3 września odbyła się Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Ha...