Menu
Przedsiębiorstwo Fair play ciekawi jutra

Przedsiębiorstwo Fair Play – XXII edycja programu

Wraz z nowym rokiem wystartowała kolejna – XXII edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, jednego z najstarszych ogólnopolskich programów certyfikacji przedsiębiorstw. Uczestnictwo w nim umożliwia firmom polskim uwiarygodnienie własnej działalności oraz potwierdzenie zasad etyki biznesowej, jakimi się one kierują.

Rzetelna weryfikacja

Przedsiębiorstwo Fair Play to program, w którym realnie i dogłębnie weryfikuje się firmy biorące w nim udział. Ocenie podlegają wyniki finansowe, jakość produktów, ale także fakty podane przez przedsiębiorców w wypełnianych przez nich programowych ankietach, opisujących ich działalność. Pierwszym etapem jest wypełnienie deklaracji zgłoszeniowych i ankiet dotyczących przedsiębiorstwa. Podczas kolejnego etapu firmy są wizytowane przez wykwalifikowanych audytorów, którzy szczegółowo sprawdzają prawdziwość zawartych w ankietach danych. Dopiero jesienią ogólnopolska komisja, w skład której wchodzą przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji, a nawet uczelni, podejmuje decyzję o wyłonieniu laureatów poszczególnych nagród.

Finałem każdej edycji programu jest uroczysta Gala – w jej trakcie której ogłaszane są oficjalne wyniki i lista nagrodzonych. W każdym tego typu evencie bierze udział ok 1000 osób – przede wszystkim przedsiębiorców, ale także przedstawicieli władz państwowych i samorządowych.

Przedsiębiorstwo Fair Play – nowy regulamin

Dynamicznie ewoluując rzeczywistość biznesowa oraz ciągłe zmiany w obszarze polskiej gospodarki skłoniły organizatorów do odświeżenia regulaminu programu i dostosowania go do panujących obecnie trendów. Tegoroczna edycja to nie tylko ocena etyki biznesowej czy relacji z interesariuszami danego przedsiębiorstwa, ale również innowacyjności i szeroko pojętego rozwoju. Certyfikaty otrzymają kreatorzy lepszego biznesu. Firmy, które na co dzień dbają o poszerzanie swojej oferty oraz o jej najwyższą jakość. A także nastawione na podążanie za stale ewoluującymi trendami. Dlatego hasło tej edycji to: „Ciekawi jutra”. Nagrodzeni zostaną w niej specjaliści, których można śmiało nazwać mianem wizjonerów. To oni bowiem stanowią największy potencjał rozwojowy polskiej gospodarki.

Fair Play – zgłoszenia do programu

Zgłoszenia do programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” mogą składać wszystkie przedsiębiorstwa i firmy niezależnie od branży. Muszą tylko posiadać siedzibę w Polsce, działać na terenie kraju oraz być tu zarejestrowane i funkcjonować co najmniej przez cały rok poprzedzający daną edycję. Certyfikatami nagradzane są te z nich, które kierują się etyką oraz rzetelnością w relacjach z klientami, pracownikami, partnerami biznesowymi czy lokalną społecznością. Przestrzegające przepisów prawa, stosujące zasady uczciwej konkurencji oraz wykazujące się uczciwą konkurencją i wywiązujące się z własnych zobowiązań.

Deklaracje uczestnictwa można składać do 31 maja za pośrednictwem strony internetowej organizatora: https://przedsiebiorstwo.fairplay.pl
Magazyn VIP jest patronem medialnym niniejszego programu – zachęcamy do wzięcia w nim udziału!

Przedsiębiorstwo Fair Play

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2023