XXI edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Opublikowano: 11 maja 2018

Bądź Fair w biznesie!

To już XXI edycja programu Przedsiębiorstwo Fair Play, w którym przedsiębiorstwa z całej polski mogą zaprezentować swoją uczciwość i rzetelność.  W ostatnich latach coraz więcej firm dostrzega znaczenie przestrzegania uczciwych reguł gry i rzetelnego traktowania kontrahentów, pracowników oraz wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych. Stworzenie oraz utrzymanie pozytywnych relacji wewnątrz firmy oraz z jej otoczeniem jest nie lada wyzwaniem dla każdego zarządu przedsiębiorstwa. Przystępując do programu firmy mają możliwość zaprezentowania tego, co w biznesie jest równie ważne co zyski, czyli etyki.

Cele programu

„Przedsiębiorstwo Fair Play” to przedsięwzięcie, które ma na celu poprawę wizerunku polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność zgodnie z normami rzetelnego postępowania, poprzez promowanie w środkach masowego przekazu. Program zachęca wszystkie firmy do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy, ale również utrzymania pozytywnych relacji ze społecznościami lokalnymi.

Dlaczego warto?

Uzyskanie tytułu i certyfikatu Przedsiębiorstwa Fair Play jest skutecznym narzędziem budowania pozytywnego wizerunku firmy, silnej marki pracodawcy i godnego zaufania partnera w biznesie. Kontrahenci o wiele częściej decydują się na współpracę z organizacjami, które dają gwarancję na wywiązanie się wobec nich ze wszelkich zobowiązań – na co dowodem jest właśnie Certyfikat Jakości Biznesu. Osiągnięcia i przykłady dobrych praktyk naszych laureatów są źródłem wiedzy o polskich praktykach z zakresu CSR i jako takie są prezentowane przez organizatorów na konferencjach branżowych, forach, spotkaniach w regionach, a także podczas zagranicznych misji gospodarczych i w kontaktach z placówkami dyplomatycznymi w Polsce i za granicą.

Zasady weryfikacji

Do programu mogą przystąpić przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne, prowadzące działalność gospodarczą co najmniej przez cały rok poprzedzający dana edycję i mające siedzibę w Polsce. Deklaracje należy złożyć do 31 maja. Następnie odbywa się dwuetapowa weryfikacja zgłoszonych firm. W pierwszym etapie uczestnicy wypełniają ankietę nt. działalności przedsiębiorstwa, relacji z klientami, pracownikami oraz społecznościami lokalnymi, które dalej są oceniane przez Komisje Regionalne. Firmy, które zdobędą odpowiednią liczbę punktów, zakwalifikują się do drugiego etapu, a merytorycznie przygotowani audytorzy przeprowadzą w nich audyty certyfikacyjne i zapoznają się z dokumentacją firmy. Celem audytu jest sprawdzenie zgodności informacji zawartych w ankiecie ze stanem firmy. Dodatkowym elementem weryfikacji jest sondaż przeprowadzany wśród losowo wybranych klientów i kontrahentów danej organizacji. Ostateczną decyzję podejmuje Kapituła programu, w skład której co roku wchodzą m.in. przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, władz państwowych, samorządowych oraz mediów.

Organizatorzy

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” KIG, utworzona w 1993 r., jest jednym z pierwszych w Polsce niezależnych instytutów badawczych i należy do czołowych polskich think tanków. Instytut, poprzez realizowane projekty, obiektywne badania i analizy, edukację i rekomendacje opracowywane dla polityki gospodarczej, wspiera reformy rynkowe, rozwój instytucji demokratycznych i tworzenie przyjaznego klimatu dla działalności gospodarczej.

Program afiliowany jest przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Więcej informacji o programie.

 

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Zakończyła się 26. edycja programu Przedsiębiorstwo...
Dobrowolscy
Polskie produkty, najwyższa jakość, oryginalne receptury i t...
Przedsiębiorstwo Fair Play
Na każdym kroku o naszą uwagę jako konsumenta zabiegają rekl...
Polskie przedsiębiorstwa oraz samorządy rozwijają się w...
Przedsiębiorstwo Fair play ciekawi jutra
Wraz z nowym rokiem wystartowała kolejna – XXII edycja progr...