O tym, że w Bydgoszczy mieszczą się Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2...