Menu
SPZOZ w Brzesku

SPZOZ w Brzesku – jakość i wszechstronność

SPZOZ w Brzesku jest powiatowym szpitalem zapewniającym wszechstronną i kompleksową obsługę zdrowotną dla blisko 100 tys. mieszkańców. W ciągu roku na szpitalnych oddziałach jest hospitalizowanych 12 tys. pacjentów, SOR obsługuje ok. 18 tys. osób, a w lecznictwie ambulatoryjnym udzielane jest ponad 300 tys. porad

Jednostka jest „szpitalem sieciowym” I stopnia. Poza oddziałami podstawowymi posiada oddziały urologii, pulmonologii, ortopedii i rehabilitacji. Dzięki takiej strukturze pacjenci mają zapewniony łatwiejszy i szybszy dostęp do leczenia specjalistycznego. Na wyróżnienie zasługuje zakres świadczeń realizowanych w oddziale ortopedii, gdzie poza typowymi dla traumatologii procedurami wykonywane są zabiegi implantacji endoprotez stawów biodrowych, kolanowych i łokciowych oraz innowacyjne w skali kraju operacje z użyciem implantów w zakresie chirurgii ręki.

SPZOZ w Brzesku – wysoka jakość i rozwój usług medycznych

Szpital w Brzesku świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, leczenia psychiatrycznego, terapii uzależnień, rehabilitacji ambulatoryjnej oraz Dziennego Domu Opieki Medycznej dla seniorów. Dyrekcja szpitala stawia też na badania i programy profilaktyczne. Ponadto niezmiennie kładzie nacisk na wysoką jakość i rozwój usług medycznych poprzez inwestycje realizowane w oparciu o środki z funduszy unijnych i z budżetu państwa, których efektem są zmodernizowane oddziały, nowoczesny sprzęt medyczny, informatyzacja i wysoki poziom kadry medycznej.

fot: SPZOZ w Brzesku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2023