Polski Ruch Czystszej Produkcji

Opublikowano: 2 listopada 2015

Organizacja powinna wykazać, że ma już dokonania proekologiczne, a także zaplanować i zrealizować kolejne działania. Tym, którzy jeszcze nie mają się czym pochwalić, pokazujemy, jak stworzyć w firmie podstawy do zarządzania środowiskowego i wdrożyć pierwsze projekty – mówi Michał Jan Cichy, wiceprezes Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji”

Jaka idea przyświecała stworzeniu Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości?

Michał Jan Cichy

Michał Jan Cichy

– Najogólniej mówiąc, by produkcja była realizowana z coraz większym poszanowaniem dla ludzi i środowiska. Tym wartościom hołdujemy od ponad ćwierć wieku, to jest od 1989 r., gdy powstał Polski Ruch Czystszej Produkcji (CP).

Rejestr jest wynikiem ewolucji prowadzonych przez nas szkoleń praktycznych, które dotyczą zapobiegania zanieczyszczeniom jako priorytetu zarządzania środowiskowego. Wyszkoliliśmy 1470 ekspertów z ok. 1050 organizacji oraz przygotowaliśmy około 10-krotnie więcej pracowników przedsiębiorstw do wdrażania zasad CP. W 1996 r. ustanowiliśmy Świadectwa Czystszej Produkcji dla instytucji, które zrealizowały działania proekologiczne oraz zobowiązały się do kolejnych wdrożeń w tym zakresie.

Najlepsze organizacje od 2002 r. są wpisywane do Polskiego Rejestru CP i OP, nadzorowanego przez kapitułę z wicepremierem jako przewodniczącym, patronuje mu Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Obecnie – dzięki szerszemu włączeniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu – jest on rejestrem ekologiczno-społecznym.

Jakie kryteria zapewniają miejsce wśród będących w rejestrze jednostek i z czym wiąże się wpis dla danego podmiotu?

– Organizacja powinna wykazać, że ma już dokonania proekologiczne, a także zaplanować i zrealizować kolejne działania. Tym, którzy jeszcze nie mają się czym pochwalić, pokazujemy, jak stworzyć w firmie podstawy do zarządzania środowiskowego i wdrożyć pierwsze projekty. Analizowane są wskaźniki liczbowe – czy i w jaki sposób organizacja zmniejsza swoje negatywne oddziaływania na środowisko. Weryfikowane jest też to, w jaki sposób działa ona w sferze społecznej.

Wpis do rejestru to korzyści, ale i obowiązki. Jednym z nich jest np. okresowe raportowanie postępów. Korzyści to m.in.: możliwość posługiwania się logo Czystszej Produkcji, promowanie działań proekologicznych i prospołecznych laureatów przez nasze stowarzyszenie, a także obietnica GIOŚ, dotycząca mniej intensywnych kontroli środowiskowych.

Jak oceniają państwo dotychczasowy odzew na tę inicjatywę i gotowość krajowego środowiska przedsiębiorczości do działalności, która spełnia wymogi czystej produkcji oraz odpowiedzialnego biznesu?

– Mimo wielu problemów, z jakimi zmagają się dziś przedsiębiorcy, Świadectwa CP uzyskało dotychczas 248 organizacji. 84 zostały wpisane do Polskiego Rejestru CP i OP. Ochrona środowiska to trudny obszar, z częstymi zmianami prawnymi i wciąż rosnącym zakresem obowiązków. Wiele firm uważa niestety, że nie ma czasu na inicjatywy dobrowolne.

Jakie inne działania stowarzyszenia służą poprawie jakości rodzimej przedsiębiorczości oraz wizerunku polskiej gospodarki?

– Podejmujemy wiele działań, w tym m.in. edukacyjnych i informacyjnych. Promujemy dobrowolne zobowiązania ekologiczne, pokazujemy dobre praktyki oraz ciekawe projekty środowiskowe itp. Dzielimy się informacjami poprzez strony internetowe, portale społecznościowe, konferencje, szkolenia i inne wydarzenia, które na bieżąco opisujemy na stronie internetowej.

Rozmawiała Małgorzata Szerfer

2015-11-02

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
recykling odpadów niebezpiecznych
Recykling odpadów niebezpiec...
samochód elektryczny
Na mocy nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach al...
Torby bawełniane z nadrukiem
W dzisiejszym świecie, pełnym dynamicznych zmian, coraz częś...
systemy hydroponiczne
Automatyzacja w rolnictwie t...
Magdalena Fuk
Ze względu na intensywne użytkowanie rekreacyjne zbi...