Kaliski Asnyk
W 2019 r. mija 200 lat od wzniesienia gmachu dzisiejszego I Liceum Ogó...
WSK „PZL-KALISZ” S.A. jest zakładem polskiego przemysłu lotniczego...