Jacek Rutkowski
Sukces firmy jest zasługą całego zespołu. Prowadzi do niego ws...
Stare przeświadczenie, że sukces to wygrana bitwa, a nie długo...