Arkadiusz Dobek
Trudności związane z pandemią na szczęście nie wpłynęły na tem...