fonoholizm
Dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać i pisać często mają już swoj...