Władysław Hasior
Władysław Hasior należy niewątpliwie do najbarwniejszych postaci sztuk...