Dorota Szczygieł
Jak wskazuje nazwa firmy, kładziemy nacisk na relacje międzylu...
Granty dla szkół
Dodatkowe fundusze na edukację pozwalają szkołom i nauczycielom realiz...
Duża elastyczność w zarządzaniu kapitałem, szeroka oferta, umożliwiają...
Fundusze private equity
Czym są fundusze private equity? Jakie korzyści niesi...