Andrzej Czernek - Teraz Polska

Superliga gospodarki III RP – Teraz Polska

Opublikowano: 25 maja 2004

Zakończyła się XIV edycja Konkursu „Teraz Polska” nagradzającego najlepsze produkty i usługi. Zgodnie ze statutem Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, Konkurs „Teraz Polska” jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem, które wyłania najlepsze rodzime produkty i usługi. Wysoka jakość oraz technologiczna i użytkowa nowoczesność sprawiają, iż produkty te mogą stać się wizytówką polskiej gospodarki.

Nagradzane są produkty i usługi, a jedynie pośrednio firmy. Fundacja w ramach realizacji Polskiego Programu Promocyjnego „Teraz Polska” zajmuje się promowaniem rodzimych produktów i usług najwyższej jakości w kraju i za granicą. Współpracą z zagranicznymi ośrodkami promocji gospodarczej, działaniami stawiającymi sobie za cel umocnienie zaufania do Polski jako partnera gospodarczego. Integracją, animowaniem współpracy pomiędzy przedstawicielami kół polskiego biznesu.

XIV edycja Konkursu “Teraz Polska”

– W celu realizacji tych założeń fundacja współpracuje z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz wydziałami ekonomiczno-handlowymi polskich placówek dyplomatycznych. Jesteśmy obecni za granicą na imprezach wystawienniczych pod hasłem „Teraz Polska”. Wystawy te odbyły się do tej pory w Tokio, Hamburgu, Rotterdamie czy Budapeszcie. Zgodnie z sugestiami laureatów Godła, fundacja promuje dobre polskie produkty na rynkach wschodnich, których znaczenie w polskiej gospodarce z roku na rok rośnie. Dlatego też przynajmniej raz w roku staramy się zorganizować targi, misje czy wystawy gospodarcze na wschód od Bugu. Fundacja prezentowała polskie produkty, z niemałym sukcesem, w Saratowie, Niżnym Nowogrodzie i Nowosybirsku – mówi Andrzej Czernek, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

W bieżącym roku planujemy organizację dwóch wystaw pod hasłem „Teraz Polska” w stolicy Uzbekistanu – Taszkencie i w trzecim co do wielkości ośrodku gospodarczym Rosji – Jekaterinburgu.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych tymi rynkami zachęcamy do wzięcia udziału w wystawach, albowiem mogą w nich brać udział nie tylko laureaci Konkursu „Teraz Polska”.

Nowe zasady

Reguły udziału w konkursie ulegną pewnym modyfikacjom po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wedle dotychczasowych reguł mogą doń przystąpić zarówno osoby fizyczne, prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Firma winna być zarejestrowana na terenie Polski, prowadzić działalność na jej terytorium od co najmniej roku.  Produkty bądź oferowane usługi muszą być obecne na rynku od minimum pół roku. Ponadto nie może być to przedsiębiorstwo działające na podstawie umowy franchisingowej czy licencyjnej. Produkty i usługi powinny być przedmiotem działalności podmiotu gospodarczego, który je zgłasza do konkursu.

Aby w nim uczestniczyć, należy złożyć w siedzibie fundacji wypełniony wniosek i inne wymagane dokumenty. W wyniku wstępnej ich oceny część zgłoszonych produktów i usług przechodzi do drugiego etapu. Na przełomie stycznia i lutego komisje ekspertów dokonują oceny produktów i usług. Ten etap trwa do końca marca. Następnie kolegium złożone zazwyczaj z przewodniczących wszystkich komisji branżowych ogłasza listę nominowanych do Godła. W ostatnim etapie, wyłoniona zostaje lista 25 laureatów.

Wizytówka polskiej gospodarki

Fundacja ma ambicje wspierania rodzimego eksportu, bo wie jak wielkie ma on znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki.

– Stwarzamy laureatom Godła „Teraz Polska” warunki do profesjonalnej promocji, również za granicą – podkreśla prezes Andrzej Czernek. – Czynimy wiele, by Polski Program Promocyjny był adresowany do konsumentów i kontrahentów nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Godło „Teraz Polska” winno stanowić wizytówkę polskiej gospodarki, jej możliwości w dziedzinie produkcji i usług, powinno być identyfikatorem wysokiej jakości rodzimego produktu i solidności polskiego partnera w biznesie. Biało-czerwony znak „Teraz Polska” jest rozpoznawany przez polskich konsumentów, kojarzony z produktem markowym. Na rynkach zagranicznych jak dotąd nie jest znany.

Wierzę jednak, że po naszej akcesji do Unii Europejskiej Godło „Teraz Polska” pomoże w promocji naszych produktów i usług. Dążymy do tego, by kojarzyło się pozytywnie z naszym krajem. Wszak to Godło nie przypadkiem jest narodowym znakiem, polskim towarowym logo. Jego już wysoka ranga będzie rosła – tego jestem pewien.

W środkach masowego przekazu ukazują się błędne informacje, iż po wejściu Polski do struktur unijnych nie wolno będzie oznaczać produktów barwami bądź hasłami narodowymi typu „polski”.

Otóż instytucje organizujące konkursy typu „Teraz Polska” nie mogą być podmiotami należącymi do Skarbu Państwa bądź finansowanymi lub dotowanymi przez organy władzy państwowej, natomiast mogą je organizować prywatne podmioty gospodarcze.

I wręczane laureatom nagrody czy wyróżnienia mogą zawierać symbole czy hasła narodowe. – Artykuł 28. Traktatu Europejskiego zakazuje rządom krajów członkowskich podejmowanie działań pośrednich lub bezpośrednich, które utrudniałyby dostęp towarom z innych krajów Wspólnoty na rynek danego kraju – mówi prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. – Ten artykuł jest szeroko interpretowany przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Na przykład w taki sposób, że nie wolno podejmować rządom lub organizacjom rządowym działań polegających na oznaczaniu barwami narodowymi towarów z danego kraju.

Laureaci mają prawo do stosowania Polskiego Godła Promocyjnego przez dwanaście miesięcy. Oczywiście, mogą dłużej z niego korzystać, wcześniej muszą jednak podpisać umowę z fundacją i raz jeszcze poddać produkt lub usługę weryfikacji dotyczącej poziomu jakości. Jeśli eksperci nie zgłoszą zastrzeżeń, to prawo zostanie przedłużone na kolejny rok.

Co więcej, laureatom przysługują zniżki w opłatach za reklamę w mediach, które współpracują z fundacją. Mogą także korzystać z upustów za uczestnictwo w wybranych imprezach targowych i wystawienniczych.

Wielu laureatów Godła przedłuża prawo do stosowania znaku „Teraz Polska”, który zdobyli w ubiegłych latach.

W trzynastu dotychczasowych edycjach konkursu uczestniczyło ok. 3000 przedsiębiorstw. Nagrodzono 248 firm, którym w biznesie ten znak bardzo pomógł.

Andrzej Uznański

Fot. archiwum

 

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Robert Krukowski
Wobec nowych wyzwań rynkowych, jak również niepewnoś...
FLOSLEK
Rok 2019 jest dla Laboratorium Kosmetycznego FLOSLEK czasem...
Grzegorz Mielnicki, właściciel firmy MiB-Optic
Najważniejszą nagrodą otrzymywaną na co dzień od obserwa...
Teraz Polska
Firma OSPEL została nagrodzona w XXVII edycji konkursu T...
OPEC
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o....