ProAkademia

ProAkademia – wsparcie dla uczelni idących z duchem czasu

Opublikowano: 6 kwietnia 2019

Działająca od ponad 23 lat firma APR System jest ogólnopolskim liderem w dziedzinie tworzenia rozwiązań informatycznych na potrzeby uczelni wyższych. Mając na względzie podnoszenie standardów funkcjonowania uczelni, stworzyła system ProAkademia – skuteczne narzędzie wspomagające zarządzanie tokiem studiów. Korzysta z niego już ponad 70 uczelni w kraju

Uwagę uczelni, które zdecydowały się wdrożyć nasze narzędzie, zwróciła przede wszystkim jakość oprogramowania oraz funkcjonalność i intuicyjność jego obsługi. Uczelnie doceniły także dużą oszczędność czasu, w jakim obsługiwani są studenci i prowadzący zajęcia, oraz niezawodność przetwarzanych danych.

Piotr Żmijewski, wiceprezes APR System 

Piotr Żmijewski, wiceprezes APR System

 – Tworząc system ProAkademia, największą wagę przykładaliśmy do jego funkcjonalności. Powstał on po to, aby usprawnić pracę i procesy przy obsłudze studentów w poszczególnych komórkach administracyjnych uczelni. W XXI wieku, gdy na uczelniach wzrasta obszar informatyzacji, istnieje stała potrzeba dostarczania nowych rozwiązań dostosowanych do poszczególnych profilów uczelni wyższych, zgodnych z aktualnymi wymogami, takimi jak RODO czy Ustawa 2.0. System ProAkademia jest stale rozwijany, czego przykładem są nowe moduły, m.in. Integracja z JSA, Sylabusy i Dorobek Naukowy – mówi Piotr Żmijewski, wiceprezes APR System.

System ProAkademia

ProAkademia to kompleksowy system informatyczny zapewniający właściwą administracyjną obsługę uczelni wyższych. Dzięki budowie modułowej uczelnia może dobrać taki zestaw modułów, który w pełni zaspokoi potrzeby uczelni. W skład oferowanego systemu ProAkademia wchodzi kilkadziesiąt modułów mających na celu kompleksową obsługę administracyjną studenta, począwszy od rekrutacji, poprzez proces nauki w poszczególnych semestrach, obsługę sesji, przyznawanie i wypłacanie stypendiów, kontrolę płatności, ankietyzację, obieg pracy dyplomowej, aż po proces obrony pracy dyplomowej, wydawanie dyplomu i suplementu oraz archiwizację danych o absolwentach uczelni w archiwum uczelnianym.

Pakiet modułów jest stale rozwijany i dostosowywany do zachodzących zmian legislacyjnych. System ProAkademia został także rozbudowany o dedykowaną aplikację na urządzenia mobilne – Mobilny Student.

ProAkademia

Finanse Kandydata i Studenta

Celem modułów zawartych w obszarze Finansów systemu ProAkademia jest obsługa finansowa kandydatów na studia związana m.in. z opłatami za proces rekrutacji i za czesne, a także z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów, o które wnioski można składać przez Internet. Moduły te w znacznym stopniu ułatwiają wprowadzanie danych oraz późniejszą kontrolę i weryfikację zaległości finansowych.

Harmonogramowanie zajęć

Celem modułów zawartych w części Harmonogramowanie jest wspomaganie procesów wprowadzania do systemu planów studiów dla poszczególnych trybów studiów, uruchomienie przedmiotów, obsada prowadzącymi, ułożenie planów zajęć oraz późniejsza kontrola realizacji zajęć.

E-learning – nowoczesny sposób kształcenia

System ProAkademia posiada specjalistyczny moduł Integracji z najpopularniejszą platformą e-learningową Moodle. Z uwagi na coraz powszechniejsze kształcenie na odległość uczelnie otrzymały narzędzie ułatwiające obsługę tej formy edukacji na uczelni. Narzędzie umożliwia szybkie generowanie kursów prosto z ProAkademii do platformy Moodle. Szeroki wachlarz możliwości rozwiązania pozwala np. na pobieranie ocen z kursów prosto do kartoteki studenta.

Komunikacja i Dodatkowe Usługi

Moduły w tym dziale odpowiadają za sprawną komunikację między uczelnią, studentem, prowadzącym zajęcia oraz kandydatem na studia. Służą temu: dedykowany serwis www (Wirtualny Dziekanat), aplikacja mobilna

(Mobilny Student), kioski informacyjne, powiadomienia SMS lub e-mail, serwis TV. Znajdują się tu także moduły Dorobku Naukowego oraz moduł Sylabusy.

Zarządzanie projektami – system TM Project

Do proponowanych uczelniom systemów należy także system TM Project do zarządzania projektami. Pozwala

on planować, koordynować oraz rozliczać projekty realizowane przez uczelnie, np. unijne i badawczo-rozwojowe.

