „N” wraz z wyposażeniem. Świadczenia medyczne udzielane w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizujemy dla mieszkańców miasta Płocka oraz powiatu płockiego i sierpeckiego.

Jaki jest przepis na silną pozycję rynkową i dobre wyniki finansowe Pogotowia?

– Takiego przepisu chyba nie ma. W mojej ocenie dobrze jest, gdy osobą zarządzającą placówką medyczną, gdzie zawsze jest niedosyt środków finansowych, jest człowiek z wykształceniem ekonomicznym. Ważne jest przestrzeganie obowiązujących planów rzeczowo-finansowych, dokonywanie przesunięć posiadanych środków finansowych między rodzajami świadczeń, dostrzeganie codzienności życia zawodowego, analizowanie zaistniałych zdarzeń. Jest to trudne, ale możliwe. Na uwadze zawsze trzeba mieć dobro pacjenta. Dlatego tak istotna jest baza sprzętowa, lokalowa i potencjał ludzki. Menedżer ochrony zdrowia musi trzymać rękę na pulsie i działać tak, by nie stracić z oczu najważniejszego – pacjenta.

Jak ważne w bieżących działaniach placówki są dobre relacje z samorządem?

– Ze współpracy z samorządem, organem założycielskim i innymi kompatybilnymi jednostkami ochrony zdrowia, pozostającymi w bezpośrednich relacjach z ratownictwem medycznym, jestem bardzo zadowolona. Takich dobrych relacji biznesowych życzę sobie na przyszłość.

Jakie znaczenie dla kondycji zarządzanej przez Panią placówki mają usługi świadczone komercyjnie?

– Przychody komercyjne stanowią około 2% ogółu naszych przychodów. Należą do nich usługi transportu sanitarnego na zlecenie podmiotów, np. szpitali, pacjentów, a także zabezpieczenia medyczne imprez masowych, sportowych, koncertów, wydawanie opinii do uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy (szkoły, przedszkola, zakłady pracy, osoby indywidualne), wynajem nowocześnie wyposażonej sali konferencyjno-szkoleniowej, usługi posiadanej Stacji Obsługi Pojazdów – m. in. badania techniczne i naprawy pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t, wymiana opon, serwis klimatyzacji samochodowych.

Czy jakość usług Płockiego Pogotowia jest porównywalna z prywatnymi przewoźnikami medycznymi, takimi jak Falck?

– Trudno tu mówić o konkurencji. Prywatny sektor stawia na zysk. Ja każdą przysłowiową złotówkę inwestuję w rozwój Zakładu – zakup sprzętu medycznego, ambulansów, szkolenia ratowników medycznych.

Jak ocenia Pani liczbę i jakość środków transportu, jakimi dysponuje Pogotowie?

– Co roku odnawiamy tabor, w 2018 r. również przeznaczyliśmy środki na zakup nowych ambulansów. Wysłużone karetki, które w naszej ocenie nie nadają się już na potrzeby ratownictwa, zastępujemy sukcesywnie nowoczesnymi specjalistycznymi pojazdami. Życzyłabym sobie, żeby było mnie stać co roku na zakup chociaż dwóch nowych ambulansów.

Co jest dziś największym problemem w branży?

– Zdecydowanie wspomniany deficyt ratowników medycznych, z którym to problemem zderza się cały kraj. Jak większość placówek zmagamy się również z brakami w obsadzie lekarzy w zespołach specjalistycznych. Lekarzy w systemie ubywa, a jak wiadomo, to ciężka i trudna praca. Jako Dyrektor jestem dumna z naszych ratowników medycznych. Mają wysokie kwalifikacje, są świetnymi fachowcami, oddanymi swojej pracy.

Jakie są plany Pogotowia w Płocku na ten i na przyszły rok?

– Trudno jest cokolwiek planować w dobie zmian, które mają nastąpić w ratownictwie medycznym. Mam tutaj na myśli upaństwowienie ratownictwa medycznego, które zaplanowano w 2019 roku. Jest w związku z tym jeszcze wiele niewiadomych. Celami, które chciałabym jednak zrealizować w najbliższym czasie, są: zakup nowych ambulansów, specjalistycznej aparatury medycznej oraz remonty budynków, w których świadczymy usługi medyczne. Na pewno będę dążyć do utrzymania wysokiego standardu Płockiego Pogotowia, kontynuować różne projekty, realizować nowe pomysły. Wspólnie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku planujemy w październiku konferencję naukowo-dydaktyczną z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego. Już dziś zapraszamy do udziału w niej personel medyczny i przedstawicieli klinik oraz szpitali.

Co jest dla Pani szczególnie ważne na obecnym etapie pracy zawodowej?

– Bardzo ważnym aspektem mojego życia zawodowego jest samorozwój. Pomimo wielu lat doświadczenia nie spoczywam na laurach, inwestuję w siebie, podnoszę swoje kwalifikacje. Obecnie jestem słuchaczem studiów Executive MBA. To dla mnie dwa lata dynamicznego rozwoju w każdej dziedzinie. To również dwa lata doskonalenia posiadanych przeze mnie umiejętności. To czas poznania nowych narzędzi, dzięki którym moje działania staną się bardziej efektywne.

A czego Pani życzyć?

Chciałabym zapewnić pacjentom jak największe bezpieczeństwo i wysoką jakość usług medycznych. Stworzyć dobre środowisko pracy dla całej załogi. Życzyć? Z pewnością dalszej ogromnej satysfakcji z pracy każdego dnia.

______________________

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

 

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Przeszczep włosów
Wypadanie włosów to problem, który dotyka w...
Earl Grey
Herbata czarna jest jednym z najpopularniejszych nap...
Odświeżacz powietrza
W biurze oraz w domu powietrze może wydawać się nieświeże. B...
Soczewki kontaktowe
Wybór odpowiednich soczewek kontaktowych jest kluczowym aspe...
radiofrekwencja mikroigłowa
Nazywana nieoperacyjnym liftingiem, polecana jako zabieg, kt...