wycena spółki

Poznaj 4 kroki wyceny wartości firmy

Opublikowano: 21 lutego 2022

Każdy, kto działa w świecie biznesu zdaje sobie sprawę z tego, jak istotnym elementem jest rzetelna i obiektywna wycena przedsiębiorstwa. Określenie wartości badanej firmy ma wpływ zarówno na jej sytuację bieżącą, jak i plany strategiczne oraz inwestycyjne. Na czym w praktyce polegają ogólne zasady wyceny i jakie konkretnie metody się stosuje? Wyjaśniamy krok po kroku!

Kiedy będziesz potrzebować wyceny spółki? Poznaj 4 kroki wyceny wartości firmy

Dane finansowe przedsiębiorstwa, w tym podmiotów takich jak jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka, nie zawsze pozwalają odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rzeczywista wartość przedsiębiorstwa. Miarą określającą wartość firmy są bowiem zarówno aktywa, jak i m.in. wysokość zobowiązań krótkoterminowych oraz długoterminowych.

Wycena przedsiębiorstwa – określenie celu

Najważniejsze przesłanki wyceny – jakie wyróżniamy? Proces wyceny przedsiębiorstwa powinien być poprzedzony dokładną analizą celu takiego działania. W zależności bowiem od tego, co chce się osiągnąć i do czego posłuży określenie wartości, wybiera się odpowiednią metodę. Wycena spółki czy innego podmiotu gospodarczego może jest najczęściej przeprowadzana z uwagi na planowaną likwidację, sprzedaż przedsiębiorstwa lub strategię podziału przedsiębiorstw. Ponadto, wartość rynkowa przydaje się przy emisji akcji lub udziałów. W każdym jednak przypadku proces wyceny sprowadza się do tych samych kroków, z zastrzeżeniem, że trzeba wybrać adekwatną metodologię.

wycena spółki

Zebranie informacji i analiza danych

Wycena przedsiębiorstwa nie będzie możliwa bez wszystkich dostępnych danych, w tym informacji z rachunku przepływów pieniężnych, działalności operacyjnej oraz poszczególnych składników majątkowych. Dostarczenie niezbędnych informacji jest więc w interesie danego podmiotu. Wyceny przedsiębiorstwa można dokonać na kilka sposobów, uwzględniając jedną z trzech grup metod. Chodzi o metody dochodowe, metody porównawcze oraz metody majątkowe. Uwzględniając metody bazuje się na wartości bieżącej, a więc wartości aktywów oraz szacunkowym poziomie ryzyka. Przy metodach porównawczych bierze się pod uwagę wycenę przedsiębiorstwa w kontekście innych podobnych podmiotów na rynku. Do metod majątkowych zalicza się natomiast wszelkie metody księgowe, likwidacyjne, odtworzeniowe oraz metodę skorygowanych aktywów netto. Głównym założeniem jest tutaj określenie wartości poszczególnych aktywów przedsiębiorstwa i zmniejszenie ich o zaciągnięte zobowiązania.

wycena spółki

Wycena przedsiębiorstw a raporty

Warto dodać, że wycena wartości przedsiębiorstwa z rzeczoznawcy.net.pl powinna być przeprowadzona przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie narzędzia oraz doświadczenie zawodowe. Zaletą skorzystania z profesjonalnego wsparcia jest również transparentność wszelkich działań, w tym to, że przedsiębiorstwo otrzymuje komplet raportów. Temat wartości danej firmy wymaga indywidualnego podejścia, czasu i fachowej wiedzy. Podmioty dokonujące wyceny wykorzystują złożone narzędzia matematyczne, dzięki którym wynik jest precyzyjny i w jak największym stopniu odpowiada realnej wartości.

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
kontener magazynowy
Kontenery magazynowe są nieodłącznym elementem współczesnego...
Anna Maria Porowska
Anna Maria Porowska jest wybitną postacią w świecie...
Sławomir Zawadzki
Kryptowaluty stanowią...
Terminal płatniczy
Terminale płatnicze stanowią kluczowy element dla rozwoju ma...
zmiany w prawie podatkowym
Każdego roku dochodzi do mniejszych lub większych zmian w po...