Komunikacja i Dodatkowe Usługi

Moduły w tym dziale odpowiadają za sprawną komunikację między uczelnią, studentem, prowadzącym zajęcia oraz kandydatem na studia. Służą temu: dedykowany serwis www (Wirtualny Dziekanat), aplikacja mobilna (Mobilny Student), kioski informacyjne, powiadomienia SMS lub e-mail, serwis TV. Znajdują się tu także moduły Dorobku Naukowego oraz moduł Sylabusy.

Zarządzanie projektami – system TM Project

Do proponowanych uczelniom systemów należy także system TM Project do zarządzania projektami. Pozwala on planować, koordynować oraz rozliczać projekty realizowane przez uczelnie, np. unijne i badawczo-rozwojowe.

System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Moduł ten zajmuje się usprawnieniem procesu wydawania i przedłużania ważności legitymacji studenckich, zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto na legitymacji studenckiej można zapisać dodatkowe informacje, które dają dostęp do szeregu usług wykorzystywanych w obrębie uczelni.

Aplikacja mobilna – Mobilny Student

Z myślą o potrzebach uczelni, które chcą zwiększyć atrakcyjność oferowanych usług, powstała skierowana do nich aplikacja na urządzenia mobilne – Mobilny Student. Pozwala ona stworzyć wygodny kanał informacji oraz komunikacji uczelni ze studentami i wykładowcami. Nowoczesny wygląd, intuicyjna obsługa i skuteczna komunikacja składają się na zupełnie nowy kanał przekazywania informacji, którego efektem jest zwiększenie zaangażowania ze strony studentów i prowadzących.

Aplikacja mobilna stanowi doskonałe narzędzie marketingowe, które podnosi prestiż uczelni, a jednocześnie pozwala wyróżnić się na tle konkurencji. Umożliwia m.in. podgląd planu zajęć studenta prezentowany w przejrzystej formie kalendarza, dostęp do aktualnych informacji o wynikach w nauce studenta i wgląd do wszystkich płatności oraz rozliczeń z uczelnią, a także do informacji dotyczących przyznanych stypendiów. Opcja Powiadomień Push ułatwia bieżącą komunikację na linii dziekanat–student. Ponadto aplikacja daje dostęp do praktycznych informacji, takich jak adresy i kontakty dotyczące poszczególnych dziekanatów i nauczycieli akademickich.

ProAkademia

Atuty systemu ProAkademia:

Elastyczna konfiguracja – modułowa budowa systemu daje możliwość dowolnego zestawienia poszczególnych modułów w zależności od bieżących potrzeb, rodzaju i wielkości uczelni.

Zapewnienie jednolitego, przejrzystego środowiska pracy – wszystkie moduły systemu posiadają ujednolicony interfejs oraz sposób działania, dzięki czemu system jest przyjazny w użytkowaniu i tworzy optymalne środowisko pracy dla wszystkich zainteresowanych.

Poprawa komunikacji dzięki zintegrowanej bazie danych – wszystkie programy wchodzące w skład systemu współpracują ze sobą poprzez wymianę informacji. Każdy użytkownik ma dostęp do aktualnych danych niezależnie od działu, w którym pracuje.

Bezpieczeństwo danych – dostęp do danych jest realizowany za pomocą systemu haseł i kodów, dzięki czemu zachowane jest wysokie bezpieczeństwo danych zgromadzonych w bazie. System daje możliwość przyznawania zakresu uprawnień poszczególnym użytkownikom modułów.

Lepsze zarządzanie uczelnią – bieżący dostęp do danych istotnych dla procesu decyzyjnego, przejrzyste wydruki i raporty pozwalają na szybką ocenę analizowanych danych.

Wieloletnie doświadczenie – APR System specjalizuje się w systemach dla uczelni wyższych. Poza systemem skierowanym do szkól wyższych firma oferuje wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji pracy w strukturach uczelni. Jest to wartość dodana do oprogramowania.

Minimalizacja kosztów informatyzacji – dostawca usług informatycznych dla szkól wyższych bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach open source (darmowe oprogramowanie z dostępem do źródeł). W konsekwencji inwestycja w system niesie ze sobą niższe koszty.

Dostosowanie oprogramowania do indywidualnych potrzeb uczelni – oprogramowanie jest w całości autorstwa zespołu APR System, dzięki czemu firma jest otwarta na wprowadzanie modyfikacji dostosowanych do zmieniających się przepisów oraz odpowiadających sugestiom napływającym od klientów.

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Gimnastyka artystyczna
Gimnastyka artystyczna to dyscyplina sportu, budując...
e-commerce
W erze cyfrowej, gdzie każde kliknięcie ma znaczenie, zakupy...
windykacja
Sztuczna Inteligencja (AI) rewolucjonizuje procesy w...
płytka PCB
Jakość obwodów drukowanych ma wpływ na poprawne funkcjonowan...
książki biznesowe
W dzisiejszym dynamicznym świecie, w którym zmiany zachodzą...