neandertalczyk
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu neandertalczycy byli uznawani za, w naj...
Jest rok 1974. W oddalonej o 30 km od Xi’an małej chińskie...