potencja
Jak wynika ze statystyk, w aż jednym na pięć przypadków zbliżeń dochod...